Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse publiczne WZ.ISP.PS.1.2.FP
Semestr zimowy 2020/2021
Wykład w formie kształcenia na odległość, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Finanse publiczne WZ.ISP.PS.1.2.FP
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (20/21Z) (zakończony)
Wykład w formie kształcenia na odległość (EL-WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 8:00 - 9:30
sala sala on-line-ISP
III Kampus, budynek WZiKS jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 47
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Zbysław Dobrowolski
Literatura:

Literatura

Obowiązkowa

S. Owsiak (2017), Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Z. Dobrowolski (2017), Prolegomena epistemologii oraz metodologii kontroli zarządczej, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Instytut Spraw Publicznych UJ

Z. Dobrowolski (2017),Zarządzanie finansami lokalnymi : zarys problematyki i metod, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Instytut Spraw Publicznych UJ

Z. Dobrowolski (2005), Korupcja w państwie. Przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania, Sulechów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440.)

Zakres tematów:

Finanse publiczne jako przedmiot nauki. Przegląd ważniejszych teorii finansów publicznych.

Funkcje finansów publicznych. System finansów publicznych. Funkcje. Walory sprawności systemu. Pojęcie budżetu państwa. Dochody i wydatki publiczne. Problematyka deficytu i długu publicznego

Polityka podatkowa. Procedura procedura tworzenia budżetu, klasyfikacja budżetowa. Wpływ polityki podatkowej na tworzenie i wykonywanie budżetu

Formy organizacyjne gospodarki budżetowej. Źródła finansowania zadań. Zasady budżetowe.

Kontrola zarządcza. Wieloletnie plany finansowe. Dyscyplina finansów publicznych.

Kontrola finansów publicznych.

Problemy w planowaniu i realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych. Kierunki przeciwdziałania

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Metody i kryteria oceniania:

Cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym w trakcie sesji egzaminacyjnej. Egzamin pisemny, zawiera pytania otwarte i zamknięte, które są oceniane systemem 0-1.

W pytaniach otwartych istnieje możliwość uzyskania od 0 do 3 punktów. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):

• 0-50 pkt. – ocena ndst

• 51-64 pkt. – ocena dst

• 65-75 pkt. – ocena + dst

• 76-86 pkt. – ocena db

• 87-93 pkt. – ocena + db

• 94-100 pkt. – ocena bdb

II termin. Test badający wiedzę z zakresu objętego programem przedmiotu. Warunki zaliczenia testu takie jak w I terminie.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.