Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia teatru i dramatu polskiego 5 WPl/Wt/3/01
Semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia teatru i dramatu polskiego 5 WPl/Wt/3/01
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (20/21Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Kościelniak
Strona domowa grupy: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/3/1/2/21/97
Literatura:

Hans-Thies Lehmann, „Teatr postdramatyczny”, tłum. D. Sajewska, M. Sugiera, Kraków 2004; Erika Fischer-Lichte, „Estetyka performatywności”, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2008; Joanna Krakowska, „PRL. Przedstawienia”, Warszawa 2016; „Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego”, red. J. P. Sarrazac, Kraków 2007; W.B. Worthen, „Dramat. Między literaturą a przedstawieniem”, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2013;

Tomasz Plata, „Post-teatr. Ucieczka z teatru. Ucieczka do teatru”, „Polish Theatre Journal” 2018 nr 1(5); Joanna Krakowska, „Auto-teatr w czasach post-prawdy”, „Polish Theatre Journal” 2018 nr 1(5);

Tadeusz Różewicz, „Teatr” tom 1-2, Kraków 1988 (lub inne wydanie); Tadeusz Różewicz, „Poemat otwarty i dramaturgia otwarta”, „Odra” 1975 nr 7-8; Mateusz Borowski i Małgorzata Sugiera, „Między przedstawieniami” w: „Re:Wizje Różewiczowskie”, red. J. Puzyna-Chojka, Gdańsk 2008; Grzegorz Niziołek, „Ciało i słowo. Szkice o teatrze Tadeusza Różewicza”, Kraków 2004;

Tadeusz Drewnowski, „Walka o oddech. Bio-poetyka. O pisarstwie Tadeusza Różewicza”, Kraków 2002; H. Filipowicz, „Laboratorium form nieczystych. Dramaturgia Tadeusza Różewicza”, tłum. T. Kunz, Kraków 2001; Tomasz Żukowski, „Skatologiczny Chrystus. Wokół Różewiczowskiej epifanii”, „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 1;

Tadeusz Kantor, „Metamorfozy. Teksty o latach 1934-1974”, Kraków 2005; Tadeusz Kantor, „Teatr śmierci. Teksty z lat 1975-1984”, Kraków 2004; „Tadeusz Kantor. Niemożliwe”, Kraków 2000; Hanna Ptaszkowska, „Happening” (1-3), „Współczesność”, 1969; Grzegorz Niziołek, „Polski teatr Zagłady”, Warszawa 2013; Jan Błoński, „Witkacy na zawsze”, Kraków 2003;

Helmut Kajzar, „Koniec półświni. Wybrane utwory i teksty o teatrze”, Kraków 2012; Barbel Kasperek, „W poszukiwaniu utraconego dzieciństwa”, 1980; Mateusz Kanabrodzki, "Kapłan i fryzjer", słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004;

„Akademia Ruchu”, red . T. Plata, Warszawa 2003; „Akademia Ruchu: Miasto. Pole akcji”, Warszawa 2006/2012; Marian Pankowski, dowolne wydanie dramatów;

Łukasz Ronduda, „Sztuka polska lat 70. Awangarda”, Jelenia Góra-Warszawa 2009; „1968/PRL/TEATR”, red. A. Adamiecka-Sitek, M. Kościelniak, G. Niziołek, Warszawa 2016; „Wolność w systemie zniewolenia”, red. A. Jawłowska, Z. Dworakowska, Warszawa 2008.

(Lista lektur będzie uzupełniana i weryfikowana po ustaleniu konkretnych potrzeb i zainteresowań ze strony studentek i studentów oraz w przypadku ukazania się istotnych publikacji na dany temat)

Zakres tematów:

Program ćwiczeń jest komplementarny wobec programu wykładu. Na ćwiczeniach podjęty zostanie wątek awangardowych praktyk powojennego teatru i dramatu polskiego. Interesować nas będą praktyki artystyczne, które wyrosły z przekonania o konieczności przekroczenia dotychczasowych paradygmatów estetycznych, inscenizacyjnych, dramatopisarskich i zasadzały się na powiązaniu dyskursu artystycznego z dyskursem politycznym. Rozmawiać będziemy o artystach, którzy zaproponowali – w teorii lub praktyce – własne wizje i modele teatru. Przywołany zostanie kontekst sztuk wizualnych. Dyskutowana będzie kwestia długu najnowszego teatru wobec praktyk teatru sprzed 1989 roku. Pokazywane będą fragmenty przedstawień. Podjęte zostaną zagadnienia takie jak: teatr a sztuka performans; teatr polityczny; dramat otwarty. Celem zajęć jest nowa lektura praktyk dramatopisarskich i teatralnych i próba ich umieszczenia w teoretycznym polu estetyki performatywności, teatru postdramatycznego, teatru politycznego.

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Przekroczenie tego limitu oznaczać będzie konieczność napisania pracy zaliczeniowej. UWAGA: przekroczenie progu pięciu nieusprawiedliwionych nieobecności skutkuje brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu. Zaliczenie na ocenę odbędzie się w formie pisemnej na zajęciach w styczniu. Szczególnie promowany będzie aktywny udział studentki/studenta w zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.