Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Public Relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: zsmil/PR/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Public Relations
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku Marketingu i logistyki - zaoczne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Klima
Prowadzący grup: Janina Klima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami i technikami działań PR oraz planowaniem strategii PR.

Efekty kształcenia:

Student

– Zna podstawowe metody, techniki i zasady przygotowywania i realizacji działań PR [K_W05 (2)].

– Zna zasady tworzenia księgi tożsamości przedsiębiorstwa [K_W05 (2)].

– Posiada umiejętność tworzenia projektu działań PR oraz briefu PR [K_U01 (3); K_U19(2)]

– Jest świadom konieczności współpracy z przedstawicielami instytucji branżowych oraz innymi interesariuszami w prowadzeniu działań PR [K_K01 (1)]


Wymagania wstępne:

Marketing II

Forma i warunki zaliczenia:

Praca semestralna (grupowa)

– pisemne opracowanie projektu kampanii PR


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

– ocenę wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ostatecznej wersji projektu zaliczeniowego, w tym ocenę pisemnej wersji projektu i „obronę” przez studenta podstawowych efektów projektu (rekomendacji); ocena obejmuje także umiejętność pracy w zespole [K_W05 ; K_U01; K_U19]

– ocenę części projektów opracowywanych przez studenta w ramach wybranych sesji zajęć; ocena obejmuje także umiejętność pracy w zespole opracowanie briefu [K_U19; K_K01]

Student, który nie oddał projektu zaliczeniowego nie powinien zaliczyć przedmiotu


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

2 punkty ECTS = 50 godzin

Studia niestacjonarne

– Godziny kontaktowe – 22

– Godziny niekontaktowe – 28


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

marketing i logistyka

Pełny opis:

PR jako funkcja marketingu i zarządzania

– Specyfika PR w stosunku do działań marketingowych

– Miejsce i rola PR w przedsiębiorstwie

Planowanie działań PR

– Elementy kampanii PR

– Specyfika odbiorców działań PR

– Badania w zakresie PR

Znaczenie budowania wizerunku w PR

– Wizerunek a tożsamość

– Corporate identity i księga tożsamości przedsiębiorstwa

Metody i techniki działań PR

– Zewnętrzne działania PR

– Media relations

– Sponsoring

– Wewnętrzne działania PR

Organizowanie działań w sytuacjach kryzysowych

Literatura:

Literatura podstawowa

Seitel F., Public Relations w praktyce. Felberg SJA, 2003.

Black S., Public relations. Oficyna Ekonomiczna, 2006.

Altkorn J., Wizerunek firmy. WSB, 2004

Literatura uzupełniająca

Wójcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2006

Gregory A., Skuteczne techniki PR, GWP, 2001

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Klima
Prowadzący grup: Janina Klima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami i technikami działań PR oraz planowaniem strategii PR.

Efekty kształcenia:

Student

– Zna podstawowe metody, techniki i zasady przygotowywania i realizacji działań PR [K_W05 (2)].

– Zna zasady tworzenia księgi tożsamości przedsiębiorstwa [K_W05 (2)].

– Posiada umiejętność tworzenia projektu działań PR oraz briefu PR [K_U01 (3); K_U19(2)]

– Jest świadom konieczności współpracy z przedstawicielami instytucji branżowych oraz innymi interesariuszami w prowadzeniu działań PR [K_K01 (1)]


Wymagania wstępne:

Marketing II

Forma i warunki zaliczenia:

Praca semestralna (grupowa)

– pisemne opracowanie projektu kampanii PR


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

– ocenę wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ostatecznej wersji projektu zaliczeniowego, w tym ocenę pisemnej wersji projektu i „obronę” przez studenta podstawowych efektów projektu (rekomendacji); ocena obejmuje także umiejętność pracy w zespole [K_W05 ; K_U01; K_U19]

– ocenę części projektów opracowywanych przez studenta w ramach wybranych sesji zajęć; ocena obejmuje także umiejętność pracy w zespole opracowanie briefu [K_U19; K_K01]

Student, który nie oddał projektu zaliczeniowego nie powinien zaliczyć przedmiotu


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

2 punkty ECTS = 50 godzin

Studia niestacjonarne

– Godziny kontaktowe – 22

– Godziny niekontaktowe – 28


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

marketing i logistyka

Pełny opis:

PR jako funkcja marketingu i zarządzania

– Specyfika PR w stosunku do działań marketingowych

– Miejsce i rola PR w przedsiębiorstwie

Planowanie działań PR

– Elementy kampanii PR

– Specyfika odbiorców działań PR

– Badania w zakresie PR

Znaczenie budowania wizerunku w PR

– Wizerunek a tożsamość

– Corporate identity i księga tożsamości przedsiębiorstwa

Metody i techniki działań PR

– Zewnętrzne działania PR

– Media relations

– Sponsoring

– Wewnętrzne działania PR

Organizowanie działań w sytuacjach kryzysowych

Literatura:

Literatura podstawowa

Seitel F., Public Relations w praktyce. Felberg SJA, 2003.

Black S., Public relations. Oficyna Ekonomiczna, 2006.

Altkorn J., Wizerunek firmy. WSB, 2004

Literatura uzupełniająca

Wójcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2006

Gregory A., Skuteczne techniki PR, GWP, 2001

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.