Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenia ustne konsekutywne (polski-włoski) II rok WF-IFR1018
Semestr zimowy 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Tłumaczenia ustne konsekutywne (polski-włoski) II rok WF-IFR1018
Zajęcia Semestr zimowy 2019/2020 (19/20Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 8:00 - 9:30
sala 301
al. A. Mickiewicza 9b jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Luca Palmarini, Monika Surma-Gawłowska
Literatura:

Literatura podstawowa:

Interpretazione simultanea e consecutiva, a c. di C. Falbo, M. Russo, S. Sergio, Milano 1999

C. Monicelli, Messaggi in codice: analisi del discorso e strategie per prendere appunti, Milano 1999

A. Gilles, Tłumaczenie ustne, Kraków 2001 A. Ricciardi, Dalla traduzione all’interpretazione, Milano 2003

G. Garzone, M. Viezzi, Comunicazione specialistica e interpretazione di conferenza, Trieste 2009

materiały własne: autentyczne teksty przemówień (audio-video)

Literatura dodatkowa:

W. Pisarek , Nowa retoryka dziennikarska , Universitas, Kraków 2002,

H. Lemmermann, Komunikacja Werbalna, Astrum, Wrocław 2006 0

Zakres tematów:

Temat 1

- zapoznanie studentów ze współczesnymi teoriami przekładoznawczymi, metodologiami oraz aparatem pojęciowo-terminologicznym stosowanym w przekładzie konsekutywnym, zwłaszcza w obszarze języka włoskiego oraz w instytucjach europejskich;

Powiązane efekty uczenia się: W1 W3 U2 K1

Temat 2

- zapoznanie studentów z zasadami tłumaczenia komunikatów ustnych właściwymi dla przekładu konsekutywnego oraz z zasadami sporządzania własnych glosariuszy;

Powiązane efekty uczenia się: W3 U2 U3 U4 K1

Temat 3

- zapoznanie studentów z podstawowymi danymi na temat systemu instytucjonalnego Włoch i Unii Europejskiej,

Powiązane efekty uczenia się: W4 U4 K1

Temat 4

- zapoznanie studentów z podstawowymi technikami pamięciowymi + praktyczne ćwiczenia pamięciowe; zapoznanie studentów z podstawowymi technikami note-taking + praktyczne ćwiczenia w sporządzaniu notatek;

Powiązane efekty uczenia się: W1 W2 W3 W4 U1 U2 U3 U4 K1

Temat 5

- wstępne ćwiczenia przekładowe (identyfikowanie i analiza problemów translatorskich które niesie ze sobą dany komunikat ustny, dobieranie metody i techniki pozwalające na ich rozwiązanie, ćwiczenia w identyfikowaniu w tekście najważniejszych treści, tłumaczenie konsekutywne prostych tekstów, początkowo na zapowiedziane wcześniej tematy opracowywane przez studentów, następnie na dowolny, nieznany wcześniej temat.);

Powiązane efekty uczenia się: W1 W2 W3 W4 U1 U2 U3 U4 K1

Temat 6

- docelowe ćwiczenia przekładowe (student dokonuje przekładu 4-6 minutowego komunikatu z języka włoskiego na język polski korzystając z notatek)

Powiązane efekty uczenia się: W1 W2 W3 W4 U1 U2 U3 U4 K1

Metody dydaktyczne:

metody podające:

• objaśnienie lub wyjaśnienie.

metody aktywizujące:

• dyskusja dydaktyczna, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne (improwizacja)

metody eksponujące:

• prezentacja power-point

• metody praktyczne:

ćwiczenia pamięciowe, symulacja, ćwiczenia przekładowe

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych. Na każdych zajęciach każdy student wykonuje kilka prób przekładu, które oceniane są i komentowane przez prowadzącego. Warunkiem końcowego zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz zdanie zaliczenia końcowego (tłumaczenie konsekutywne tekstu przygotowanego przez prowadzącego).

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów

- przygotowane przez studentów opracowań ustnych i pisemnych na zadany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań oraz opracowania, w tym zgodności z zaleceniami.

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczone 3 nieobecności w semestrze. Wszelkie inne nieobecności nieusprawiedliwione wymagają zaliczenia danej partii materiału.

Zaliczenie semestru na podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach i zaliczenia końcowego. Na zaliczeniu końcowym obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):

• 0-65 pkt. – ocena ndst

• 66-73pkt. – ocena dst

• 74-80 pkt. – ocena + dst

• 81-89 pkt. – ocena db

• 90-95 pkt. – ocena + db

• 96-100 pkt. – ocena bdb

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.