Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demografia i polityka senioralna WZ.ISP.PS.1.1.DiPS
Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Demografia i polityka senioralna WZ.ISP.PS.1.1.DiPS
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (19/20L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 14:45
sala 3.202
III Kampus, budynek WZiKS jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 36
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Szczudlińska-Kanoś
Literatura:

Literatura podstawowa:

F. Stokowski, Demografia, Warszawa 2015.

A.Szczudlińska-Kanoś, M. Marzec, Zaufanie jako wartość w polityce społecznej wobec osób starszych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018;

E.Trafiałek: Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku. Między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing , Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń: 2016;

B.Urbaniak, A.Gładzicka-Janowska, J.M.Żyra, L. M.Kaliszczak, A. Piekutowska, Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw. CeDeWu, Warszawa 2018.

J. Wawrzyniak, Starość człowieka - szanse i zagrożenia. Warszawa 2017.

Strony internetowe MRPIPS, www.senior.gov.pl;

„Polityka senioralna”

Literatura uzupełniająca:

J. Halik (red.), Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa. Warszawa 2002.

M. H. Herudzińska, I.Błaszczak (red.), Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.

J. Holzer, Demografia, Warszawa 2004.

R. Iwański, Opieka długoterminowa nad osobami starszymi. Warszawa 2016.

J.Podgórska-Rykała, M. Mikrut-Majeranek, A. Andruszkiewicz, Polityka senioralna w jednostkach samorządu terytorialnego, Sosnowiec 2016.

Andrzej Rączaszek (red.), Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego, Katowice 2012.

Z. Szweda - Lewandowska, Opieka nad osobami starszymi, Łódź 2017.

Zakres tematów:

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia demografii i zjawisk ludnościowych oraz procesów starzenia się społeczeństwa i problemy szeroko rozumianej polityki senioralnej.

Przedmiot i istota demografii jako nauki o zjawiskach i procesach ludnościowych;

Badania demograficzne, metody gromadzenia danych i analiz demograficznych, współczynniki i prognozy demograficzne;

Struktura ludności i jej parametry;

Teorie ludnościowe;

Procesy demograficzne, dynamika zjawisk ludnościowych;

Polityka ludnościowa;

Procesy starzenia się ludności i ich konsekwencje społeczno – ekonomiczne;

Polityka senioralna w Polsce ;

Rola osób starszych w społeczeństwie;

System opieki oraz wsparcia nad osobami starszymi w Polsce;

Usługi dla osób starszych;

Rola organizacji pozarządowych we wspomaganiu polityki senioralnej.

Metody dydaktyczne:

metody podające oraz problemowe

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny na zakończenie zajęć, ocena aktywności na zajęciach (ćwiczenia), przygotowanie prezentacji z pracy w terenie(opracowania tematycznego) w ramach ćwiczeń.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.