Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia II zspwz/mII/WZ.IEZ-Z
Semestr letni 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Makroekonomia II zspwz/mII/WZ.IEZ-Z
Zajęcia Semestr letni 2020/2021 (20/21L) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
w każdą sobotę i niedzielę
sala sala onLine-IEFiZ
III Kampus, budynek WZiKS jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-04-24 13:00 : 16:45 sala sala onLine-IEFiZ
III Kampus, budynek WZiKS
2021-05-09 13:00 : 16:45 sala sala onLine-IEFiZ
III Kampus, budynek WZiKS
2021-06-06 10:45 : 13:00 sala sala onLine-IEFiZ
III Kampus, budynek WZiKS
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 57
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Rafał Wisła
Literatura:

(1) Rachunki makroekonomiczne

Źródła:

[1] np. Begg, D., Fischer S., Dornbusch, R. (2003), Ekonomia. Makroekonomia, PWE, rozdz. 20, (model ruchu okrężnego w gospodarce).

[2] np. Podstawy makroekonomii, red. nauk. Z. Dach, B. Szopa (2004), PTE, rozdz. 1-2, (główne kategorie i teorie makroekonomiczne).

[3] np. OpenStax College (2014), Principles of Macroeconomics, https://learn.saylor.org/pluginfile.php/34045/mod_resource/content/2/OpenStax-PrinciplesOfMacroeconomics.pdf, (rozdział 6).

[4] Mały Rocznik Statystyczny Polski 2017, s. 390-405. Szczególnie zob. str. 399 (sektory instytucjonalne i ich wzajemne powiązania).

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2017,1,18.html

[5] Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA2010).

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/europejski-system-rachunkow-narodowych-i-regionalnych-esa-2010/

Tytuł dokumentu: „Wdrożenie Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010) do polskich rachunków narodowych. Zmiany metodologiczne oraz ich wpływ na główne agregaty makroekonomiczne. Notatka informacyjna ”, GUS, 2014, (całość).

[6] Jeznach, M., Leszczyńska-Luberek, O. (2014), Rachunki narodowe i statystyka finansów publicznych. Kierunki rozwoju, GUS, s. 1-14, (uzup.).

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/europejski-system-rachunkow-narodowych-i-regionalnych-esa-2010/rachunki-narodowe-i-statystyka-finansow-publicznych-kierunki-rozwoju,3,1.html

(2) Rachunki narodowe. Wybrane problemy

Źródła:

[1] Zienkowski, L. (2008), Rachunki narodowe wczoraj, dziś i jutro, [w:] Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, red. M. Plich, GUS, s. 13-26; omówienie głównych tez i wniosków - gr. A.

[2] Lada, K. (2008), Znaczenie rachunków narodowych w analizach ekonomicznych, [w:] Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, red. M. Plich, GUS, s. 27-37; omówienie głównych tez i wniosków - gr. B.

[3] Borys, T., Fiedor, B. (2008), Operacjonalizacja i pomiar kategorii zrównoważonego rozwoju (…), [w:] Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, red. M. Plich, GUS, 115-130; omówienie głównych tez i wniosków - gr. C.

[4] Perło, D. (2008), Regionalny model Hermin – przykład województwa podlaskiego, [w:] Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, red. M. Plich, GUS, 177-207; omówienie głównych tez i wniosków - gr. D.

dla [1]-[4]:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/rachunki-narodowe-wybrane-problemy-i-przyklady-zastosowan,8,2.html

[5] Szczęsny, W. (2013), Wzrost gospodarczy i jego beneficjenci, s. 1-6.

http://www.pte.pl/kongres/referaty/Szcz%C4%99sny%20Wies%C5%82aw/Szcz%C4%99sny%20Wies%C5%82aw%20-%20WZROST%20GOSPODARCZY%20I%20JEGO%20BENEFICJENCI.pdf

(3) Instytucja państwa vs. gospodarka

Źródła:

[1] Wolska, G. (2013), Różnice poglądów na temat roli państwa w gospodarce (…); całość.

http://www.pte.pl/kongres/referaty/Wolska%20Gra%C5%BCyna/Wolska%20Gra%C5%BCyna%20-%20R%C3%93%C5%BBNICE%20POGL%C4%84D%C3%93W%20NA%20TEMAT%20ROLI%20PA%C5%83STWA%20W%20GOSPODARCE.%20POSZUKIWANIE%20NOWEGO%20PARADYGMATU.pdf

[2] Biernat-Jarka, A. (2013), Instytucje państwa a uzasadnienie podejmowania działań interwencyjnych w gospodarce (…); s. 1-3.

