Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia II zsmil/m2/WZ.IEZ-Z
Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Makroekonomia II zsmil/m2/WZ.IEZ-Z
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (19/20L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
niestandardowa częstotliwość
sala 2.114
III Kampus, budynek WZiKS jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 63
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Rafał Wisła
Literatura:

(1) Rachunki makroekonomiczne

Źródła:

[1] np. Begg, D., Fischer S., Dornbusch, R. (2003), Ekonomia. Makroekonomia, PWE, rozdz. 20, (model ruchu okrężnego w gospodarce).

[2] np. Podstawy makroekonomii, red. nauk. Z. Dach, B. Szopa (2004), PTE, rozdz. 1-2, (główne kategorie i teorie makroekonomiczne).

[3] np. OpenStax College (2014), Principles of Macroeconomics, https://learn.saylor.org/pluginfile.php/34045/mod_resource/content/2/OpenStax-PrinciplesOfMacroeconomics.pdf, (rozdział 6).

[4] Mały Rocznik Statystyczny Polski 2017, s. 390-405. Szczególnie zob. str. 399 (sektory instytucjonalne i ich wzajemne powiązania).

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2017,1,18.html

[5] Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA2010).

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/europejski-system-rachunkow-narodowych-i-regionalnych-esa-2010/

Tytuł dokumentu: „Wdrożenie Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010) do polskich rachunków narodowych. Zmiany metodologiczne oraz ich wpływ na główne agregaty makroekonomiczne. Notatka informacyjna ”, GUS, 2014, (całość).

[6] Jeznach, M., Leszczyńska-Luberek, O. (2014), Rachunki narodowe i statystyka finansów publicznych. Kierunki rozwoju, GUS, s. 1-14, (uzup.).

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/europejski-system-rachunkow-narodowych-i-regionalnych-esa-2010/rachunki-narodowe-i-statystyka-finansow-publicznych-kierunki-rozwoju,3,1.html

(2) Rachunki narodowe. Wybrane problemy

Źródła:

[1] Zienkowski, L. (2008), Rachunki narodowe wczoraj, dziś i jutro, [w:] Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, red. M. Plich, GUS, s. 13-26; omówienie głównych tez i wniosków - gr. A.

[2] Lada, K. (2008), Znaczenie rachunków narodowych w analizach ekonomicznych, [w:] Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, red. M. Plich, GUS, s. 27-37; omówienie głównych tez i wniosków - gr. B.

[3] Borys, T., Fiedor, B. (2008), Operacjonalizacja i pomiar kategorii zrównoważonego rozwoju (…), [w:] Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, red. M. Plich, GUS, 115-130; omówienie głównych tez i wniosków - gr. C.

[4] Perło, D. (2008), Regionalny model Hermin – przykład województwa podlaskiego, [w:] Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, red. M. Plich, GUS, 177-207; omówienie głównych tez i wniosków - gr. D.

dla [1]-[4]:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/rachunki-narodowe-wybrane-problemy-i-przyklady-zastosowan,8,2.html

[5] Szczęsny, W. (2013), Wzrost gospodarczy i jego beneficjenci, s. 1-6.

http://www.pte.pl/kongres/referaty/Szcz%C4%99sny%20Wies%C5%82aw/Szcz%C4%99sny%20Wies%C5%82aw%20-%20WZROST%20GOSPODARCZY%20I%20JEGO%20BENEFICJENCI.pdf

(3) Instytucja państwa vs. gospodarka

Źródła:

[1] Wolska, G. (2013), Różnice poglądów na temat roli państwa w gospodarce (…); całość.

http://www.pte.pl/kongres/referaty/Wolska%20Gra%C5%BCyna/Wolska%20Gra%C5%BCyna%20-%20R%C3%93%C5%BBNICE%20POGL%C4%84D%C3%93W%20NA%20TEMAT%20ROLI%20PA%C5%83STWA%20W%20GOSPODARCE.%20POSZUKIWANIE%20NOWEGO%20PARADYGMATU.pdf

[2] Biernat-Jarka, A. (2013), Instytucje państwa a uzasadnienie podejmowania działań interwencyjnych w gospodarce (…); s. 1-3.

http://www.pte.pl/kongres/referaty/Biernat-Jarka%20Agnieszka/Biernat-Jarka%20Agnieszka%20-%20INSTYTUCJE%20PA%C5%83STWA%20A%20UZASADNIENIE%20PODEJMOWANIA%20DZIA%C5%81A%C5%83%20INTERWENCYJNYCH%20W%20GOSPODARCE%20NA%20PRZYK%C5%81ADZIE.pdf

