Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku WZ.ISP.ZPO.P.3
Rok akademicki 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku WZ.ISP.ZPO.P.3
Zajęcia Rok akademicki 2019/2020 (19/20) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Jakub Kołodziejczyk, Dorota Kulesza-Tałan, Grzegorz Mazurkiewicz, Marta Shaw, Piotr Tałan
Literatura:

Mazurkiewicz, G. (2015). Model kształcenia kandydatów na dyrektorów szkół i placówek: Program kursu i materiały szkoleniowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. http://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-systemowe/przywodztwo/6560-model-ksztalcenia-kandydatow-na-dyrektorow-szkol-i-placowek-program-kursu-i-materialy-szkoleniowe

• Lewenstein B., Schindler J., Skrzypiec R. (red.), Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010

• Stocki R., Prokopowicz P., Żmuda G., Pełna partycypacja w zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

• R. Dorczak, Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny – próba określenia kompetencji kluczowych, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Przywództwo i zmiana w edukacji. Ewaluacja jako mechanizm doskonalenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 75–89, h p://www.npseo.pl/data/documents/4/306/306.pdf.

• J. Jakubowski, Lider zmiany, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Przywództwo i zmiana w edukacji. Ewaluacja jako mechanizm doskonalenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 90–103, h p://www.npseo.pl/data/documents/4/306/306.pdf.

• J. Kołodziejczyk, Marketing Communication as an Element of Public Communication at Schools, ATINER’S Conference Paper Series, No: EDU2014-1117, Athens 2014, www.atiner. gr/journals/business/2014-1-X-Y-Kolodziejczyk.pdf

• G. Całek, A. Poraj, Rodzice w szkole, przedszkolu, na osiedlu, Instytut Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2011.

• M. Mendel, Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej, Adam Marszałek, Toruń 2001

• R.Dorczak,Modele współpracy szkoły z organizacjami w środowisku lokalnym, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, http://www.npseo.pl/data/documents/3/263/263.pdf.

• C.Skupień,Funkcja szkoły w społeczeństwie,[w:]G.Mazurkiewicz, Edukacja i przywództwo. Modele mentalne jako bariery rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, rozdział III, IV, h p://www.przywodztwo.edu.pl/pliki/Edukacja_i_przywodztwo_ Modele_mentalne_jako_bariery_rozwoju.pdf.

• J. Truszczyński, Polityka edukacyjna Unii Europejskiej wobec wyzwań współczesności. Edukacja dla rozwoju, Ed. Jan Szomburg i Piotr Zbieranek. Gdańsk: Polskie Forum Obywatelskie. (Wolność i Solidarność, nr 22, s. 9-15

Zakres tematów:

• Podstawy partycypacji społecznej

• Sposoby poznawania społeczności lokalnej

• Dyrektor jako lider w środowisku. Tworzenie wizji mającej poparcie u wszystkich

• Sposoby informowania środowiska o zmianach w szkole?

• Komunikacja publiczna szkoły ze środowiskiem lokalnym

• Wykorzystanie mediów w procesach komunikowania się szkoły

• Współpraca z rodzicami uczniów - diagnoza ułatwień i trudności w kontekście podejmowania współpracy z rodzicami

• Animowanie i budowanie zaangażowania rady rodziców. Współpraca z rodzinami uczniów, aktywizowanie ich potencjału w celu realizacji celów szkoły

• Budowanie zaufania we współpracy. Mediacje i negocjacje w wypadku konfliktu między partnerami/pracownikami szkoły a rodzicami

• Współpraca dyrektora ze środowiskiem lokalnym - współpraca z placówkami oświatowym

• Współpraca dyrektora z samorządem terytorialnym, NGO, podmiotami prywatnymi oraz instytucjami publicznymi

• Rola szkoły w społeczeństwie

• Kontekst działania przywódców edukacyjnych

Metody dydaktyczne:

Warsztat, wykład, praca metodą analizy przypadku (case study), zadania realizowane zdalnie poprzez online learning

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.