Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problem dysfunkcyjności państw we współczesnym świecie WSM-INP-SDM-30SS
Semestr zimowy 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Problem dysfunkcyjności państw we współczesnym świecie WSM-INP-SDM-30SS
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (20/21Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wojciech Michnik
Literatura:

• C.T. Call, The Fallacy of the ‘Failed State’, „Third World Quarterly”, 2008, vol. 29, no. 8, s. 1491-1507

• P. Collier, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It, Oxford 2008

• S. Ellis, How to Rebuild Africa, „Foreign Affairs”, 2005, vol. 84, no. 5 (September – October), s. 135-148

• R. Kłosowicz, Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej, Kraków 2017

• R. Kłosowicz (red.), Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy, Kraków 2014

• R. Kłosowicz (red.), Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, Kraków 2013

• R. Kłosowicz, J. Mormul, Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki, Kraków 2018

• M. Meredith, Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, Warszawa 2011

• J. J. Milewski, W. Lizak (red.), Stosunki międzynarodowe w Afryce, Warszawa 2002

• A. Thomson, An Introduction to African Politics, Abingdon 2010

• R. Kłosowicz, Central African Republic: portrait of a collapsed state after the last rebellion, “Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University”, 2016, no. 3 (42), s. 33-51

• R. Kłosowicz, The problem of dysfunctional states in the debate about NATO strategy regarding new challenges, w: M. Matyasik (red.), 15 years of Polish membership in NATO. Experiences & future challenges, Kraków 2015

• E. Newman, Failed States and International Order: Constructing a Post-Westphalian World, „Contemporary Security Policy”, December 2009, vol. 30, no. 3, s. 421-443

• R. I. Rotberg (red.), State Failure and State Weakness in a Time of Terror, Washington D.C. 2003

• A. Hehir, The Myth of the Failed States and the War on Terror: A Challenge to the Conventional Wisdom, „Journal of Intervention and Statebuilding”, November 2007, vol. 1, no. 3, s. 307-332.

• S. Mallaby Sebastian, The Reluctant Imperialist: Terrorism, Failed States, and the Case for American Empire, „Foreign Affairs”, March/April 2002, vol. 81, no. 2, s. 2-7

• J. Mangala (red.), New security threats and crises in Africa. Regional and international perspectives, New York 2010

• J. Mormul, New institutionalism in research on dysfunctional states in sub-Saharan Africa : "institutional multiplicity" and the Luso-African example, w: N. Pawlak, H. Rubinkowska-Anioł, I. Will (red.), African Studies : forging new perspectives and directions, Warszawa 2016

• J.A. Piazza, Incubators of Terror: Do Failed and Failing States Promote Transnational Terrorism?, „International Studies Quarterly”, 2008, vol. 52, no. 3, s. 469-488.

• P.D. Williams, War and Conflict in Africa, Malden, MA 2011

• K. Derwich, Meksyk między demokracją,

a dysfunkcyjnością, Kraków 2017

• K. Krzywicka, P. Trefler, Przeobrażenia geopolityczne i nowe zagrożenia w Ameryce Łacińskiej, Lublin 2016

• W. Dobrzycki, Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 2000.

• R. Łoś, Konflikt o Górski Karabach, w: R. Łoś, J. Reginia Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010

• Raporty organizacji międzynarodowych, think tanków i ośrodków badawczych, takich jak Fund for Peace, Council on Foreign Relations, Brookings Institution, Chantham House, United Nations Development Programme, World Bank itp.

• Artykuły z czasopism naukowych i prasy podawane studentom na bieżąco (celem przygotowania się do ich aktywnego uczestnictwa w module)

Zakres tematów:

1. Pojęcie dysfunkcyjności państw – aspekty teoretyczne;

2. Rankingi państw dysfunkcyjnych – problemy metodologiczne;

3. Państwa dysfunkcyjne w międzynarodowym dyskursie bezpieczeństwa;

4. Konteksty dysfunkcyjności państw: historyczne, geograficzne, społeczne, polityczne i militarne;

5. Kontekst ekonomiczny dysfunkcyjności państwa ze szczególnym uwzględnieniem państw poddanych analizie w trakcie zajęć;

6. Afryka Subsaharyjska – wybrane studia przypadków: Sudan Południowy, Somalia, Republika Środkowoafrykańska, Zimbabwe, Etiopia, Gwinea Bissau;

7. Ameryka Łacińska - studia przypadków: Haiti, Kolumbia, Meksyk, Wenezuela;

8. Międzynarodowe wysiłki na rzecz stabilizacji państw dysfunkcyjnych

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe: wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków

Metody eksponujące: film

Metody praktyczne: metoda projektów, symulacja.

Metody i kryteria oceniania:

• Zaliczenie w oparciu o punkty uzyskane za przygotowane miniprojekty/prezentacje (w porozumieniu z prowadzącym/-i) oraz za kolokwium zaliczeniowe pisemne (pytania otwarte).

• Dodatkowe punkty przysługują za obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo

Do oceny wykorzystywana jest standardowa skala ocen.

Uwagi:

przedmiot fakultatywny dla 2 roku studiów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.