http://www.pte.pl/kongres/referaty/Biernat-Jarka%20Agnieszka/Biernat-Jarka%20Agnieszka%20-%20INSTYTUCJE%20PA%C5%83STWA%20A%20UZASADNIENIE%20PODEJMOWANIA%20DZIA%C5%81A%C5%83%20INTERWENCYJNYCH%20W%20GOSPODARCE%20NA%20PRZYK%C5%81ADZIE.pdf

[3] Jędrzejowska, K. (2013), Modele państwa opiekuńczego (…); całość.

http://www.pte.pl/kongres/referaty/J%C4%99drzejowska%20Karina/J%C4%99drzejowska%20Karina%20-%20MODELE%20PA%C5%83STWA%20OPIEKU%C5%83CZEGO%20W%20KRAJACH%20ROZWIJAJ%C4%84CYCH%20SI%C4%98.pdf

[4]Boratyńska, K. (2013), Ekonomiczne oraz społeczne aspekty bankructw państwa; całość.

http://www.pte.pl/kongres/referaty/Boraty%C5%84ska%20Katarzyna/Boraty%C5%84ska%20Katarzyna%20-%20EKONOMICZNE%20ORAZ%20SPO%C5%81ECZNE%20ASPEKTY%20BANKRUCTWA%20PA%C5%83STW.pdf

[5] np. Podstawy makroekonomii, red. nauk. Z. Dach, B. Szopa (2004), PTE, rozdz. 3 (kontrowersje wokół roli państwa w gospodarce).

(4) Polityka fiskalna. Polityka pieniężna

Źródła:

[1] np. Podstawy makroekonomii, red. nauk. Z. Dach, B. Szopa (2004), PTE, rozdz.: 4-5 (polityka pieniężna, polityka fiskalna).

[2] np. OpenStax College (2014), Principles of Macroeconomics, https://learn.saylor.org/pluginfile.php/34045/mod_resource/content/2/OpenStax-PrinciplesOfMacroeconomics.pdf, (rozdziały: 14,15, 17,18).

[3] Bukowski, S. (2013), Czy gospodarka może funkcjonować bez długu publicznego ? ; całość.

http://www.pte.pl/kongres/referaty/Bukowski%20S%C5%82awomir%20I/Bukowski%20S%C5%82awomir%20-%20CZY%20GOSPODARKA%20MO%C5%BBE%20FUNKCJONOWAC%20BEZ%20D%C5%81UGU%20PUBLICZNEGO.pdf

[4] Franek, S. (2013), Instytucjonalny wymiar wieloletniego planowania budżetowego ; całość.

http://www.pte.pl/kongres/referaty/Franek%20S%C5%82awomir/Franek%20S%C5%82awomir%20-%20INSTYTUCJONALNY%20WYMIAR%20WIELOLETNIEGO%20PLANOWANIA%20BUD%C5%BBETOWEGO.pdf

[5] Kiedrowska, M., Marszałek, P. (2003), Polityka pieniężna i fiskalna w teoriach makroekonomicznych (…); całość.

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5147/1/06_M_Kiedrowska_P_Marszalek_Polityka%20pieni%C4%99%C5%BCna%20i%20fiskalna%20w%20teoriach%20makroekonomicznych_71-90.pdf

[6] Janus, J. (2013), Niekonwencjonalna polityka pieniężna (…); całość.

http://www.pte.pl/kongres/referaty/Janus%20Jakub/Janus%20Jakub%20-%20NIEKONWENCJONALNA%20POLITYKA%20PIENI%C4%98%C5%BBNA%20G%C5%81%C3%93WNYCH%20BANK%C3%93W%20CENTRALNYCH%20%E2%80%93%20DIAGNOZA%20KORZY%C5%9ACI%20I%20ZAGRO%C5%BBE%C5%83.pdf

(5) Wybrane koncepcje, modele i teorie ekonomiczne

Źródła:

[1] np. Podstawy makroekonomii, red. nauk. Z. Dach, B. Szopa (2004), PTE, rozdz.: 6, (model IS-LM)

[2] Matczuk, P., Pacho, W. (…), Nauczanie makroekonomii (…);

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/KEST/katedra/sklad/Documents/nauczanie_makroekonomii.pdf

Zakres tematów:

(1) Rachunki makroekonomiczne

Model ruchu okrężnego w gospodarce zamkniętej dwu-, i trzysektorowej.

Model ruchu okrężnego w gospodarce otwartej. Pięciosektorowy schemat gospodarki otwartej.

System rachunków narodowych. Sektory instytucjonalne.

Relacje między: PKB, PNB, DN.

ESA 2010. Zmiany metodologiczne oraz ich wpływ na główne agregaty makroekonomiczne.

