Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena i rozwój kompetencji pracowników

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: zszzl/oirkp/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena i rozwój kompetencji pracowników
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0208-2NO - ZZL, niestacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla I roku zarządzania zasobami ludzkimi - II st. niest. sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bugaj
Prowadzący grup: Justyna Bugaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

K_W13 – 2 – Zna wybrane współczesne koncepcje zarządzania kompetencjami pracowników oraz metody pomiaru i oceny kompetencji organizacji

K_U08 – 3 – Umie, w wybranym zakresie oceny i rozwoju kompetencji projektować i stosować mierniki dokonań pracowników i organizacji

K_U18 – 2 – Posiada umiejętność doboru i oceny kompetencji pracowników, w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich

K_U19 – 3 Posiada umiejętności przygotowania pisemnego raportu na temat problemów oceny i rozwoju kompetencji pracowników

K_K02 – 3 – Posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku organizacji, szczególnie w przypadku oceny ich kompetencji oraz uczestniczenia w specjalistycznej dyskusji w zakresie zarządzania kompetencjami pracowników


Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów: zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach oraz przedstawienie przygotowanego projektu (dokument tekstowy i prezentacja) oraz znajomość problemów opisywanych w pismach specjalnościowych (przygotowanie min. 3 artykułów) lub egzamin pisemny (problemowy)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Student realizuje projekt w czteroosobowym zespole, złożony z dwóch części:

Pisemnej – dokument tekstowy związany z problematyką oceny i rozwoju kompetencji pracowników (forma papierowa i elektroniczna: Word) – sprawdza kompetencje związane z wiedzą i umiejętnościami

Ustnej – prezentacja (wystąpienie publiczne), forma dowolna – sprawdza umiejętności (dyskusji, obrony swego zdania) i postawy (asertywne zachowanie się stosowne do przedstawianych problemów)

egzamin pisemny (problemowy)


Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące: film

Metody podające: objaśnianie lub wyjaśnianie, opowiadanie, prelekcja, wykład informacyjny, prezentacja multimedialna

Metody praktyczne: metoda projektów, symulacja

Metody problemowe: metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna; metoda przypadków, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

3 ECTS tj. (3x25 godzin) 75 godzin

W tym: 40 godzin kontaktowych i 35 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

omówienie zagadnień dotyczących oceny i rozwoju kompetencji pracowników teoretycznie i na przykładach

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do przedmiotu

a. Kompetencje przedsiębiorstwa a kompetencje pracownika

b. Kompetencje kluczowe w danej roli zawodowej

2. Budowanie modeli kompetencyjnych

a. profesjogramy specjalistów

b. modele kompetencyjne kierowników

c. różnice kompetencyjne między pokoleniami

3. Metody i narzędzia rozwoju kompetencji

4. Metody i narzędzia oceny kompetencji

5. Analizy przypadków

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Sidor-Rządkowska M. Kompetencyjne systemy ocen pracowników, Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL. Wolters Kluwer Polska 2006

2. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Wolters Kluwer Polska, 2006

Literatura uzupełniająca

1. Dubois D. D., Rothwell W. J., Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, ONEPRESS, 2007

2. Fryczyńska, M., Jabłońska-Wołoszyn, M. Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników. Warszawa: Placet 2008

3. Moczydłowska J., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, DIFIN, 2008

4. Artykuły w czasopismach: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Personel i zarządzanie, Human Resource Management, businessman.pl, Manager, Harvard Business Review, Zarządzanie na świecie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bugaj
Prowadzący grup: Justyna Bugaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

K_W13 – 2 – Zna wybrane współczesne koncepcje zarządzania kompetencjami pracowników oraz metody pomiaru i oceny kompetencji organizacji

K_U08 – 3 – Umie, w wybranym zakresie oceny i rozwoju kompetencji projektować i stosować mierniki dokonań pracowników i organizacji

K_U18 – 2 – Posiada umiejętność doboru i oceny kompetencji pracowników, w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich

K_U19 – 3 Posiada umiejętności przygotowania pisemnego raportu na temat problemów oceny i rozwoju kompetencji pracowników

K_K02 – 3 – Posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku organizacji, szczególnie w przypadku oceny ich kompetencji oraz uczestniczenia w specjalistycznej dyskusji w zakresie zarządzania kompetencjami pracowników


Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów: zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach oraz przedstawienie przygotowanego projektu (dokument tekstowy i prezentacja) oraz znajomość problemów opisywanych w pismach specjalnościowych (przygotowanie min. 3 artykułów) lub egzamin pisemny (problemowy)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Student realizuje projekt w czteroosobowym zespole, złożony z dwóch części:

Pisemnej – dokument tekstowy związany z problematyką oceny i rozwoju kompetencji pracowników (forma papierowa i elektroniczna: Word) – sprawdza kompetencje związane z wiedzą i umiejętnościami

Ustnej – prezentacja (wystąpienie publiczne), forma dowolna – sprawdza umiejętności (dyskusji, obrony swego zdania) i postawy (asertywne zachowanie się stosowne do przedstawianych problemów)

egzamin pisemny (problemowy)


Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące: film

Metody podające: objaśnianie lub wyjaśnianie, opowiadanie, prelekcja, wykład informacyjny, prezentacja multimedialna

Metody praktyczne: metoda projektów, symulacja

Metody problemowe: metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna; metoda przypadków, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

3 ECTS tj. (3x25 godzin) 75 godzin

W tym: 40 godzin kontaktowych i 35 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

omówienie zagadnień dotyczących oceny i rozwoju kompetencji pracowników teoretycznie i na przykładach

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do przedmiotu

a. Kompetencje przedsiębiorstwa a kompetencje pracownika

b. Kompetencje kluczowe w danej roli zawodowej

2. Budowanie modeli kompetencyjnych

a. profesjogramy specjalistów

b. modele kompetencyjne kierowników

c. różnice kompetencyjne między pokoleniami

3. Metody i narzędzia rozwoju kompetencji

4. Metody i narzędzia oceny kompetencji

5. Analizy przypadków

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Sidor-Rządkowska M. Kompetencyjne systemy ocen pracowników, Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL. Wolters Kluwer Polska 2006

2. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Wolters Kluwer Polska, 2006

Literatura uzupełniająca

1. Dubois D. D., Rothwell W. J., Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, ONEPRESS, 2007

2. Fryczyńska, M., Jabłońska-Wołoszyn, M. Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników. Warszawa: Placet 2008

3. Moczydłowska J., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, DIFIN, 2008

4. Artykuły w czasopismach: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Personel i zarządzanie, Human Resource Management, businessman.pl, Manager, Harvard Business Review, Zarządzanie na świecie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.