Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku WZ.ISP.ZPO.P.3
Rok akademicki 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku WZ.ISP.ZPO.P.3
Zajęcia Rok akademicki 2019/2020 (19/20) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Jakub Kołodziejczyk, Dorota Kulesza-Tałan, Grzegorz Mazurkiewicz, Marta Shaw, Piotr Tałan
Literatura:

Mazurkiewicz, G. (2015). Model kształcenia kandydatów na dyrektorów szkół i placówek: Program kursu i materiały szkoleniowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. http://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-systemowe/przywodztwo/6560-model-ksztalcenia-kandydatow-na-dyrektorow-szkol-i-placowek-program-kursu-i-materialy-szkoleniowe

• Lewenstein B., Schindler J., Skrzypiec R. (red.), Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010

• Stocki R., Prokopowicz P., Żmuda G., Pełna partycypacja w zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

• R. Dorczak, Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny – próba określenia kompetencji kluczowych, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Przywództwo i zmiana w edukacji. Ewaluacja jako mechanizm doskonalenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 75–89, h p://www.npseo.pl/data/documents/4/306/306.pdf.

• J. Jakubowski, Lider zmiany, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Przywództwo i zmiana w edukacji. Ewaluacja jako mechanizm doskonalenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 90–103, h p://www.npseo.pl/data/documents/4/306/306.pdf.

• J. Kołodziejczyk, Marketing Communication as an Element of Public Communication at Schools, ATINER’S Conference Paper Series, No: EDU2014-1117, Athens 2014, www.atiner. gr/journals/business/2014-1-X-Y-Kolodziejczyk.pdf

• G. Całek, A. Poraj, Rodzice w szkole, przedszkolu, na osiedlu, Instytut Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2011.

• M. Mendel, Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej, Adam Marszałek, Toruń 2001

• R.Dorczak,Modele współpracy szkoły z organizacjami w środowisku lokalnym, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, http://www.npseo.pl/data/documents/3/263/263.pdf.

• C.Skupień,Funkcja szkoły w społeczeństwie,[w:]G.Mazurkiewicz, Edukacja i przywództwo. Modele mentalne jako bariery rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, rozdział III, IV, h p://www.przywodztwo.edu.pl/pliki/Edukacja_i_przywodztwo_ Modele_mentalne_jako_bariery_rozwoju.pdf.

• J. Truszczyński, Polityka edukacyjna Unii Europejskiej wobec wyzwań współczesności. Edukacja dla rozwoju, Ed. Jan Szomburg i Piotr Zbieranek. Gdańsk: Polskie Forum Obywatelskie. (Wolność i Solidarność, nr 22, s. 9-15

Zakres tematów:

• Podstawy partycypacji społecznej

• Sposoby poznawania społeczności lokalnej

• Dyrektor jako lider w środowisku. Tworzenie wizji mającej poparcie u wszystkich

• Sposoby informowania środowiska o zmianach w szkole?

• Komunikacja publiczna szkoły ze środowiskiem lokalnym

• Wykorzystanie mediów w procesach komunikowania się szkoły

• Współpraca z rodzicami uczniów - diagnoza ułatwień i trudności w kontekście podejmowania współpracy z rodzicami

• Animowanie i budowanie zaangażowania rady rodziców. Współpraca z rodzinami uczniów, aktywizowanie ich potencjału w celu realizacji celów szkoły

• Budowanie zaufania we współpracy. Mediacje i negocjacje w wypadku konfliktu między partnerami/pracownikami szkoły a rodzicami

• Współpraca dyrektora ze środowiskiem lokalnym - współpraca z placówkami oświatowym

• Współpraca dyrektora z samorządem terytorialnym, NGO, podmiotami prywatnymi oraz instytucjami publicznymi

• Rola szkoły w społeczeństwie

• Kontekst działania przywódców edukacyjnych

Metody dydaktyczne:

Warsztat, wykład, praca metodą analizy przypadku (case study), zadania realizowane zdalnie poprzez online learning

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.