(2) Rachunki narodowe. Wybrane problemy

Nominalny i realny PKB. Dynamika PKB.

Wskaźniki cen. Deflator.

Parytet siły nabywczej (PPP, PPS).

Rachunki satelitarne. Wskaźnik i jego porównywalność.

Model HERMIN.

(3) Instytucja państwa vs. gospodarka

Rola państwa w gospodarce. Główne poglądy, teorie, paradygmaty.

Pięć podstawowych form obecności państwa w gospodarce. Modele państwa opiekuńczego.

Wolność gospodarcza i jej miary. Ekonomia instytucjonalna.

Pojęcie bankructwa państwa. Indeks państw upadłych.

(4) Polityka fiskalna. Polityka pieniężna

Budżet państwa. Funkcje. Instrumenty polityki fiskalnej.

Pojęcie długu publicznego i deficytu budżetowego.

Dyscyplina fiskalna. Efektywność alokacyjna. Efektywność operacyjna.

Budżet tradycyjny. Budżet wieloletni.

Polityka pieniężna. Cele, strategie osiągania celów, narzędzia. Instytucje.

(5) Wybrane koncepcje, modele i teorie ekonomiczne

Neoklasyczna i Keynesowska teoria równowagi.

Model IS-LM.

Metody dydaktyczne:

metody podające (objaśnienie), metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe), metody problemowe (dyskusja dydaktyczna)

Metody i kryteria oceniania:

Cały cykl ćwiczeń składa się z: (i) zajęć organizacyjnych, (ii) zajęć merytorycznych, (iii) zajęć zaliczeniowych. Ćwiczenia kończy kolokwium zaliczeniowe w formie zestawu 5 pytań otwartych. Zaliczenie odbędzie się na:

>> 7 ćwiczeniach w przewidzianym cyklu dydaktycznym (dot. studiów stacjonarnych);

>> ostatnich ćwiczeniach w przewidzianym cyklu dydaktycznym (dot. studiów niestacjonarnych).

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zdobycie 8 pkt. (dot. stac.) / 7 pkt. (dot. niestac.).

Student rozpoczyna ćwiczenia z zerowym saldem punktów. Prowadzący ćwiczenia, poprzez zlecane prace własne studenta daje sposobność zdobycia do 5 (stac.) / 4 (niestac.) punktów, co umożliwi podejście do kolokwium zaliczeniowego z saldem do 5 (stac.) / 4 (niestac.) punktów, które są integralnym elementem całościowej (skumulowanej) oceny wyników pracy studenta w całym semestrze letnim 2017/2018.

W trakcie zajęć merytorycznych można uzyskać do 5 (stac.) / 4 (niestac.) punktów. W trakcie kolokwium zaliczeniowego można uzyskać do 5 pkt. Stąd, mamy:

>> 5 / 4 pkt (wynik pracy w semestrze) + 5 pkt (wynik z kolokwium) = ocena 5,0 ; i dalej:

>> ocena 4,0 to konieczność uzyskania 9,0 (stac.) / 8,0 (niestac.) pkt;

>> ocena 3,0 to konieczność uzyskania 8,0 (stac.) / 7,0 (niestac.) pkt.

Rezultaty cząstkowych prac studentów są dostarczane na jednej kartce maszynopisu tylko w jednym wyznaczonym terminie. Nazwisko i imię, specjalność, itp. są widoczne na stronie tytułowej (w lewym górnym rogu). Wyniki zadań cząstkowych są omawiane w trakcie zajęć.

Zarówno w I jak i II terminie zaliczenia ćwiczeń jest uwzględniany całościowy dorobek pracy studenta (efekt kumulacji). Przystąpienie do I terminu zaliczenia z saldem do 0 pkt oznacza automatycznie ocenę 2,0 z pierwszego terminu. Punkty zdobyte w I terminie są uwzględniane w terminie II (efekt narastania wyników pracy). Przystąpienie do II terminu z saldem np. 1,75 oznacza automatycznie ocenę końcową z przedmiotu 2,0 i konieczność powtarzania kursu.

Student na pierwszych zajęciach podpisuje listę obecności, co jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zasad uczestnictwa w zajęciach i warunków ich zaliczenia.

Tylko osoby na ww. liście będą mogły aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach, i przystąpić do zaliczenia w pierwszym terminie.

Terminarz zaliczeń:

(1) pierwszy termin zaliczenia – w czerwcu,

(2) drugi termin zaliczenia – w sesji poprawkowej.

Uwagi:

ZZL - 1-wszy rok, 2 semestr - studia magisterskie niestacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.