Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia [moduł: Ekonomia i finanse] WZ.ISP.ZP.1.1.Ma
Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Makroekonomia [moduł: Ekonomia i finanse] WZ.ISP.ZP.1.1.Ma
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (19/20L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00
sala 3.201
III Kampus, budynek WZiKS jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Rafał Musialik
Literatura:

Begg D., Dornbusch R., Fischer s. Makroekonomia, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2007.

Podręczniki uzupełniające:

Burda M., Wypłosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, Wydawnictwo PWE. Warszawa 2000.

Dach Z., Szopa B., Podstawy makroekonomii. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2004.

Zakres tematów:

1) Współczesne teorie makroekonomiczne.

2) Rachunki makroekonomiczne: PKB, PNB, PNN, rozporządzalne dochody osobiste. Nominalny i realny PKB. Stopa wzrostu PKB. Konsumpcja i akumulacja.

3) Popyt globalny, a równowaga krótkookresowa. Państwo a popyt globalny. Budżet. Polityka fiskalna. Równowaga w gospodarce zamkniętej.

4) Pieniądz i współczesny system bankowy. Cele i narzędzia polityki pieniężnej banku centralnego.

5) Bezrobocie i procesy inflacyjne.

6) Wzrost i rozwój gospodarczy. Czynniki, wskaźniki i modele wzrostu. Bariery, koszty i granice wzrostu gospodarczego. Koncepcja wzrostu zerowego. Teorie rozwoju gospodarczego i przykłady mierników rozwoju.

7) Makroekonomia gospodarki otwartej:

Rynek walutowy: popyt, podaż, kurs równowagi. Kwotowanie bezpośrednie i pośrednie. Aprecjacja i deprecjacja waluty. System stałego kursu, wymienialność waluty, interwencje banku centralnego na rynku walutowym Dewaluacja i rewaluacja waluty.

System płynnego kursu walutowego. Realny kurs walutowy a konkurencyjność międzynarodowa.

8) Historyczny podział systemów kursu walutowego. Cechy systemu waluty złotej, kursu dostosowanego okresowo(dolarowego z Bretton Woods), systemu płynnego kursu oraz regulowanych kursów płynnych.

Pojęcie równowagi długookresowej. Skuteczność polityki fiskalnej i monetarnej w warunkach stałego i płynnego kursu walutowego.

9) Globalizacja ekonomiczna i czynniki wpływające na proces globalizacji. Formy przepływu kapitału. Definicja i formy BIZ. Ocena poziomu globalizacji. Cechy korporacji transnarodowych (KTN).

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.