Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna WH.IH.DL.19.2.3
Rok akademicki 2020/2021
Konwersatorium, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia starożytna WH.IH.DL.19.2.3
Zajęcia Rok akademicki 2020/2021 (20/21) (w trakcie)
Konwersatorium (KON), grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 17
Instytut Historii (Collegium Witkowskiego) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-04-22 13:15 : 14:45 sala 17
Instytut Historii (Collegium Witkowskiego)
2021-04-29 13:15 : 14:45 sala 17
Instytut Historii (Collegium Witkowskiego)
2021-05-06 13:15 : 14:45 sala 17
Instytut Historii (Collegium Witkowskiego)
2021-05-13 13:15 : 14:45 sala 17
Instytut Historii (Collegium Witkowskiego)
2021-05-20 13:15 : 14:45 sala 17
Instytut Historii (Collegium Witkowskiego)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tomasz Grabowski, Bartosz Kołoczek, Maciej Piegdoń, Stanisław Turlej, Tomasz Zieliński
Literatura:

Por. wyżej: "Informacje wspólne dla wszystkich grup"

Zakres tematów:

BLISKI WSCHÓD:

1. Środowisko geograficzne regionu. Źródła do historii Bliskiego Wschodu w starożytności.

2. Początki cywilizacji, zagadnienie tzw. rewolucji miejskiej. Sumerowie.

3. Państwo Sargona z Akadu – historia i legenda.

4. Powstanie państwa egipskiego oraz jego dzieje do upadku Średniego Państwa.

5. Mezopotamia w czasach Szamszi Adada i Hammurabiego.

6. Nowe imperia – Mitanni, Hetyci.

7. Koncert mocarstw w 2 poł. II tys. p.n.e.

8. Ludy Morza, migracje aramejskie i ich konsekwencje. Imperium nowoasyryjskie.

9. Minimaliści i maksymaliści – powstanie i rozwój państw żydowskich w dyskusji naukowej

10. Świat bliskowschodni po upadku Asyrii – Babilonia, Medowie i imperium Achemenidów.

GRECJA:

1. Źródła i podstawowe problemy badawcze. Pojęcie hellenizm, ramy geograficzne świata hellenistycznego

2. Kształtowanie się mapy politycznej świata greckiego po śmierci Aleksandra Wielkiego.

3. Charakter, ideologia i propaganda monarchii hellenistycznych

4. Tradycyjna religia grecka i nowe zjawiska w wierzeniach Greków w epoce hellenistycznej

5. Macedonia pod rządami Antygonidów

6. Państwa federacyjne w świecie greckim w III-II w.p.n.e.

7. Państwo Ptolemeuszy w III w. p.n.e.

8. Monarchia Seleukidów - wybrane problemy.

9. Rywalizacja mocarstw w basenie Morza Egejskiego.

10. Grecy na krańcach oikumene – Baktria i Indie.

1. Źródła do dziejów republiki rzymskiej. Italia w okresie archaicznym: warunki geograficzne, zasiedlenie (osadnictwo sabelskie i

celtyckie), kultura willanowiańska

2. Wielka Grecja od wielkiej kolonizacji po rzymski podbój

3. Cywilizacja Etrusków od okresu świetności w VII-V w. po schyłek w III-II w. przed Chr: etnogeneza, granice wpływów, historia

4. Język, kultura i sztuka Etrusków

5. Latynowie i początki Rzymu na tle regionalnym i lokalnym.

6. Podbój Italii przez Rzymian. Kolonizacja rzymska na terenie Italii, system sojuszy i zależności. Sprzymierzeńcy rzymscy

(Italikowie). Stan republiki rzymskiej i sytuacja jej italskich sprzymierzeńców przed wystąpieniem Tyberiusza i Gajusza Grakchów.

7. Wystąpienie braci Grakchów. Plany reform i opozycja wobec nich. Przyczyny klęski politycznej. Podział rzymskiej nobilitas na

zwolenników reform – popularów i zwolenników zachowania status quo – optymatów.

8. Program polityczny Marka Liwiusza Druzusa i wojna ze sprzymierzeńcami (bellum sociale) w latach 90-87 przed Chr.

Organizacja i program państwa Italików.

9. Dyktatura Lucjusza Korneliusza Sulli. Reformy Sulli i ich ocena. Kolonizacja sullańska. Zniszczenie Samnium i miast etruskich.

Przyśpieszenie romanizacji Italii.

10. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - anegdota

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opis

Metody podające - pogadanka

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody praktyczne - pokaz

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - wykład problemowy

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia zaliczeniowe i geograficzne oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach konwersatoryjnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.