[3] Jędrzejowska, K. (2013), Modele państwa opiekuńczego (…); całość.

http://www.pte.pl/kongres/referaty/J%C4%99drzejowska%20Karina/J%C4%99drzejowska%20Karina%20-%20MODELE%20PA%C5%83STWA%20OPIEKU%C5%83CZEGO%20W%20KRAJACH%20ROZWIJAJ%C4%84CYCH%20SI%C4%98.pdf

[4]Boratyńska, K. (2013), Ekonomiczne oraz społeczne aspekty bankructw państwa; całość.

http://www.pte.pl/kongres/referaty/Boraty%C5%84ska%20Katarzyna/Boraty%C5%84ska%20Katarzyna%20-%20EKONOMICZNE%20ORAZ%20SPO%C5%81ECZNE%20ASPEKTY%20BANKRUCTWA%20PA%C5%83STW.pdf

[5] np. Podstawy makroekonomii, red. nauk. Z. Dach, B. Szopa (2004), PTE, rozdz. 3 (kontrowersje wokół roli państwa w gospodarce).

(4) Polityka fiskalna. Polityka pieniężna

Źródła:

[1] np. Podstawy makroekonomii, red. nauk. Z. Dach, B. Szopa (2004), PTE, rozdz.: 4-5 (polityka pieniężna, polityka fiskalna).

[2] np. OpenStax College (2014), Principles of Macroeconomics, https://learn.saylor.org/pluginfile.php/34045/mod_resource/content/2/OpenStax-PrinciplesOfMacroeconomics.pdf, (rozdziały: 14,15,17,18).

[3] Bukowski, S. (2013), Czy gospodarka może funkcjonować bez długu publicznego ? ; całość.

http://www.pte.pl/kongres/referaty/Bukowski%20S%C5%82awomir%20I/Bukowski%20S%C5%82awomir%20-%20CZY%20GOSPODARKA%20MO%C5%BBE%20FUNKCJONOWAC%20BEZ%20D%C5%81UGU%20PUBLICZNEGO.pdf

[4] Franek, S. (2013), Instytucjonalny wymiar wieloletniego planowania budżetowego ; całość.

http://www.pte.pl/kongres/referaty/Franek%20S%C5%82awomir/Franek%20S%C5%82awomir%20-%20INSTYTUCJONALNY%20WYMIAR%20WIELOLETNIEGO%20PLANOWANIA%20BUD%C5%BBETOWEGO.pdf

[5] Kiedrowska, M., Marszałek, P. (2003), Polityka pieniężna i fiskalna w teoriach makroekonomicznych (…); całość.

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5147/1/06_M_Kiedrowska_P_Marszalek_Polityka%20pieni%C4%99%C5%BCna%20i%20fiskalna%20w%20teoriach%20makroekonomicznych_71-90.pdf

[6] Janus, J. (2013), Niekonwencjonalna polityka pieniężna (…); całość.

http://www.pte.pl/kongres/referaty/Janus%20Jakub/Janus%20Jakub%20-%20NIEKONWENCJONALNA%20POLITYKA%20PIENI%C4%98%C5%BBNA%20G%C5%81%C3%93WNYCH%20BANK%C3%93W%20CENTRALNYCH%20%E2%80%93%20DIAGNOZA%20KORZY%C5%9ACI%20I%20ZAGRO%C5%BBE%C5%83.pdf

(5) Wybrane koncepcje, modele i teorie ekonomiczne

Źródła:

[1] np. Podstawy makroekonomii, red. nauk. Z. Dach, B. Szopa (2004), PTE, rozdz.: 6, (model IS-LM)

[2] Matczuk, P., Pacho, W. (…), Nauczanie makroekonomii (…);

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/KEST/katedra/sklad/Documents/nauczanie_makroekonomii.pdf

Zakres tematów:

(1) Rachunki makroekonomiczne

Model ruchu okrężnego w gospodarce zamkniętej dwu-, i trzysektorowej.

Model ruchu okrężnego w gospodarce otwartej. Pięciosektorowy schemat gospodarki otwartej.

System rachunków narodowych. Sektory instytucjonalne.

Relacje między: PKB, PNB, DN.

ESA 2010. Zmiany metodologiczne oraz ich wpływ na główne agregaty makroekonomiczne.

(2) Rachunki narodowe. Wybrane problemy

Nominalny i realny PKB. Dynamika PKB

Wskaźniki cen. Deflator.

