Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie - I semestr, filologia polska WPl/s.lic/IsFP
Semestr zimowy 2019/2020
Seminarium, grupa nr 7

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium licencjackie - I semestr, filologia polska WPl/s.lic/IsFP
Zajęcia Semestr zimowy 2019/2020 (19/20Z) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala 13
Gołębia 20 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Pekaniec
Literatura:

Literatura podmiotowa:

przywołane zostaną teksty następujących autorek (wybór): Eugenii Żmijewskiej, Maryli Wolskiej, Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, Marii Dąbrowskiej, Helena Boguszewska, Marii Kuncewiczowej, Anny Świrszczyńskiej, Marii Morozowicz-Szczepkowskiej,Zofii Nałkowskiej, Seweryny Szmaglewskiej, Olgi Tokarczuk, Sylwii Chutnik, Aleksandry Zielińskiej, Weroniki Gogoli, Małgorzaty Lebdy, Barbary Klickiej, Ewy Lipskiej, Joanny Lech, Izabeli Filipiak, Wisławy Szymborskiej, Julii Fiedorczuk, Anny Cieplak itp.

Literatura przedmiotowa (przykłady; będzie dobierana w zależności od tematy zajęć i potrzeb seminarzystów/seminarzystek):

Borkowska Grażyna, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996.

Chałupnik Agata, Sztandar ze spódnicy. Zapolska i Nałkowska o kobiecym doświadczaniu ciała, Warszawa 2004.

Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, pod red. A. Nasiłowskiej, Warszawa 2001.

Glosowitz, Maszynerie afektywne. Literackie strategie emancypacji w najnowszej poezji kobiet, Warszawa 2019.

Górnicka-Boratyńska Aneta, Chcemy całego życia. Antologia polskich tekstów feministycznych z lat 1870–1939, Warszawa 1999; Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863–1939), Izabelin 2001.

Kłosińska Krystyna, Ciało, pożądanie i ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej, Kraków 1999.

Krajewska Joanna, „Jazgot niewieści” i „męskie kasztele”. Z dziejów sporu o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym, Poznań 2010.

Kraskowska Ewa, Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 1999; Czytelnik jako kobieta. Wokół literatury i teorii, Poznań 2007; Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX – projekt syntezy, „Ruch Literacki” 2012, z. 2.

Krytyka feministyczna. Siostra teorii i krytyki literatury, praca zbior. pod red. G. Borkowskiej i L. Sikorskiej, Warszawa 2000.

Legeżyńska Anna, Od kochanki do psalmistki. Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej, Poznań 2009.

Mrozik Agnieszka, Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2012.

Phillips Ursula, Narcyza Żmichowska. Feminizm i religia, przeł. K. Bojarska, Warszawa 2008.

Pisarki polskie epok dawnych, pod red. K. Stasiewicz, Olsztyn 1998.

Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami, red. I. Iwasiów, A. Galant, Kraków 2011.

Prywatne/publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego, pod red. I. Iwasiów, Szczecin 2008.

Skucha Mateusz, Niesytość pragnienia. W kręgu młodopolskiej liryki kobiet, Kraków 2016.

Świerkosz M., Arachne i Atena. Literatura, polityka i kobiecy klasycyzm, Kraków 2017.

Zawiszewska Agata, Między Młodą Polską, Skamandrem i Awangardą. Kobiety piszące w dwudziestoleciu międzywojennym, Szczecin 2014.

Zakres tematów:

Temat seminarium: Temat: Literatura kobiet - proza, poezja, autobiografie, esej, dramat.

• Wprowadzenie – przestrzeń literatury kobiet – granice, podziały. Staropolska literatura kobiet. Historyczny zarys.

• Krytyka literacka kobiet/feministyczna w Polsce i nie tylko – tendencje, przedstawicielki, kierunki ewolucji.

• Powieść kobiet. Od Wirtemberskiej do Bargielskiej.

• Liryka kobiet. Konwencje i stylizacje.

• Dramaty napisane przez kobiety – przedstawicielki, tematy, formy.

• Literatura dokumentu osobistego. Autobiografki i epistolografki.

Eseistyka i reportaże pisane przez kobiety

• Kwestia kobieca w literaturze . Wczoraj i dziś.

• Historia (kobiet) w literaturze kobiet.

• Rozliczenia z historią w literaturze kobiet.

• Literatura kobiet napisana w ostatnim ćwierćwieczu. Intrygująca różnorodność.

Proponowany zestaw zagadnień, obszarów tematycznych (zgodny z główną tematyką seminarium), będzie z czasem modyfikowany y w zależności od tematów prac licencjackich. Zagadnienia zostały tak pomyślane, by uwzględniały zarówno dyskusje wokół historii literatury kobiet jako takiej, ale też umożliwiały dyskusje wokół zagadnień, które pomogą seminarzystom/seminarzystkom doprecyzować cele prac, jak i będą dawać możliwość weryfikacji hipotez badawczych.

Metody dydaktyczne:

Metody podające, problemowe, konwersatoryjne, aktywizujące czyli m. in.: wykład, pogadanka, referat, dyskusja

Uwagi:

dr A. Pekaniec

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.