Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy rachunkowości WZ.IEZ-EKd/I2/PR
Semestr letni 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy rachunkowości WZ.IEZ-EKd/I2/PR
Zajęcia Semestr letni 2020/2021 (20/21L) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 8:00 - 9:30
sala sala onLine-IEFiZ
III Kampus, budynek WZiKS jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-05-21 08:00 : 09:30 sala sala onLine-IEFiZ
III Kampus, budynek WZiKS
2021-05-28 08:00 : 09:30 sala sala onLine-IEFiZ
III Kampus, budynek WZiKS
2021-06-04 08:00 : 09:30 sala sala onLine-IEFiZ
III Kampus, budynek WZiKS
2021-06-11 08:00 : 09:30 sala sala onLine-IEFiZ
III Kampus, budynek WZiKS
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 35
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Bohatkiewicz-Czaicka
Literatura:

Literatura obowiązkowa: Podstawy rachunkowości – ujęcie praktyczne”, Chodoń M., Zasilewska K., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2019. Zbiór zadań z podstaw rachunkowości – ujęcie praktyczne”, Chodoń M., Zasilewska K., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2019. Literatura dodatkowa: „Podręcznik samodzielnej nauki księgowania”, Gierusz B., Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Sp. k., Gdańsk 2016. „Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania” Gierusz B., Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Sp. k., Gdańsk 2016. „Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne. I stopień certyfikacji – księgowy”, Gasza R., Sender E., Wojas W., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016. „Podstawy rachunkowości. Tom I. Wykład”, I. Olchowicz, Difin, Warszawa 2009. „Jak czytać sprawozdanie finansowe. Przewodnik menedżera”, G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2009. „Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości”, red. G.K. Świderska, W. Więcław, Difin, Warszawa 2016.

Zakres tematów:

Cel ćwiczeń: opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu klasyfikacji, ewidencji poszczególnych składowych sprawozdania finansowego oraz ujmowania operacji gospodarczych na kontach rachunkowych.

Zasady zaliczenia, wprowadzenie do przedmiotu,

Rachunkowość jako element systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, potencjał zawodu księgowego i pokrewnych zawodów

Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania

Bilans jako podstawowy element rocznego sprawozdania finansowego

Ewidencja operacji gospodarczych na kontach księgowych

Klasyfikacja i ewidencja środków pieniężnych

Rodzaje i zasady ewidencji rozrachunków

Klasyfikacja i ewidencja obrotu materiałowego i towarowego

Klasyfikacja i ewidencja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Rachunek zysków i strat – podstawowy podział przychodów i kosztów wpływających na wynik finansowy podmiotów gospodarczych

Roczne zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego

Metody dydaktyczne:

rozwiązywanie zadań rachunkowych, metoda analizy przypadków, dyskusja dydaktyczna, prezentacje multimedialne (Power Point)

Metody i kryteria oceniania:

Do USOSa wpisywana będzie ocena.

Zaliczenie zdobywa się od osiągnięcia 51% punktów.

0% - 50% dopuszczający (2,0) = brak zaliczenia

51% - 59% dostateczny (3,0)

60% - 69% dostateczny plus (3,5)

70% - 79% dobry (4,0)

80% - 89% dobry plus (4,5)

90% - 100% (5,0)

Zaliczenie przeprowadzone będzie w formie zdalnej za pomocą platformy Pegaz.

Możliwe jest uzyskanie dodatkowych punktów za aktywność podczas zajęć (aktywne uczestnicwo w zajęciach online).

Uwagi:

FBU, stacjonarne I stopnia, rok I, semestr II

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.