Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego I WF-IFR141b
Rok akademicki 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyczna nauka języka włoskiego I WF-IFR141b
Zajęcia Rok akademicki 2019/2020 (19/20) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 306
al. A. Mickiewicza 9b jaki jest adres?
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 301
al. A. Mickiewicza 9b jaki jest adres?
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 42a
Ingardena 3 jaki jest adres?
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 301
al. A. Mickiewicza 9b jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 36
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Alicja Paleta, Luca Palmarini, Angela Stirparo, Monika Surma-Gawłowska
Literatura:

Materiały własne przygotowywane przez wykładowców na bieżąco na podstawie tekstów prasowych („L’Espresso”, „Sole 24 ore”, „Corriere della Sera”, „La Repubblica”), fragmenty tekstów naukowych, technicznych i innych, materiały własne zawierające błędy do korekty. Materiały własne audio i video przygotowywane przez prowadzących na bieżąco na podstawie dostępnych źródeł internetowych (fragmenty dzienników telewizyjnych, programów publicystycznych, przemówień i innych).

Bibliografia uzupełniająca:

L. Cini, Strategie di scrittura, Bonacci, Roma 1998.

M. Trifone, A. Filippone, A. Sgaglione, Affresco italiano C2. Corso di lingua italiana per stranieri, Mondadori, Milano 2010.

G. Patota, Grammatica di riferimento dell'italiano contemporaneo, Garzanti, Novara 2006

Zakres tematów:

ZAKRES TEMATYCZNY: Zagadnienia poruszane podczas zajęć: problemy społeczne, polityka, kultura i nauka, ekonomia. Zagadnienia omawiane będą równolegle przez wszystkich wykładowców (kolejność tematów będzie uzależniona od rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczo-politycznej) przez oba semestry. Ostatnie 6 tygodni zajęć poświęconych będzie na powtórzenie omawianych zagadnień.

ZAKRES GRAMATYCZNY: Student biegle zna zasady gramatyczne rządzące językiem włoskim. Potrafi korygować spreparowane przez nauczyciela teksty zawierające błędy gramatyczne. Panuje nad przyimkami i rodzajnikami w rozbudowanych tekstach o charakterze specjalistycznym (polityka, ekonomia, prawo, nauki społeczne, teksty naukowe).

ZAKRES LEKSYKALNY Student zna słownictwo specjalistyczne z zakresów takich jak tematyka społeczna, gospodarcza, ekonomiczna i polityczna, kultura i medycyna, ekologia, nowoczesne technologie. Wypowiada się na tematy specjalistyczne poruszane w trakcie zajęć, potrafi swobodnie prowadzić rozmowę w różnych, stosownych do okoliczności rejestrach, łączyć różne wątki tematyczne, poruszać się po wielu płaszczyznach leksykalnych. Jest w stanie przeformułować usłyszany tekst (parafraza ustna). Potrafi pisać (ze słuchu oraz na podstawie tekstu pisanego) streszczenia skomplikowanych tekstów, w sposób klarowny komponować komentarze, sprawozdania, opracowania, eseje. Potrafi sparafrazować tekst, zmieniając jego rejestr a także poprawić / ulepszyć jego strukturę. Rozumie każdego rozmówcę nawet jeśli wypowiada się on na tematy abstrakcyjne i złożone o charakterze specjalistycznym. Nie ma trudności ze zrozumieniem jakiejkolwiek wypowiedzi mówionej, wypowiadanej z naturalną szybkością rodzimego użytkownika języka. Jest w stanie krytycznie interpretować w wszystkie formy języka pisanego i rozumie szeroki zakres długich i skomplikowanych tekstów doceniając subtelne różnice stylu i pojmując znaczenia wyrażone zarówno wprost jak i implikowane. Student ma świadomość znaczeń konotowanych. Potrafi w pełni dostrzegać socjolingwistyczne i socjokulturowe implikacje towarzyszące wypowiedziom rodzimych użytkowników języka i umie odpowiednio reagować. Potrafi efektywnie pośredniczyć w komunikacji między rozmówcami ze społeczności własnej i obcej. Potrafi tłumaczyć z języka włoskiego na język polski i odwrotnie teksty o charakterze ogólnym.

Metody dydaktyczne:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych. W trakcie semestru studenci piszą kolokwia z poszczególnych partii materiału. Warunkiem otrzymania końcowego zaliczenia jest obecność na zajęciach.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu,

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów,

- przygotowane przez studentów opracowań ustnych i pisemnych na zadany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań oraz opracowania, w tym zgodności z zaleceniami.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych. W trakcie semestru studenci piszą kolokwia z poszczególnych partii materiału. Warunkiem otrzymania końcowego zaliczenia jest obecność na zajęciach.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu,

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów,

- przygotowane przez studentów opracowań ustnych i pisemnych na zadany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań oraz opracowania, w tym zgodności z zaleceniami.

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszcza się 3 nieobecności w semestrze u każdego z wykładowców, większa ilość – niezależnie od przyczyny – wymaga zaliczenia całego semestru (rozliczenie z nieobecności i ewentualne zaliczenie semestru odbywa się osobno u każdego z wykładowców). Do egzaminu zostaną dopuszczeni wszyscy studenci, którzy spełnią wymóg obecności na zajęciach.

Egzamin pisemny i ustny. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie oceny pozytywnej z części pisemnej.

Przy ocenie testów zaliczeniowych i prac pisemnych stosowana jest kwalifikacja „zaliczone” / „nie zaliczone”, natomiast na egzaminie obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):

• 0-64 pkt. – ocena ndst

• 65-72pkt. – ocena dst

• 73-80 pkt. – ocena + dst

• 81-88 pkt. – ocena db

• 89-95 pkt. – ocena + db

• 96-100 pkt. – ocena bdb

Egzamin pisemny składa się z części odpowiadającej ilości osób prowadzących zajęcia. Poszczególne części składają się z wybranych rodzajów ćwiczeń wykorzystywanych przez prowadzących w ciągu całego roku akademickiego (np.: streszczenie ze słuchu, parafraza, tłumaczenie fragmentów tekstu, ćwiczenia na zgodność czasów, przyimki i rodzajniki, korekta błędów, itp.).

Egzamin ustny polega na swobodnej rozmowie na tematy należące do zakresów poruszanych podczas zajęć (problematyka społeczna, gospodarcza, ekonomiczna i polityczna, kultura, medycyna, ekologia, nowoczesne technologie). Podczas egzaminu ustnego wymagana jest znajomość bieżącej prasy włoskiej (wymóg ten obowiązuje także studentów przystępujących do egzaminu we wrześniu).

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.