Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zróżnicowanie religijne społeczeństw amerykańskich WSM.IASP-LD29
Semestr letni 2019/2020
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Zróżnicowanie religijne społeczeństw amerykańskich WSM.IASP-LD29
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (19/20L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala 34
Rynek Główny 34 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 39
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Marta Kania, Paulina Napierała
Literatura:

Marcin Gawrycki (red.), Dzieje cywilizacji latynoamerykańskiej, PWN 2009 (rozdziały odnoszące się do tematyki religijnej).

Beata Bereza, Fenomen popularności Kościoła zielonoświątkowców w Ameryce Łacińskiej, w: W poszuki-waniu prawdziwej wiary…, red. Anna Mrozek-Dumanowska, PAN Warszawa 1995, s. 83-99.

Ondina E. Gonzalez, Justo L. Gonzalez, Christianity in Latin America. A History, Cambridge University Press, 2008 (Rozdział: “Fundations”, s. 12-39; Rozdział: “Pentecostalism and Autohtonous Movements”, s. 270-289).

John Lynch, A religious History of Latin America, Yale University Press, New Haven – London 2012; (Rozdział 11: Difference and Diversity).

John F. Schwaller, The History of the Catholic Church in Latin America, New York University Press, New York – London 2011 (Rozdział 5: “Reform and Enlightenment”, s. 96-116; Rozdział 7: “Working out the Differences”).

Barbara Walendowska, Wspólne elementy w religiach synkretycznych Antyli, w: Etnografia Polska, t. XVI, t. 2, s. 117-131.

Zakres tematów:

Religie społeczeństw Ameryki Środkowej i Południowej w okresie prekolumbijskim (charakterystyka ogólna, regionalne zróżnicowanie)

Specyfika katolicyzmu latynoamerykańskiego doby kolonialnej

Religie afrolatynoamerykańskie

Synkretyzm religijny na terenie Ameryki Łacińskiej – charakterystyka procesów w okresie kolonialnym i nowożytnym

Protestantyzm, judaizm w Ameryce Łacińskiej

Wpływ procesów migracji i modernizacji na kształtowanie współczesnej struktury wyznaniowej Ameryki Łacińskiej (wyznania protestanckie, zjawiska "para-religijne", sekularyzacja)

Metody dydaktyczne:

metody podające – wykład informacyjny

metody podające – prezentacja multimedialna

metody eksponujące – film

metody problemowe - metoda przypadków

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza: weryfikacja wiedzy w zakresie podstawowych struktur i relacji społecznych w kontekście religijnym na podstawie wyników egzaminu pisemnego

Umiejętności: weryfikacja umiejętnej analizy procesów społecznych i kulturowych na podstawie wyników egzaminu końcowego

Aby móc podejść do egzaminu końcowego i uzyskać zaliczenie z kursu należy spełnić wymóg minimum 60% obecności z każdej części wykładu (I - Ameryka Łacińska, II - Ameryka Północna)

Uwagi:

UWAGA: podczas trwania wykładu obowiązuje zakaz nagrywania oraz zakaz fotografowania prezentacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.