Parytet siły nabywczej (PPP, PPS).

Rachunki satelitarne. Wskaźnik i jego porównywalność.

Model HERMIN.

(3) Instytucja państwa vs. gospodarka

Rola państwa w gospodarce. Główne poglądy, teorie, paradygmaty.

Pięć podstawowych form obecności państwa w gospodarce. Modele państwa opiekuńczego.

Wolność gospodarcza i jej miary. Ekonomia instytucjonalna.

Pojęcie bankructwa państwa. Indeks państw upadłych.

(4) Polityka fiskalna. Polityka pieniężna

Budżet państwa. Funkcje. Instrumenty polityki fiskalnej.

Pojęcie długu publicznego i deficytu budżetowego.

Dyscyplina fiskalna. Efektywność alokacyjna. Efektywność operacyjna.

Budżet tradycyjny. Budżet wieloletni.

Polityka pieniężna. Cele, strategie osiągania celów, narzędzia. Instytucje.

(5) Wybrane koncepcje, modele i teorie ekonomiczne

Neoklasyczna i Keynesowska teoria równowagi.

Model IS-LM.

Metody dydaktyczne:

metody podające (objaśnienie), metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe), metody problemowe (dyskusja dydaktyczna)

Metody i kryteria oceniania:

Cały cykl ćwiczeń składa się z: (i) zajęć organizacyjnych, (ii) zajęć merytorycznych, (iii) zajęć zaliczeniowych. Ćwiczenia kończy kolokwium zaliczeniowe w formie zestawu 5 pytań otwartych. Zaliczenie odbędzie się na:

>> 7 ćwiczeniach w przewidzianym cyklu dydaktycznym (dot. studiów stacjonarnych);

>> ostatnich ćwiczeniach w przewidzianym cyklu dydaktycznym (dot. studiów niestacjonarnych).

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zdobycie 8 pkt. (dot. stac.) / 7 pkt. (dot. niestac.).

Student rozpoczyna ćwiczenia z zerowym saldem punktów. Prowadzący ćwiczenia, poprzez zlecane prace własne studenta daje sposobność zdobycia do 5 (stac.) / 4 (niestac.) punktów, co umożliwi podejście do kolokwium zaliczeniowego z saldem do 5 (stac.) / 4 (niestac.) punktów, które są integralnym elementem całościowej (skumulowanej) oceny wyników pracy studenta w całym semestrze letnim 2017/2018.

W trakcie zajęć merytorycznych można uzyskać do 5 (stac.) / 4 (niestac.) punktów. W trakcie kolokwium zaliczeniowego można uzyskać do 5 pkt. Stąd, mamy:

>> 5 / 4 pkt (wynik pracy w semestrze) + 5 pkt (wynik z kolokwium) = ocena 5,0 ; i dalej:

>> ocena 4,0 to konieczność uzyskania 9,0 (stac.) / 8,0 (niestac.) pkt;

>> ocena 3,0 to konieczność uzyskania 8,0 (stac.) / 7,0 (niestac.) pkt.

Rezultaty cząstkowych prac studentów są dostarczane na jednej kartce maszynopisu tylko w jednym wyznaczonym terminie. Nazwisko i imię, specjalność, itp. są widoczne na stronie tytułowej (w lewym górnym rogu). Wyniki zadań cząstkowych są omawiane w trakcie zajęć.

Zarówno w I jak i II terminie zaliczenia ćwiczeń jest uwzględniany całościowy dorobek pracy studenta (efekt kumulacji). Przystąpienie do I terminu zaliczenia z saldem do 0 pkt oznacza automatycznie ocenę 2,0 z pierwszego terminu. Punkty zdobyte w I terminie są uwzględniane w terminie II (efekt narastania wyników pracy). Przystąpienie do II terminu z saldem np. 1,75 oznacza automatycznie ocenę końcową z przedmiotu 2,0 i konieczność powtarzania kursu.

Student na pierwszych zajęciach podpisuje listę obecności, co jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zasad uczestnictwa w zajęciach i warunków ich zaliczenia.

Tylko osoby na ww. liście będą mogły aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach, i przystąpić do zaliczenia w pierwszym terminie.

Terminarz zaliczeń:

(1) pierwszy termin zaliczenia – w czerwcu,

(2) drugi termin zaliczenia – w sesji poprawkowej.

Uwagi:

Zarządzanie II stopnia niestacjonarne- MiL, rok 1 semestr II

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.