Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie WZ.IEZ-E/dEM/II3/SM
Semestr zimowy 2019/2020
Seminarium, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie WZ.IEZ-E/dEM/II3/SM
Zajęcia Semestr zimowy 2019/2020 (19/20Z) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Marta Gancarczyk
Literatura:

Literatura związana z tematem pracy, zgromadzona przez studenta

Zakres tematów:

1. Przedsiębiorczość i małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) – ekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania procesów założycielskich, wkład MSP w gospodarkę kraju i regionu, regionalne czynniki rozwoju przedsiębiorczości

2. Źródła finansowania działalności gospodarczej – rynkowe (wewnętrzne i zewnętrzne; zwrotne i udziałowe) i publiczne (fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, dotacje, pomoc publiczna dla przedsiębiorców) – dostępność, tendencje w absorpcji i rozwoju poszczególnych form finansowania

3. Polityka wsparcia MSP – ekonomiczne przesłanki, tendencje w rozwoju funduszy i programów UE, ocena/ewaluacja programów wsparcia publicznego, instytucjonalna struktura wsparcia

4. Klastry przedsiębiorstw – identyfikacja, tendencje rozwojowe, wpływ na efektywności i konkurencyjność przedsiębiorstw, klastry w globalnych łańcuchach wartości

5. Sektory technologicznie zaawansowane i sektory kreatywne (sektory kultury, rozrywki, mediów, projektowania/wzornictwa, oprogramowania) – tendencje rozwojowe, ocena atrakcyjności, gospodarcze znaczenie

6. Transfer i dyfuzja technologii w działalności małych i średnich przedsiębiorstw; parki technologiczne, ośrodki innowacji, inkubatory technologiczne

7. Rozwój regionalny i lokalny; strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, atrakcyjność inwestycyjna jednostek terytorialnych

8. Wzrost przedsiębiorstwa – determinanty wzrostu przedsiębiorstwa, firmy szybko rosnące (gazele) – specyfika i gospodarcze znaczenie

9. Przedsiębiorczość akademicka – tendencje w zakładaniu i rozwoju innowacyjnych firm przez kadrę akademicką i studentów – specyfika i gospodarcze znaczenie

10. Internacjonalizacja MSP – przesłanki, modele tendencje w zakresie stosowanych metod, wpływ na konkurencyjność, szanse i bariery internacjonalizacji; firmy born global

11. Informacja i doradztwo dla MSP – wpływ na konkurencyjność sektora

12. Restrukturyzacja przedsiębiorstw – ocena ekonomicznej efektywności

Metody dydaktyczne:

Przegląd literatury i analiza literatury przedmiotu

Analiza tekstu naukowego

Konsultacje

Dyskusja

Pytania i odpowiedzi

E-learning

Analiza, komentarz i dyskusja nad tekstem pracy

Bieżąca praca nad tekstem polegać będzie na przekazywaniu promotorowi poszczególnych rozdziałów w formie elektronicznej, pocztą elektroniczną. Rozdziały komentowane będą zarówno w formie uwag do przesłanego pliku, jak i bezpośrednio podczas konsultacji i wyznaczonych godzin seminarium.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia 2 semestru seminarium jest opracowanie pełnej części teoretycznej i rozwinięcie metodyki części empirycznej do końca semestru zimowego 2019/2020, tj. do 23 lutego 2020.

Uwagi:

dr hab. Marta Gancarczyk, prof. UJ

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.