Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabezpieczenie społeczne WZ.ISP.PS.1.2.ZS
Semestr letni 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Zabezpieczenie społeczne WZ.ISP.PS.1.2.ZS
Zajęcia Semestr letni 2020/2021 (20/21L) (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Agnieszka Szczudlińska-Kanoś
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006.

- W. Rutkowski, Współczesne państwo dobrobytu, wyd. UW, Warszawa 2009.

- G. Uścińska, Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich, wyd. IPISS, Warszawa 2005.

- G. Uścińska (red.), Zabezpieczenie społeczne w Polsce, wyd. IPISS, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

- G. Firlit-Fesnak, M.Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, PWN, Warszawa 2008.

- R. Garbiec, Zabezpieczenie społeczne. Istota i elementy systemu, wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.

- M. Księżopolski, Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 1999.

- W. Muszalski, Prawo socjalne, PWN, Warszawa 2007.

- I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.

- I. Sierpowska, Ustawa o pomocy społecznej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.

- G. Uścińska, Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, wyd. IPISS, Warszawa 2005.

- „Polityka społeczna”

- strony WWW ZUS

-strony WWW MRPIPS

Zakres tematów:

1.Geneza i rozwój instytucji zabezpieczenia społecznego. Rys historyczny. Etapy rozwoju. Doktryny polityczne związane z zabezpieczeniem społecznym.

2.Istota zabezpieczenia społecznego. Definicja. Metody. Techniki administracyjno – finansowe zabezpieczenia społecznego oraz kryteria ich rozróżniania. Elementy składowe.

3.Zabezpieczenie społeczne w ustawodawstwie krajowym i międzynarodowym. Zabezpieczenie społeczne w polskich konstytucjach. Konstytucje państw europejskich a zabezpieczenie społeczne.

4.Zmiany w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce w okresie transformacji. Reformy.

5.Ubezpieczeniowe elementy zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia emerytalne. Ubezpieczenia rentowe. Ubezpieczenia chorobowe. Ubezpieczenia wypadkowe. Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. Ubezpieczenia zdrowotne. Ubezpieczenia rolników.

6.Świadczenia zaopatrzeniowe w polskim systemie zabezpieczenia społecznego. Cechy charakterystyczne zaopatrzenia społecznego. Świadczenia prorodzinne. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Zaopatrzenie społeczne służb mundurowych.

7.Pomoc społeczna. Organizacja i finansowanie pomocy społecznej. Świadczenia z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania.

8.Współczesne problemy polskiego systemu zabezpieczenia społecznego. Sytuacja Polski na tle UE.

9.Zabezpieczenie społeczne w wybranych krajach świata (m.in.: Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Francja, Holandia, Austria, Dania, Rosja, Stany Zjednoczone, Kanada).

10.Koordynacja zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Pojęcie i podstawowe zasady wspólnotowej koordynacji zabezpieczenia społecznego. Zakres podmiotowy i przedmiotowy. Systemy świadczeń wyłączone z zakresu wspólnotowej koordynacji.

Metody dydaktyczne:

-Wykład z elementami konwersatorium, wzbogacony o analizę podstawowych aktów prawnych, na których opiera się współczesne zabezpieczenie społeczne, z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych.

- Referaty/prezentacje

- Praca w małych grupach

- Burza mózgów

- Konsultacje (regularne, indywidualne oraz e-konsultacje)

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza teoretyczna sprawdzana jest w trakcie zaliczenia.

Umiejętności monitorowane są podczas zajęć.

Kompetencje społeczne wyrabia uczestnictwo w wykładach konwersatoryjnych.

Uwagi:

---

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.