Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynek usług logistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: zsmil/rul/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynek usług logistycznych
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku Marketingu i logistyki - zaoczne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Teczke
Prowadzący grup: Maciej Teczke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Znajomość czynników kształtujących sektor usług logistycznych

(K_W01)(1), (K_W02)(2),

2. Wiedza dotycząca rodzaju usług logistycznych dostępnych na rynku

(K_W02)(2),

3. Umiejętność analizy relacji i strategii podmiotów usług logistycznych

(K_W05)(2), (K_W09)(1), (K_W15)(2), (K_U02)(1), (K_U04)(1), (K_U11)(2)

4. Umiejętność zarządzania operacjami logistycznymi w praktyce

(K_W09)(1), (K_U01)(1), (K_U05)(2), (K_U06)(1), (K_K01)(1), (K_K04)(1)


Wymagania wstępne:

Wiedza z:

• Logistyki


Forma i warunki zaliczenia:

Osoby, które zaliczyły pozytywnie prace pisemne podczas zajęć oraz uczęszczały na zajęcia są zwolnione z egzaminu pisemnego, pozostałe osoby piszą egzamin bez żadnych warunków wstępnych

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji podczas zajęć: analizy przypadków.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

W ramach wykładu wykorzystywane są prezentacje multimedialne, materiały elektroniczne, studia przypadków.

Bilans punktów ECTS:

Studia zaoczne:

2 pkt ECTS x 25 godzin = 50 godzin, w tym:

20 godzin kontaktowych

30godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


Skrócony opis:

Analiza uwarunkowań kształtujących współczesny rynek usług logistycznych w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Pełny opis:

1. Znaczenie koncepcji łańcucha dostaw dla rozwoju sektora usług logistycznych

2. Charakterystyka sektora usług logistycznych

3. Warunki rozwoju sektora usług logistycznych

4. Relacje i strategie podmiotów logistycznych

5. Zarządzanie operacjami w sektorze usług logistycznych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Jeszka A. M., 2009, Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Kempny D., 2008, Obsługa logistyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.