Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia WZ.ISP.PS.1.1.S
Semestr letni 2020/2021
Wykład w formie kształcenia na odległość, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Socjologia WZ.ISP.PS.1.1.S
Zajęcia Semestr letni 2020/2021 (20/21L) (w trakcie)
Wykład w formie kształcenia na odległość (EL-WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala sala on-line-ISP
III Kampus, budynek WZiKS jaki jest adres?
wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30
sala sala on-line-ISP
III Kampus, budynek WZiKS jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-04-15 08:00 : 09:30 sala sala on-line-ISP
III Kampus, budynek WZiKS
2021-04-20 13:15 : 14:45 sala sala on-line-ISP
III Kampus, budynek WZiKS
2021-04-22 08:00 : 09:30 sala sala on-line-ISP
III Kampus, budynek WZiKS
2021-04-27 13:15 : 14:45 sala sala on-line-ISP
III Kampus, budynek WZiKS
2021-04-29 08:00 : 09:30 sala sala on-line-ISP
III Kampus, budynek WZiKS
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 76
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Grzegorz Mazurkiewicz
Literatura:

M. Bogunia-Borowska (red.) Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, Wydawnictwo Znak, Kraków 2015.

R. Cohen, P. Kennedy, Global Sociology, Palgrave Macmillan, New York 2007.

A. Giddens: Socjologia, Warszawa 2007.

B. Szacka: Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

P. Sztompka: Socjologia, Kraków 2002.

J.H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1994.

Zakres tematów:

1. Socjologia jako wiedza potoczna, jako nauka i jako typ wyobraźni. Źródła socjologii i główne fazy jej rozwoju. Liberalizm i "unaukowienie" socjologii.

2. Życie społeczne i pojęcie społeczeństwa. Procesy społeczne spontaniczne i kierowane. Homo sapiens: animal sociale. Kontrola społeczna. Społeczeństwo - organizm czy mechanizm?

3. Działania społeczne. Wielowymiarowość i wieloaspektowość życia społecznego: płaszczyzny egzystencjalne (konstytutywna, gospodarcza, poznawcza, estetyczna, biologiczno-witalna, rekreacyjno-ludyczna). Socjalizacja.

4. Tożsamość (kim jestem?) Status i rola, zachowania, działania. Struktura społeczna.

5. Organizacja życia społecznego (1): g r u p y s p o ł e c z n e. Przegląd definicji grup, treści i formy życia grupowego, podstawowe typy grup społecznych oraz ich społeczne funkcje.

6. Organizacja życia zbiorowego (2): i n s t y t u c j e s p o ł e c z n e. Badanie i określenie znaczenia trzech bliskoznacznych pojęć: organizacja - instytucja - zrzeszenie. Definicja instytucji i koncepcja sekwencji instytucjonalnej.

7. Organizacja życia społecznego. Dwie formy egzystencji społecznej z punktu widzenia stosunku do terytorium: nomadyzm i życie osiadłe. Społeczne i gospodarcze funkcje tych form. Dychotomia miasto - wieś. Typy dziejowe miast. Procesy urbanizacji. Pojęcie ładu społecznego. Omówienie typów ładu społecznego wg Herberta Spencera i Stanisława Ossowskiego

8. Struktura społeczna (1): klasy i warstwy, stany i kasty. "Wertykalizm strukturalny" jako cecha powszechna wszystkich społeczeństw. Struktury pionowe zamknięte i otwarte. Struktury dychotomiczne i teoria klas K. Marksa. Funkcjonalne koncepcje stratyfikacji społecznej.

9. Struktura społeczna (2): naród i państwo. Koncepcja narodu w socjologii zachodniej i w socjologii polskiej. Części składowe narodu i państwa. Wiek XX: hipertrofia i kryzys państwa. Typy państw współczesnych i rodzaje władzy państwowej.

11. Kultura. Pojęcia i definicje kultury. Kultura a cywilizacja. Typy kultur i typy cywilizacji. Kultura jako system retroregulacji społecznej. Kultura jako system komunikacji społecznej. Zmiana kulturowa a zmiana społeczna.

12. Jednostka w społeczeństwie. Środowisko społeczne. Środowisko jako "otoczenie" i środowisko jako system więzi społecznych. Koncepcja środowiska społecznego pierwotnego i wtórnego. Rodzina i społeczność lokalna jako części obiektywne środowiska społecznego pierwotnego. Kręgi towarzyskie i stowarzyszenia publiczne jako części subiektywne środowiska społecznego pierwotnego.

13. Nierówności społeczne. Kryzysy. Rozumienie przyczyn i konsekwencji. Rola modeli mentalnych.

14. Zmiana społeczna i rozwój. Globalizacja w ekonomii i kulturze.

15. Społeczeństwo w jednostce : osobowość społeczna. Pojęcie osobowości i struktura osobowości. Pojęcie natury ludzkiej i socjologiczna teoria człowieka - przyrodnicze i społeczne uwarunkowania osoby ludzkiej. Kulturowe uwarunkowania osobowości. Zagadnienie integracji i dezintegracji osobowości społecznej.

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja, dyskusja.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.