Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia WZ.IEZ-EKz/I1/MIK
Semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Mikroekonomia WZ.IEZ-EKz/I1/MIK
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (20/21Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
w każdą sobotę i niedzielę
sala sala onLine-IEFiZ
III Kampus, budynek WZiKS jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 55
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Judyta Lubacha
Literatura:

Podstawowa:

Zalega, T., 2007. Mikroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Zalega, T., 2011. Mikroekonomia współczesna. Zbiór ćwiczeń i zadań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Milewski, R., Kwiatkowski, E. (red)., 2005. Podstawy ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Milewski, R., Kwiatkowski, E. (red.), 2006. Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Borkowska, B., Klimczak, B., 2015. Mikroekonomia. Ćwiczenia. Wydanie 10, zaktualizowane i rozszerzone. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Klimczak, B., 2011. Mikroekonomia. Wydanie 8, zaktualizowane i rozszerzone. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Bławat, F., 2016. Podstawy analizy ekonomicznej. Teorie, przykłady, zadania. Wydanie II. Warszawa: CEDEWU

Sedlacek, T., 2012, Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street Warszawa : Wydawnictwo Studio EMK

Thaler, R. H., 2018. Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej. Poznań: Media Rodzina

Kahneman, D., 2012. Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina.

Wolska, G., Bretyn, A. (red.), 2014. Mikroekonomia. Pojęcia, Przedmiot, Ewolucja. Ćwiczenia i zadania. Warszawa: Difin.

Sienkiwicz, J. (red.), 2006. Mikroekonomia. Zagadnienia i ćwiczenia. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.

Begg, D., Fisher, S., Dornbusch, R., 2007. Mikroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Uzupełniająca:

Goodwin, N., Nelson, J.A., Ackerman, F., Weisskopf, T. 2009. Microeconomics in context. Armonk, London: M.E. Sharpe.

Makuch, A. M., 2012. Decyzje podmiotów gospodarczych w ujęciu ekonomii behawioralnej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 27, 125-148

Zakres tematów:

Narzędzia analizy ekonomicznej

Koszt alternatywny, krzywa możliwości produkcyjnych

Teoria popytu i podaży

Równowaga rynkowa w krótkim okresie

Elastyczność popytu i podaży

Wpływ działalności konsumenta na środowisko naturalne

Teoria konsumenta

Teoria zachowań konsumenta wg ekonomii behawioralnej

Kolokwium

Metody dydaktyczne:

• metody podające – prezentacja multimedialna

• metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

• metody praktyczne - ćwiczenia rachunkowe, analiza tekstu

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania w NAUCZANIU STACJONARNYM

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa - dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione

Metody oceniania:

Zadanie z analizy danych 40% (20 pkt)

Zadania pisemne na zajęciach - pytania otwarte do zadanych lektur 30% (15 pkt)

Kolokwium - 30% (15 pkt)

Dodatkowo można uzyskać 5% za każdą aktywność (maksymalnie 10%, 5 pkt)

Skala ocen:

0-50% - niezaliczone

51-60% - 3

61-70% - 3,5

71-80% - 4

81-90% - 4,5

91-100% - 5

Metody i kryteria oceniania w NAUCZANIU ZDALNYM w związku z COVID-19

Zajęcia będą odbywać się za pośrednictwem platformy TEAMS. Po rozpoczęciu roku akademickiego zostaną Państwo poinformowani o konieczności dołączenia do odpowiedniego zespołu za pośrednictwem systemu mailowego USOSmail. Ponadto platforma PEGAZ stanowi drugi oficjalny kanał kontaktu i przekazywania wszystkich materiałów do ćwiczeń.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa - dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Obecność będzie sprawdzana podczas zajęć synchronicznych na platformie TEAMS.

Metody oceniania:

Zadanie z analizy danych 40% (20 pkt) - do wgrania poprzez system PEGAZ

Zadania pisemne na zajęciach - pytania otwarte do zadanych lektur 30% (15 pkt) - zadania do rozwiązania poprzez system PEGAZ

Kolokwium - 30% (15 pkt) - kolokwium udostępnione będzie na platformie PEGAZ

Dodatkowo można uzyskać 5% za każdą aktywność (maksymalnie 10%, 5 pkt) - aktywność będzie oceniana podczas zajęć na platformie TEAMS.

Skala ocen:

0-50% - niezaliczone

51-60% - 3

61-70% - 3,5

71-80% - 4

81-90% - 4,5

91-100% - 5

Uwagi:

FBU, niestacjonarne I stopnia, rok I, semestr I

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.