Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka społeczna WFz.IP-0IMR12.1/2
Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Profilaktyka społeczna WFz.IP-0IMR12.1/2
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (19/20L) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:25 - 12:55
sala 9
Batorego 12 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-06-04 11:25 : 12:55 sala 9
Batorego 12
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Małgorzata Piasecka
Literatura:

Literatura podstawowa:

Bentovim A., Gray J. (red.) (2015) Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci, PARPA (wybrane fragmenty).

Jabłońska M. i in. (2017) Nowe substancje psychoaktywne – nowe ryzyka i wyzwania, KBPN, Warszawa (wybrane fragmenty).

Koczurowska J. (2002) Konstruowanie programów profilaktycznych [w:] Świątkiewicz G. (red.) Profilaktyka w środowisku lokalnym, Wyd. KBPN, Warszawa.

Krzyżak – Szymańska E. (2018) Uzależnienia technologiczne wśród młodzieży. Teoria, profilaktyka, terapia – wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków (wybrane fragmenty).

Latkowska J. Ewaluacja krok po kroku, Fundacja Praesterno, Warszawa (wybrane fragmenty).

Okulicz – Kozaczyn K., Pisarska A (2004) Profilaktyka i wczesna interwencja, [w:] Zapobieganie Narkomanii w Gminie, KBPN, Warszawa.

Michel M., Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich, Wyd. Pedagogium, Warszawa, 2013.

Pyżalski J. (2014) Elektroniczna agresja rówieśnicza – ustalenia empiryczne ostatniej dekady [w:] Jarczyńska J. (red.) Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży, Bydgoszcz.

Sierosławski J., Zamecka J. (2002) Jak budować lokalne strategie profilaktyczne [w:] Świątkiewicz G. (red.) Profilaktyka w środowisku lokalnym, Wyd. KBPN, Warszawa (s. 67 – 85).Szymańska J. (2012) Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

Świątkiewicz G. (2002) Profilaktyka w społecznościach lokalnych [w:] Świątkiewicz G. (red.) Profilaktyka w środowisku lokalnym, Wyd. KBPN, Warszawa.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

Literatura uzupełniająca:

Bylica J. (2010). Harmonizując napięcie. Nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień, Kraków: Wyd. UJ.

Piasecka M. (2015) Środowiskowe ograniczanie czynników ryzyka uzależnienia młodzieży szkolnej od środków psychoaktywnych, Kraków: Wydawnictwo WAM.

Zakres tematów:

TREŚCI PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA

1. Zachowania ryzykowne, czynniki ryzyka i czynniki ochronne.

2. Poziomy oddziaływań profilaktycznych i strategie profilaktyczne.

3. Obszary wsparcia – profilaktyka w rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole, pracy, środowisku lokalnym.

4. Standardy programów profilaktycznych.

5. Przegląd rekomendowanych programów profilaktycznych.

6. Etapy konstruowania programu profilaktycznego i strategii profilaktycznej w zdiagnozowanych środowisku.

Metody dydaktyczne:

• metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna),

• metody eksponujące (film, ekspozycja, pokaz),

• metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, rachunkowe, produkcyjne, metoda projektów, symulacja).

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: regulaminowa obecność na zajęciach (możliwa 1 nieobecność) oraz prezentacja projektu programu profilaktycznego.

Warunki zaliczenia: prezentacja programu profilaktycznego w formie projektu.

Warunki dopuszczenia do zaliczenia: czynny udział w zajęciach i regulaminowa obecność, przygotowanie prezentacji na temat wybranego rekomendowanego programu profilaktycznego.

Uwagi:

II rok res

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.