Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etykieta i autoprezentacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: zspwz/eia/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etykieta i autoprezentacja
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dyląg
Prowadzący grup: Anna Dyląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. Posiada wiedzę w zakresie psychologii biznesu na temat skutecznej autoprezentacji i obowiązującej etykiety w sytuacjach zawodowych, wspierających skuteczność zarządzania[K_W08]

2. Posiada umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, prezentacji własnych pomysłów, poglądów i decyzji w celu skutecznego wykonywania zadań menedżerskich w różnych kontekstach sytuacyjnych [K_U18]

3. Jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach międzynarodowych, w szczególności europejskich przedsiębiorstw i instytucji, co bezpośrednio związane jest z autoprezentacją i znajomością reguł etykiety [K_K05]

4. Jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania wrażliwości społecznej, szczególnego taktu w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych [K_K08]


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Prezentacje multimedialne i test wiedzy

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie testu wiedzy i na podstawie prezentacji multimedialnych:

[K_W08], [K_U18], [K_K05], [K_K08]

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne z ćwiczeniami i pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne

2ECTS = 50 h, w tym:

- godziny kontaktowe 27

- godziny niekontaktowe 23 (praca własna studenta)

Studia niestacjonarne

- godziny kontaktowe 22

- godziny niekontaktowe 28 (praca własna studenta)Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

psychologia w zarządzaniu, niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

Autoprezentacja – czyli „Jak przemawiać w biznesie?”

- zasady przygotowania autoprezentacji;

- reguły skutecznego przemawiania;

- wykorzystanie pomocy audiowizualnych;

- najczęściej popełniane błędy.

Etykieta w biznesie:

- Komunikacja niewerbalna w biznesie

- Powitanie

- Dress code

- Zachowanie przy stole

- Podróże zagraniczne – różnice kulturowe (znaczenie emblematów, humor i anegdoty, obdarowywanie prezentami)

Kontekst międzynarodowy: wiedza na temat postrzegania Polaków przez cudzoziemców i odbiór cudzoziemców przez Polaków

- Case study – analiza „wpadek” w obszarze etykiety na przykładzie znanych ludzi biznesu i polityki

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bierach, J. Komunikacja niewerbalna. Mowa ciała, kluczem do sukcesu: zrozumienie, opis przypadków, skuteczność, Wrocław 1998.

Dunckel J., Parnham E., Jak skutecznie mówić i przemawiać w biznesie, Wyd. M.&A Communications Polska sp. z o.o., Lublin 1995.

Dunckel J., Etykieta w biznesie, Kompletny przewodnik wraz z działem międzynarodowym obejmującym kilkadziesiąt krajów świata, Wyd. M.&A Communications Polska sp. z o.o., Lublin 1996.

Fomina, J., Frelak, J. „The Perception of Poland and Poles in Great Britain”, Instytut Spraw Publicznych, 2011

Grove, T.G. Niewerbalne elementy interakcji; w: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2005

„Image Studies of Poland and Polish Economy in Countries of Main Economic Partners”, Ministerstwo Gospodarki Polskiej, Warszawa: 2011, www.mg.gov.pl

Jarczyński, A.: „Etykieta w biznesie”, wyd. One Press 2007

Leathers, D. Komunikacja niewerbalna, Wyd. PWN, Warszawa 2007

Mosiołek- Kłosińska, K. i T. Zgółka, T. Język perswazji publicznej, Wyd. Poznańskie, Poznań 2003

Murdoch A., Kontakty z cudzoziemcami. Poradnik biznesmena, 1998

Pachtem, B.: „Biznesowy savoir - vivre. Wszystko, co szanujący się biznesmen o etykiecie wiedzieć powinien”, wyd. One Press 2006

Pease, A., B. Pease, B. Mowa ciała, Warszawa

Pidd, H. „Debunking stereotypes: Poles are hardworking”, The Guardian, 08.04.2011, www.guardian.co.uk

Pietkiewicz, E. „Etykieta menedżera czyli Sztuka dobrych manier

w prowadzeniu interesu”, Warszawa: Lettrex, 1990.

