Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona konkurencji i konsumentów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: zsmil/OKiK/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona konkurencji i konsumentów
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku Marketingu i logistyki - zaoczne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bohdan Widła
Prowadzący grup: Bohdan Widła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Student ma podstawową znajomość relacji zachodzących pomiędzy systemem ekonomicznym, polityką społeczną a kształtem uregulowań prawa ochrony konkurencji oraz prawa konsumenckiego.


Zna podstawową terminologię, systematykę i instytucje oraz ich ewolucję w prawie ochrony konkurencji oraz publicznoprawnych środkach ochrony konsumentów


Identyfikuje podstawowe problemy prawne prawa ochrony konkurencji oraz naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.


Potrafi wskazać środki ochrony przedsiębiorców oraz konsumentów oraz instytucje stosujące ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin - brak warunków wstępnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny polegający na odpowiedzi na pytania typu zamkniętego (egzamin testowy).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

• Metody podające

- objaśnienie lub wyjaśnienie

- opis

- prelekcja

- prezentacja multimedialna

- wykład informacyjny


Metody problemowe

- metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

- metody aktywizujące – metoda przypadków

- metody aktywizujące – wykład problemowy


Wykład, omawianie kazusów i orzecznictwa z ograniczonym uwzględnieniem metody interaktywnej.


Bilans punktów ECTS:

2 ECTS tj. (2 x 25 = 50) w tym:

15 godzin kontaktowych

35 godzin niekontaktowych (zapoznawanie się z literaturą, praca na stronie kursu w systemie Pegaz, praca własna, przygotowanie do egzaminu itp.)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

marketing i logistyka

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie i zapoznanie studentów, a także pogłębienie ich wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie polskiego prawa konkurencji oraz publicznoprawnych środków ochrony konsumentów. Osią wykładu jest materia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane zagadnienia najistotniejsze z perspektywy podstawowego kierunku studentów.

Pełny opis:

Wskazanie zagadnień szczegółowych:

2. Konstrukcja ustaw chroniących interesy przedsiębiorców i konsumentów na rynku

3. Źródła normatywnych i podstawy aksjologiczne prawa ochrony konkurencji

4. Relacja do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do innych regulacji oraz do pozostałych ustaw z zakresu prawa konsumenckiego

5. Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

6. Pojęcia przedsiębiorcy, konsumenta, rynku właściwego, wpływu na handel, stosunku konkurencji, dobrych obyczajów, przeciętnego konsumenta

7. Praktyk ograniczające konkurencję (porozumienia ograniczające konkurencję, nadużywanie pozycji dominującej)

8. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

9. Kontrola koncentracji

10. Sankcje administracyjne i karnych w prawie antymonopolowym

11. Pojęcie zbiorowych interesów konsumentów i postępowanie w tym zakresie

12. Istota kontroli klauzul niedozwolonych w prawie konsumenckim.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Komentarz

Konrad Kohutek Małgorzata Sieradzka, wydanie 2, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wydanie 2. red. T. Skoczny, Warszawa 2014

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bohdan Widła
Prowadzący grup: Bohdan Widła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Student ma podstawową znajomość relacji zachodzących pomiędzy systemem ekonomicznym, polityką społeczną a kształtem uregulowań prawa ochrony konkurencji oraz prawa konsumenckiego.


Zna podstawową terminologię, systematykę i instytucje oraz ich ewolucję w prawie ochrony konkurencji oraz publicznoprawnych środkach ochrony konsumentów


Identyfikuje podstawowe problemy prawne prawa ochrony konkurencji oraz naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.


Potrafi wskazać środki ochrony przedsiębiorców oraz konsumentów oraz instytucje stosujące ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin - brak warunków wstępnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny polegający na odpowiedzi na pytania typu zamkniętego (egzamin testowy).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

• Metody podające

- objaśnienie lub wyjaśnienie

- opis

- prelekcja

- prezentacja multimedialna

- wykład informacyjny


Metody problemowe

- metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

- metody aktywizujące – metoda przypadków

- metody aktywizujące – wykład problemowy


Wykład, omawianie kazusów i orzecznictwa z ograniczonym uwzględnieniem metody interaktywnej.


Bilans punktów ECTS:

2 ECTS tj. (2 x 25 = 50) w tym:

15 godzin kontaktowych

35 godzin niekontaktowych (zapoznawanie się z literaturą, praca na stronie kursu w systemie Pegaz, praca własna, przygotowanie do egzaminu itp.)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

marketing i logistyka

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie i zapoznanie studentów, a także pogłębienie ich wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie polskiego prawa konkurencji oraz publicznoprawnych środków ochrony konsumentów. Osią wykładu jest materia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane zagadnienia najistotniejsze z perspektywy podstawowego kierunku studentów.

Pełny opis:

Wskazanie zagadnień szczegółowych:

2. Konstrukcja ustaw chroniących interesy przedsiębiorców i konsumentów na rynku

3. Źródła normatywnych i podstawy aksjologiczne prawa ochrony konkurencji

4. Relacja do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do innych regulacji oraz do pozostałych ustaw z zakresu prawa konsumenckiego

5. Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

6. Pojęcia przedsiębiorcy, konsumenta, rynku właściwego, wpływu na handel, stosunku konkurencji, dobrych obyczajów, przeciętnego konsumenta

7. Praktyk ograniczające konkurencję (porozumienia ograniczające konkurencję, nadużywanie pozycji dominującej)

8. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

9. Kontrola koncentracji

10. Sankcje administracyjne i karnych w prawie antymonopolowym

11. Pojęcie zbiorowych interesów konsumentów i postępowanie w tym zakresie

12. Istota kontroli klauzul niedozwolonych w prawie konsumenckim.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Komentarz

Konrad Kohutek Małgorzata Sieradzka, wydanie 2, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wydanie 2. red. T. Skoczny, Warszawa 2014

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.