Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Audyt w organizacjach publicznych WZ.ISP.ZP.2.2AwOP
Semestr letni 2020/2021
Wykład w formie kształcenia na odległość, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Audyt w organizacjach publicznych WZ.ISP.ZP.2.2AwOP
Zajęcia Semestr letni 2020/2021 (20/21L) (w trakcie)
Wykład w formie kształcenia na odległość (EL-WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala sala on-line-ISP
III Kampus, budynek WZiKS jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-05-14 13:15 : 14:45 sala sala on-line-ISP
III Kampus, budynek WZiKS
2021-05-21 13:15 : 14:45 sala sala on-line-ISP
III Kampus, budynek WZiKS
2021-05-28 13:15 : 14:45 sala sala on-line-ISP
III Kampus, budynek WZiKS
2021-06-04 13:15 : 14:45 sala sala on-line-ISP
III Kampus, budynek WZiKS
2021-06-11 13:15 : 14:45 sala sala on-line-ISP
III Kampus, budynek WZiKS
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 56
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Zbysław Dobrowolski
Literatura:

Obowiązkowa

Z. Dobrowolski, J. Kościelniak (2019), Kontrola publiczna: ciągłość i zmiana, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu

Dodatkowa

Z. Dobrowolski, J. Kościelniak (2018), Audyt śledczy w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Z. Dobrowolski (2017), Prolegomena epistemologii oraz metodologii kontroli zarządczej, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Instytut Spraw Publicznych UJ

Z. Dobrowolski (2005), Korupcja w państwie. Przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania, Sulechów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

P. Soltyk (2013), Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r., poz. 506)

ISO 19600 Systemy zarządzania zgodnością

PN-ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi

PN-ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem. Wytyczne.

PN-EN ISO 19011 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania

ISSAI 20 Zasady przejrzystości i rozliczalności

ISSAI 300 Standardy warsztatowe kontroli państwowej

ISSAI 400 Standardy sprawozdawcze kontroli państwowej

Dobrowolski, Z.; Sułkowski, Ł. Implementing a Sustainable Model for Anti-Money Laundering in the United Nations Development Goals. Sustainability 2020, 12(1). https://doi.org/10.3390/su12010244

Dobrowolski. Z.; Sułkowski, Ł. Competitive Role of Supreme Audit Institutions in Building Trustworthiness for Customers, 35th IBIMA Conference: 1-2 April 2020, Seville, Spain

Zakres tematów:

Pojęcie sektora publicznego i sektora finansów publicznych. Podmioty sektora publicznego i sektora finansów publicznych.

Systematyzacja aparatu pojęciowego dotyczącego audytu

Organizacja audytu

Standardy audytu

Rodzaje audytu

Metody i techniki audytu

Dowody audytu

Dokumenty audytu

Problemy audytu

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne zaliczenie. Przewiduje się pytania otwarte i zamknięte. Pozytywna odpowiedź na pytanie zamknięte - 1 punkt. Pozytywna odpowiedź na pytanie otwarte do 3 punktów. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. – ocena ndst • 51-60 pkt. – ocena dst • 61-70 pkt. – ocena + dst • 71-82 pkt. – ocena db • 83-93 pkt. – ocena + db • 94-100 pkt. – ocena bdb II termin. Warunki zaliczenia przedmiotu takie jak w I terminie.

Uwagi:

brak uwag

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.