Robinson, D. „Etykieta w biznesie”, Warszawa: Wydaw. Szkolne

i Pedagogiczne, 1996.

http://wiadomosci.wp.pl/gid,14185102,gpage,4,img,14194178,kat,1342,title,Wpadki-politykow,galeria.html 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dyląg
Prowadzący grup: Anna Dyląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. Posiada wiedzę w zakresie psychologii biznesu na temat skutecznej autoprezentacji i obowiązującej etykiety w sytuacjach zawodowych, wspierających skuteczność zarządzania[K_W08]

2. Posiada umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, prezentacji własnych pomysłów, poglądów i decyzji w celu skutecznego wykonywania zadań menedżerskich w różnych kontekstach sytuacyjnych [K_U18]

3. Jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach międzynarodowych, w szczególności europejskich przedsiębiorstw i instytucji, co bezpośrednio związane jest z autoprezentacją i znajomością reguł etykiety [K_K05]

4. Jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania wrażliwości społecznej, szczególnego taktu w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych [K_K08]


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Prezentacje multimedialne i test wiedzy

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie testu wiedzy i na podstawie prezentacji multimedialnych:

[K_W08], [K_U18], [K_K05], [K_K08]

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne z ćwiczeniami i pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne

2ECTS = 50 h, w tym:

- godziny kontaktowe 27

- godziny niekontaktowe 23 (praca własna studenta)

Studia niestacjonarne

- godziny kontaktowe 22

- godziny niekontaktowe 28 (praca własna studenta)Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

psychologia w zarządzaniu, niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

Autoprezentacja – czyli „Jak przemawiać w biznesie?”

- zasady przygotowania autoprezentacji;

- reguły skutecznego przemawiania;

- wykorzystanie pomocy audiowizualnych;

- najczęściej popełniane błędy.

Etykieta w biznesie:

- Komunikacja niewerbalna w biznesie

- Powitanie

- Dress code

- Zachowanie przy stole

- Podróże zagraniczne – różnice kulturowe (znaczenie emblematów, humor i anegdoty, obdarowywanie prezentami)

Kontekst międzynarodowy: wiedza na temat postrzegania Polaków przez cudzoziemców i odbiór cudzoziemców przez Polaków

- Case study – analiza „wpadek” w obszarze etykiety na przykładzie znanych ludzi biznesu i polityki

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bierach, J. Komunikacja niewerbalna. Mowa ciała, kluczem do sukcesu: zrozumienie, opis przypadków, skuteczność, Wrocław 1998.

Dunckel J., Parnham E., Jak skutecznie mówić i przemawiać w biznesie, Wyd. M.&A Communications Polska sp. z o.o., Lublin 1995.

Dunckel J., Etykieta w biznesie, Kompletny przewodnik wraz z działem międzynarodowym obejmującym kilkadziesiąt krajów świata, Wyd. M.&A Communications Polska sp. z o.o., Lublin 1996.

Fomina, J., Frelak, J. „The Perception of Poland and Poles in Great Britain”, Instytut Spraw Publicznych, 2011

Grove, T.G. Niewerbalne elementy interakcji; w: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2005

„Image Studies of Poland and Polish Economy in Countries of Main Economic Partners”, Ministerstwo Gospodarki Polskiej, Warszawa: 2011, www.mg.gov.pl

Jarczyński, A.: „Etykieta w biznesie”, wyd. One Press 2007

Leathers, D. Komunikacja niewerbalna, Wyd. PWN, Warszawa 2007

Mosiołek- Kłosińska, K. i T. Zgółka, T. Język perswazji publicznej, Wyd. Poznańskie, Poznań 2003

Murdoch A., Kontakty z cudzoziemcami. Poradnik biznesmena, 1998

Pachtem, B.: „Biznesowy savoir - vivre. Wszystko, co szanujący się biznesmen o etykiecie wiedzieć powinien”, wyd. One Press 2006

Pease, A., B. Pease, B. Mowa ciała, Warszawa

Pidd, H. „Debunking stereotypes: Poles are hardworking”, The Guardian, 08.04.2011, www.guardian.co.uk

Pietkiewicz, E. „Etykieta menedżera czyli Sztuka dobrych manier

w prowadzeniu interesu”, Warszawa: Lettrex, 1990.

Robinson, D. „Etykieta w biznesie”, Warszawa: Wydaw. Szkolne

i Pedagogiczne, 1996.

http://wiadomosci.wp.pl/gid,14185102,gpage,4,img,14194178,kat,1342,title,Wpadki-politykow,galeria.html 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.