Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr/Sztuka/Polityka 1 WPl/moduł.teat/II/1
Semestr zimowy 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Teatr/Sztuka/Polityka 1 WPl/moduł.teat/II/1
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (20/21Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 16:45 - 18:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Kościelniak
Strona domowa grupy: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/2/1/2/16/97
Literatura:

„Piknik Golgota Polska. Sztuka-religia-demokracja”, red. A. Adamiecka-Sitek, I. Kurz, Warszawa 2015; Krystyna Czerni, „Antysacrum – czyli o konflikcie współczesnej sztuki z religią”, w: „Sacrum i sztuka”, Kraków 1989; Piotr Piotrowski, „Agorafobia po komunizmie”, w: tegoż, „Sztuka według polityki”, Kraków 2007;

Jarosław Gowin, „Kościół po komunizmie”, Kraków 1995; Czesław Miłosz, „Państwo wyznaniowe?”, w: „Spór o Polskę 1989-99. Wybór tekstów prasowych”, red. P. Śpiewak, Warszawa 2000; Sergiusz Kowalski, „Polski syndrom”, „Tygodnik Solidarność” 1981 nr 15; Agnieszka Graff, „Patriarchat po seksmisji”, „Gazeta Wyborcza” 1999 nr 141; Joanna Szczęsna, „Damy, rycerze i strażak”, „Gazeta Wyborcza” 1999 nr 147; Maria Janion, „Za wolność waszą i naszą”, „Gazeta Wyborcza” 1999 nr 153;

Małgorzata Sikorska-Miszczuk, „Popiełuszko. Czarna msza”, http://www.gnd.art.pl/wp-content/uploads/2014/05/popieluszko_malgorzata_sikorska_miszczuk.pdf; Krzysztof Jaskułowski, „Wspólnota symboliczna”, Katedra, Gdańsk 2012; Jakub Dąbrowski, „Cenzura w sztucer polskiej po 1989 roku”, Warszawa 2014;

Izabela Kowalczyk, „Sztuka wobec przemocy, przemoc wobec sztuki”, „Artmix” nr 6, 2003/2004; Paweł Leszkowicz, „Niebezpieczne związki z męskim ciałem”, „ResPublica Nowa” 2002 nr 9; „Dekonstrukcja męskości”, z Dorotą Nieznalską rozmawia Katarzyna Bielas, „Wysokie Obcasy” , 16.11.2002; Anna Szwed, „Kościół rzymskokatolicki o kobiecie”, w: „Gender. Kobieta w kulturze i społeczeństwie”, red. B. Kowalska, K. Zielińska, B. Koschalka, 2009;

Pierre Bourdieu, „Przemoc symboliczna”, w: „Socjologia. Lektury”, Kraków 2006; „Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre'a Bourdieu. Podręcznik”, Kraków 2015; Judith Butler, „Walczące słowa”, tłum. A. Ostolski, Warszawa 2010, fragm. „Jak walczyć z cenzurą”; Zygmunt Krasiński, „Nie-Boska komedia”, dowolne wydanie; Maria Janion, „Mit założycielski polskiego antysemityzmu”, cz. 2, w: tejże, „Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie”, Warszawa 2009;

„Nie-Boska. Powidok”; Agnieszka Jakimiak, Joanna Wichowska, „Szkic spektaklu, którego nie było”, „Didaskalia” 2014 nr 119; Agata Adamiecka-Sitek, „Dzieje grzechu. Nie-Boska komedia, Żydzi i doświadczenie estetyczne”, w: „1968/PRL/Teatr”, Warszawa 2016; Chantal Mouffe, „Polityczność”, Warszawa 2008, rozdz. „Polityka i polityczność”.

(Lista lektur będzie uzupełniana i weryfikowana po ustaleniu konkretnych potrzeb i zainteresowań ze strony studentów oraz w przypadku ukazania się istotnych publikacji na dany temat)

Zakres tematów:

Na zajęciach dyskutowany będzie splot kulturowych, prawnych, ekonomicznych i ideologicznych uwarunkowań działalności artystycznej. Związek teatr-sztuka-polityka będzie rozpatrywany pod kątem pytań: o cenzurę w sztuce i teatrze polskim po 1989 roku (kronika wypadków i regulacje prawne); gatunki cenzury i jej rozumienie (gatunki władzy i ich definicje); związek teatru i sztuki z demokracją (pytania o rozumienie demokracji, teatru publicznego, przestrzeni publicznej); relacje sztuka-państwo-Kościół (po 1989 roku i z wycieczkami w lata 80-te); modele społecznego zaangażowania teatru i sztuki.

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe. Zajęcia będą łączyły formę wykładu i konwersatorium.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci i studentki oceniani/oceniane będą na podstawie wyników kolokwium pisemnego (1 semestr) i egzaminu pisemnego (2 semestr) i aktywności podczas zajęć. Weryfikacji poddane będą: znajomość literatury omawianej na zajęciach, jej zrozumienie i umiejętność praktycznego użycia.

Zajęcia będą łączyły formę wykładu i konwersatorium. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione na semestr. Przekroczenie tego limitu oznaczać będzie konieczność napisania pracy zaliczeniowej. UWAGA: przekroczenie progu pięciu nieusprawiedliwionych nieobecności skutkuje brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu. Szczególnie promowany będzie aktywny udział studentki/studenta w zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.