Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie WZ.IEZ-E/dEM/II3/SM
Semestr zimowy 2019/2020
Seminarium, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie WZ.IEZ-E/dEM/II3/SM
Zajęcia Semestr zimowy 2019/2020 (19/20Z) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Marta Gancarczyk
Literatura:

Literatura związana z tematem pracy, zgromadzona przez studenta

Zakres tematów:

1. Przedsiębiorczość i małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) – ekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania procesów założycielskich, wkład MSP w gospodarkę kraju i regionu, regionalne czynniki rozwoju przedsiębiorczości

2. Źródła finansowania działalności gospodarczej – rynkowe (wewnętrzne i zewnętrzne; zwrotne i udziałowe) i publiczne (fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, dotacje, pomoc publiczna dla przedsiębiorców) – dostępność, tendencje w absorpcji i rozwoju poszczególnych form finansowania

3. Polityka wsparcia MSP – ekonomiczne przesłanki, tendencje w rozwoju funduszy i programów UE, ocena/ewaluacja programów wsparcia publicznego, instytucjonalna struktura wsparcia

4. Klastry przedsiębiorstw – identyfikacja, tendencje rozwojowe, wpływ na efektywności i konkurencyjność przedsiębiorstw, klastry w globalnych łańcuchach wartości

5. Sektory technologicznie zaawansowane i sektory kreatywne (sektory kultury, rozrywki, mediów, projektowania/wzornictwa, oprogramowania) – tendencje rozwojowe, ocena atrakcyjności, gospodarcze znaczenie

6. Transfer i dyfuzja technologii w działalności małych i średnich przedsiębiorstw; parki technologiczne, ośrodki innowacji, inkubatory technologiczne

7. Rozwój regionalny i lokalny; strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, atrakcyjność inwestycyjna jednostek terytorialnych

8. Wzrost przedsiębiorstwa – determinanty wzrostu przedsiębiorstwa, firmy szybko rosnące (gazele) – specyfika i gospodarcze znaczenie

9. Przedsiębiorczość akademicka – tendencje w zakładaniu i rozwoju innowacyjnych firm przez kadrę akademicką i studentów – specyfika i gospodarcze znaczenie

10. Internacjonalizacja MSP – przesłanki, modele tendencje w zakresie stosowanych metod, wpływ na konkurencyjność, szanse i bariery internacjonalizacji; firmy born global

11. Informacja i doradztwo dla MSP – wpływ na konkurencyjność sektora

12. Restrukturyzacja przedsiębiorstw – ocena ekonomicznej efektywności

Metody dydaktyczne:

Przegląd literatury i analiza literatury przedmiotu

Analiza tekstu naukowego

Konsultacje

Dyskusja

Pytania i odpowiedzi

E-learning

Analiza, komentarz i dyskusja nad tekstem pracy

Bieżąca praca nad tekstem polegać będzie na przekazywaniu promotorowi poszczególnych rozdziałów w formie elektronicznej, pocztą elektroniczną. Rozdziały komentowane będą zarówno w formie uwag do przesłanego pliku, jak i bezpośrednio podczas konsultacji i wyznaczonych godzin seminarium.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia 2 semestru seminarium jest opracowanie pełnej części teoretycznej i rozwinięcie metodyki części empirycznej do końca semestru zimowego 2019/2020, tj. do 23 lutego 2020.

Uwagi:

dr hab. Marta Gancarczyk, prof. UJ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.