Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Studia wywiadowcze WSM.INP-BDL-90
Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Studia wywiadowcze WSM.INP-BDL-90
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (19/20L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 24
Slawkowska 17 PAU jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Arkadiusz Nyzio
Zakres tematów:

Zajęcia 1. Zajęcia organizacyjne (3 marca)

Zajęcia 2. Nurt historyczno-politologiczny (10 marca)

- A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozpad dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990, Kraków 2005, s. 451–481.

Zajęcia 3. Nurt prawny (24 marca – transmisja w serwisie YouTube)

- P. Herbowski, Pozyskanie tajnego współpracownika przez służby kontrwywiadowcze na podstawie materiałów obciążających – rozważania o sensie instytucji, "Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego" 2019, nr 51, s. 84–102.

Zajęcia 4. Publicystyka (31 marca)

- R. Graczyk, Cena przetrwania? SB a "Tygodnik Powszechny", Warszawa 2011, s. 116-129, 182-184, 225-258.

Zajęcia 5. Antropologia bezpieki (7 kwietnia)

- J. Syrnyk, W stronę antropologii bezpieki. Nowe tendencje badawcze w badaniach naukowych IPN, "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej" 2015, nr 2, vol. 23, 23–32.

- D. Wicenty, Brudne wspólnoty wśród milicjantów i esbeków w świetle dokumentów Zarządu Ochrony Funkcjonariuszy MSW, [w:] Brudne wspólnoty. Przestępczość zorganizowana w PRL w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, red. K. Nawrocki, D. Wicenty, Gdańsk–Warszawa 2018, s. 148–170.

Zajęcia 6. Służby specjalne a psychologia (21 kwietnia)

- W. Martynowicz, O emocjach w wywiadzie… nieco osobiście, Fundacja Po.Int, 5 XII 2016

- A. Zasuń, O psychologicznych aspektach w działalności tajnych służb, "PBW" 2014, nr 2, s. 49-57.

- B. Uhryn-Markiewicz Potencjał psychologii śledczej a zadania procesowe Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, "PBW" 2011, nr 5, s. 25-43.

Zajęcia 7. Nurt „sensacyjny” (28 kwietnia)

Zajęcia 8. Kolokwium zaliczeniowe (5 maja)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia

1. Na każdych zajęciach odnotowywane będą aktywne osoby. Aktywność na jednych zajęciach = jeden punkt.

2. Zaliczenie odbywa się poprzez kolokwium ustne na ostatnich zajęciach w semestrze lub na dowolnym dyżurze prowadzącego (także w sesji). Każdy student losuje trzy pytania z puli. Odpowiedź na każde z pytań jest oceniana. Ocena z kolokwium jest średnią arytmetyczną trzech ocen, zaokrąglaną na korzyść studenta, pod warunkiem, że wynosi przynajmniej 3,0 (np. 3,66 jest zaokrąglane do 4, ale 2,66 nie jest zaokrąglane do 3). Osobom, które otrzymają ocenę niedostateczną z dwóch pytań, zadawane jest dodatkowe, czwarte pytanie „ratunkowe”. W takiej sytuacji ocena z kolokwium jest średnią arytmetyczną czterech ocen.

3. Ćwiczenia można również zaliczyć poprzez aktywność na zajęciach, na następujących zasadach:

- 4 punkty za aktywność = zwolnienie z kolokwium i ocena 4 na koniec.

- 5 punktów za aktywność = zwolnienie z kolokwium i ocena 4,5 na koniec.

- 6 punktów za aktywność = zwolnienie z kolokwium i ocena 5 na koniec.

4. Osoby, które uzyskały 0–3 punkty za aktywność muszą przystąpić do kolokwium. Uzyskane przez nie punkty za aktywność są doliczane do sumy ocen z pytań na kolokwium, pod warunkiem, że średnia arytmetyczna wynosi przynajmniej 3,0.

Do kolokwium można przystąpić dwukrotnie.

Uwagi:

BN 2 rok 1 stopnia - specjalizacja bezpieczeństwo wywiadowcze

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.