Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demografia i polityka senioralna WZ.ISP.PS.1.1.DiPS
Semestr letni 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Demografia i polityka senioralna WZ.ISP.PS.1.1.DiPS
Zajęcia Semestr letni 2020/2021 (20/21L) (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Szczudlińska-Kanoś
Literatura:

Literatura podstawowa:

F. Stokowski, Demografia, Warszawa 2015.

A.Szczudlińska-Kanoś, M. Marzec, Zaufanie jako wartość w polityce społecznej wobec osób starszych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018;

E.Trafiałek: Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku. Między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing , Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń: 2016;

B.Urbaniak, A.Gładzicka-Janowska, J.M.Żyra, L. M.Kaliszczak, A. Piekutowska, Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw. CeDeWu, Warszawa 2018.

J. Wawrzyniak, Starość człowieka - szanse i zagrożenia. Warszawa 2017.

Strony internetowe MRPIPS, www.senior.gov.pl;

„Polityka senioralna”

Literatura uzupełniająca:

J. Halik (red.), Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa. Warszawa 2002.

M. H. Herudzińska, I.Błaszczak (red.), Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.

J. Holzer, Demografia, Warszawa 2004.

R. Iwański, Opieka długoterminowa nad osobami starszymi. Warszawa 2016.

J.Podgórska-Rykała, M. Mikrut-Majeranek, A. Andruszkiewicz, Polityka senioralna w jednostkach samorządu terytorialnego, Sosnowiec 2016.

Andrzej Rączaszek (red.), Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego, Katowice 2012.

Z. Szweda - Lewandowska, Opieka nad osobami starszymi, Łódź 2017.

Zakres tematów:

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia demografii i zjawisk ludnościowych oraz procesów starzenia się społeczeństwa i problemy szeroko rozumianej polityki senioralnej.

Przedmiot i istota demografii jako nauki o zjawiskach i procesach ludnościowych;

Badania demograficzne, metody gromadzenia danych i analiz demograficznych, współczynniki i prognozy demograficzne;

Struktura ludności i jej parametry;

Teorie ludnościowe;

Procesy demograficzne, dynamika zjawisk ludnościowych;

Polityka ludnościowa;

Procesy starzenia się ludności i ich konsekwencje społeczno – ekonomiczne;

Polityka senioralna w Polsce ;

Rola osób starszych w społeczeństwie;

System opieki oraz wsparcia nad osobami starszymi w Polsce;

Usługi dla osób starszych;

Rola organizacji pozarządowych we wspomaganiu polityki senioralnej.

Metody dydaktyczne:

metody podające oraz problemowe

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny na zakończenie zajęć, ocena aktywności na zajęciach (ćwiczenia), przygotowanie prezentacji z pracy w terenie(opracowania tematycznego) w ramach ćwiczeń.

Uwagi:

-

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.