Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorczość WZ.IEZ/EMd/PRZED
Semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Przedsiębiorczość WZ.IEZ/EMd/PRZED
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (20/21Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 13:00 - 14:30
sala sala onLine-IEFiZ
III Kampus, budynek WZiKS jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-12-16 13:00 : 14:30 sala sala onLine-IEFiZ
III Kampus, budynek WZiKS
2021-01-20 13:00 : 14:30 sala sala onLine-IEFiZ
III Kampus, budynek WZiKS
2021-01-27 13:00 : 13:45 sala sala onLine-IEFiZ
III Kampus, budynek WZiKS
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 40
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Joanna Bohatkiewicz-Czaicka
Literatura:

Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, WAiP, Warszawa 2010.

Główny Urząd Statystyczny (2016). Nauka i technika w 2015 r., Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.

Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć - http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_Dzialalnosc_badawcza_i_rozwojowa.pdf.

Podręcznik Oslo (2018). Guidelines for Collecting, Reporting and Using data on Innovation.

Maister, D. H. (2006). Zarządzanie firmą usług profesjonalnych. Helion, Gliwice.

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, Dz.U. 2016 poz. 1933.

Wyszkowska-Kuna, J. (2014). Weryfikacja cech charakteryzujących działalność innowacyjną i innowacje w firmach usługowych na podstawie wyników badań Community Innovation Survey. Ekonomia XXI Wieku, 1(1 (5)). http://doi.org/10.15611/e21.2015.1.06

http://ec.europa.eu/growth/smes_en

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation_en

http://ec.europa.eu/growth/industry/key-enabling-technologies_en

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/business-innovation-observatory/case-studies_en

Zakres tematów:

Cel ćwiczeń: kształtowanie umiejętności w zakresie identyfikacji pomysłu biznesowego, planowania i realizowania przedsięwzięć, ze szczególnym uwzględnieniem roli innowacji w tych procesach.

Plan i zakres zajęć przedstawiono poniżej.

Zajęcia 1: Wprowadzenie do tematyki zajęć i typy innowacji

 przedstawienie wymagań, opisu zajęć,

 przedstawienie platformy internetowej Akademii PARP,

 znaczenie i cele innowacji w identyfikacji pomysłu na biznes,

 typy innowacji,

zadanie w 2 – osobowych grupach – identyfikacja rodzajów innowacji

Zajęcia 2: Identyfikacja pomysłu biznesowego i prowadzenie przedsięwzięć na podstawie wybranych innowacji technologicznych.

 charakterystyka innowacji technologicznych,

 cykl życia technologii,

 projekty proceduralne, wymagające doświadczenia i innowacyjne

zadanie grupowe, grupy 3 – osobowe i dyskusja: wykorzystanie innowacji technologicznych, kluczowe aspekty zarządzania firmą

Zajęcia 3: Czynniki sukcesu innowacyjnych przedsięwzięć

 efekty zewnętrzne sieci,

 osiąganie dominacji technologicznej,

 analiza przypadku Naszej Klasy.

zadanie grupowe, 4 grupy – co może być źródłem przewagi przedsiębiorstwa

Dyskusja: case Naszej Klasy

Zajęcia 4: Pomiar i ocena efektywności innowacji w nowo tworzonym przedsiębiorstwie

Zadanie grupowe: case’y firm, w tym: identyfikacja innowacji i problemów zarządczych z zakresu czterech perspektyw zrównoważonej karty wyników, poszukiwanie sposobów ich rozwiązania, z wykorzystaniem określonych typów innowacji opisanych w podręczniku PARP

Zajęcia 5: Regionalne uwarunkowania przedsiębiorczości na przykładzie klastrów (przykład Hollywood)

 Case Hollywood

 Wytyczne dotyczące prezentacji

Zajęcia 6 i 7: prezentacje projektów grupowych,

Zajęcia 8: podsumowanie.

Metody dydaktyczne:

metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, metoda projektów (projekty grupowe), metoda kształcenia na odległość typu e-learning, prezentacje multimedialne (Power Point)

Metody i kryteria oceniania:

Suma punktów do zdobycia w ramach ćwiczeń: 40.

Zaliczenie zdobywa się od osiągnięcia 21 punktów. Do USOS wpisywane jest ZAL/NZAL.

Punkty zdobyte podczas ćwiczeń stanowią 40% oceny z przedmiotu i wliczane są do końcowej punktacji zarówno w pierwszym, jak i drugim terminie egzaminu.

Punktacja:

A) Prezentacja w grupach 3-4 osobowych, wykonana i zaprezentowana według wytycznych: 25 punktów,

1. Przedstawienie celu prezentacji: 2

2. Przedstawienie agendy prezentacji: 1

3. Zaprezentowanie produktu/usługi: 3

4. Scharakteryzowanie grupy docelowej: 2

5. Poprawne zidentyfikowanie rodzaju/ów innowacji: 7

6. Przedstawienie propozycji dalszego rozwinięcia produktu/usługi: 8

7. Podsumowanie: 1

8. Utrzymanie reżimu czasowego: 1 (dokładny czas trwania prezentacji zostanie podany podczas ćwiczeń w zależności od liczebności grupy ćwiczeniowej)

B) Indywidualne przejście szkolenia „Jak założyć własną firmę?” w ramach Akademii PARP, potwierdzone przyniesionym na zajęcia certyfikatem DO 30.11.2020: 10 punktów,

C) Obecność na zajęciach: 5 punktów.

1 nieobecność dozwolona. 2 nieobecności: 4 punkty, 3 nieobecności: 2 punkty, 4 nieobecności: 1 punkt, 5 nieobecności i więcej: 0 punktów za obecność.

Uwagi:

Ekonomia menedżerska - stacjonarne II stopnia, rok II, semestr I

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.