Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o polityce WSM.INP-PDL-2
Semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Nauka o polityce WSM.INP-PDL-2
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (20/21Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 31
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Kułakowska
Zakres tematów:

Problematyka ćwiczeń:

Ćwiczenia I – Przedstawienie problematyki zajęć, wprowadzenie do ćwiczeń

Ćwiczenia II – Pojęcie polityki

Pojęcie polityki, definiowanie polityki, geneza myślenia o polityce, różne rodzaje wiedzy o polityce, potoczne, a teoretyczne pojęcie polityki.

Literatura:

 A. Heywood, Politologia, s. 4-28.

 Dahl, R.A., Stinebrickner B., Współczesna analiza polityczna, s. 43-50.

 M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie [w:] M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, Znak, Kraków, s. 55-110. [tekst nadobowiązkowy]

Ćwiczenia III – Badania politologiczne

Rodzaje badań politologicznych, metody i techniki badań politologicznych, przygotowanie i realizacja programu badawczego, ograniczenia badań politologicznych, etyczne problemy w badaniach politologicznych.

Literatura:

 Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 19-46, 77-103

 Buttolph-Johnson Janet B., Reynolds Henry T., Mycoff Jason D., Metody badawcze w naukach politycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 18-40.

 Shively W.P., Sztuka prowadzenia badań politycznych, s. 13-49. [tekst nadobowiązkowy]

Ćwiczenia IV – Modele decyzyjne

Procesy polityczne, działania polityczne, decyzje polityczne.

Literatura:

 Heywood A., Politologia, s. 494-517.

 Jabłoński A.W., Polityczne procesy decyzyjne [w:] Studia z teorii polityki, t. II, s. 113-132.

I Kolokwium cząstkowe

Ćwiczenia V – Systemy polityczne

Pojęcie systemów monokratycznych, autorytaryzm i totalitaryzm – główne cechy, ustroje islamskie i ustroje wojskowe, proces zdobywania i sprawowania władzy w systemach autorytarnych i totalitarnych – zamach stanu, rewolucje.

Literatura:

 Heywood A., Politologia, s. 30-50.

 Linz J., Totalitaryzm i autorytaryzm [w:] Władza i społeczeństwo, s. 303-327. [tekst nadobowiązkowy]

Ćwiczenia VI – Współczesne oblicza demokracji

Nowe demokracje, a poliarchie – cechy systemowe. Przyczyny i przebieg transformacji w ujęciu politologicznym, problemy nowych demokracji, porównanie nowych demokracji i poliarchii, rola reform dla budowy nowych demokracji. Sukces demokracji współcześnie – przyczyny i formy realizacji.

Literatura:

 Heywood A., Politologia, s. 84-107.

 Thomassen J., Wartości demokratyczne [w:] Zachowania polityczne, t. 1, s. 481-501.

Ćwiczenia VII – Grupy, interesy i ruchy społeczne

Typologie grup, modele polityki grupowej.

Literatura:

 A. Heywood, Politologia, s. 334-352.

II Kolokwium cząstkowe

Ćwiczenia VIII – Państwo narodowe, naród i nacjonalizm

Pojęcie narodu. Państwo narodowe, pojęcie, cechy, geneza. Państwo narodowe, a tożsamość narodowa, miejsce i rola państwa narodowego współcześnie.

Literatura:

 Heywood A., Politologia, s. 132-157.

 Żyro T., Wstęp do politologii, s. 115-134.

Ćwiczenia IX – Ideologie polityczne

Pojęcie ideologii, główne ideologie polityczne: liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, ideologie jako forma świadomości politycznej. Rola ideologii w świecie polityki, ideologia a politologia.

Literatura:

 Heywood A., Ideologie, s. 16-38.

 Heywood A., Politologia, s. 52-84.

 Roskin i In. M.G., Wprowadzenie do nauk politycznych, s. 134-163. [tekst nadobowiązkowy]

Ćwiczenia X – Socjalizacja polityczna i kultura polityczna

Pojęcie socjalizacji politycznej i kultury politycznej, rola wychowania w zachowaniach politycznych typy kultury politycznej, rola kultury politycznej dla funkcjonowania sfery politycznej, kultura polityczna na świecie.

Literatura:

 Żyro T., Wstęp do politologii, s. 92-114.

 Almond G., Verba S., Problem kultury politycznej [w:] Władza i społeczeństwo, s. 328-344.

 Fuchs D., Paradygmat kultury politycznej [w:] Zachowania polityczne, t. 1, s. 205-232. [tekst nadobowiązkowy]

III Kolokwium cząstkowe

Ćwiczenia XI – Ruchy społeczne

• A. Heywood, Politologia, s. 352-357

 C. Offe, Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej [w:] Władza i społeczeństwo, s. 226-233. [tekst nadobowiązkowy]

Ćwiczenia XII – Zaufanie społeczne

Pojęcie zaufania, rola zaufania w systemach demokratycznych.

Literatura:

 Sztompka P. Kultura zaufania, [w:] Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2006, ss. 308-324.

 Sztompka P. Zaufanie. Fundament społeczeństwa, ss. 337-356.

Ćwiczenia XIII –System organizacji międzynarodowych

Pojęcie organizacji międzynarodowych, organizacje rządowe, a organizacje pozarządowe. Przegląd najważniejszych organizacji międzynarodowych. Rola organizacja międzynarodowych we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

 Czachór, Z., Uczestnicy stosunków międzynarodowych [w:] Stosunki międzynarodowe, s. 43-50.

 Łoś-Nowak T., Organizacje międzynarodowe – ewolucja w kierunku samodzielności w polityce i stosunkach międzynarodowych [w:] Organizacje w stosunkach międzynarodowych, s. 15-56.

Ćwiczenia XIV

Kolokwium zaliczeniowe

Uwagi:

oblig dla I roku politologii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.