Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia WSM.IASP-LM45
Semestr zimowy 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Socjologia WSM.IASP-LM45
Zajęcia Semestr zimowy 2019/2020 (19/20Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 36
Rynek Główny 34 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Stella Strzemecka
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Castles S., Miller M.J. (2011), Migracje we współczesnym świecie (fragmenty).

Goodman N. (1997), Wstęp do socjologii (fragmenty).

Szacka B. (2008), Wprowadzenie do socjologii (fragmenty).

Sztompka P. (2012), Socjologia. Analiza społeczeństwa (fragmenty).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bauman Z. (2007), Płynne życie.

Berger P.B. (2002), Zaproszenie do socjologii.

Burszta W. (1998), Antropologia kultury.

Giddens A. (2009), Czym zajmują się socjologowie [w] Sztompka P., Kucia M. (2009), Socjologia. Lektury.

Giddens A. (2012), Socjologia.

Goffman E. (2008), Człowiek w teatrze życia codziennego.

Golka M. (2010), Imiona wielokulturowości, Rozdział 3: Odsłanianie wielokulturowości.

Kłoskowska A. (1964), Kultura masowa. Krytyka i obrona.

Kubiak H. (2007), Stereotypy etniczne a komunikacja międzynarodowa, [w] U progu ery postwestfalskiej. Szkice z teorii narodu.

Marody M., Giza- Poleszczuk A. (2004), Przemiany więzi społecznych.

Merton R. (2009), Zestawy ról, zestawy statusów społecznych i sekwencje statusów społecznych w czasie, [w] Socjologia. Lektury, Sztompka P., Kucia M.

Slany K. (2008), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie.

Smith A. (2007), Nacjonalizm.

Szczepański J. (1970), Elementarne pojęcia socjologii.

Szlendak T. (2012), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie.

Thiollet H. (2017) (red.), Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie.

Turner J.H. (1998), Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie.

Zakres tematów:

* Socjologia jako dyscyplina naukowa

* Zachowania, działania społeczne, interakcje

* Stosunki społeczne i więź społeczna

* Zbiorowości społeczne

* Socjalizacja i kontrola społeczna

* Struktura i stratyfikacja społeczna

* Kultura

* Etniczność i naród

* Kapitalizm, konsumpcjonizm, globalizacja

* Migracje

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne, problemowe i eksponujące, m.in.: analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, film, projekt.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się: aktywność (30%), projekt (20%), kolokwium (50%). Warunkiem uzyskania końcowego zaliczenia z ćwiczeń jest pozytywne zaliczenie kolokwium i zrealizowanie projektu. Kolokwium obejmuje treści lektur omawianych i dyskutowanych podczas zajęć. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności, każda kolejna musi zostać zaliczona w formie i terminie uzgodnionym z prowadzącą. Nieobecność na ponad 5 zajęciach wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia.

Uwagi:

latynoamerykanistyka

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.