Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Protetyka stomatologiczna 1/2 WL-S4.Prot.Stom.
Rok akademicki 2020/2021
Seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Protetyka stomatologiczna 1/2 WL-S4.Prot.Stom.
Zajęcia Rok akademicki 2020/2021 (20/21) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 15:00 - 15:45
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Karolina Chmura, Andrzej Gala, Jolanta Loster
Zakres tematów:

Treści nauczania teoretycznego obejmują etiopatogenezę, diagnostykę i leczenie protetyczne w przypadkach braków zębowych oraz związanych z tym zaburzeń układu stomatognatycznego. W szczególności nauczanie przedmiotu obejmuje wskazania do rehabilitacji układu stomatognatycznego metodami protetycznymi, przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego, analizę kliniczną i paralelometryczną podłoża protetycznego, zasady planowania konstrukcji protez ruchomych, zabiegi kliniczne w przypadkach stosowania protez zębowych oraz ich wykonawstwo laboratoryjne, zagadnienia związane z profilaktyką schorzeń układu stomatognatycznego w związku ze stosowaniem protez zębowych i podstawy leczenia implantoprotetycznego.

Wykłady

1. Nowe technologie materiałowe i laboratoryjne.

2. Zaburzenia czynnościowe US.

3. Implantoprotetyka cz. I

4. Implantoprotetyka cz.II

Seminaria

1. Współczesna protetyka stomatologiczna – podstawy teoretyczne.

2. Przenoszenie danych artykulometrycznych.

3. Leczenie protetyczne z zastosowaniem stałych i ruchomych protez natychmiastowych i wczesnych.

4. Stomatopatie protetyczne.

5. Leczenie protetyczne jako jeden z elementów w kompleksowej terapii schorzeń przyzębia.

6. Rehabilitacja protetyczna pacjentów z ubytkami tkanek w obrębie części twarzowej czaszki.

7. Zaburzenia czynnościowe narządu żucia.

8. Podstawy implantologii (implantoprotetyki) stomatologicznej.

9. Leczenie implantoprotetyczne.

10. Powikłania i jatrogenne skutki leczenia implantoprotetycznego.

Ćwiczenia

Treścią nauczania praktycznego realizowanego w ramach ćwiczeń klinicznych jest:

- Wywiad lekarski i kierunkowe badanie stanu układu stomatognatycznego, analiza wyników badań dodatkowych w tym ocena radiogramów,

- zapoznanie się z wykonywaniem czynności diagnostycznych, leczniczych i profilaktycznych w zakresie protetyki klinicznej oraz odpowiednimi czynnościami laboratoryjnymi w zakresie technicznego wykonawstwa protez zębowych,

- pobieranie wycisków diagnostycznych i roboczych oraz sporządzanie modeli laboratoryjnych i wzorników zwarciowych,

- kliniczna i paralelometryczna analiza modeli diagnostycznych oraz planowanie konstrukcji protez zębowych,

- planowanie leczenia protetycznego z uwzględnieniem wariantowości stosowanych metod,

- przygotowanie jamy ustnej do stosowania protez, a w tym między innymi przeprowadzanie zabiegów wyrównujących powierzchnię okluzyjną, wyznaczanie i rejestracja zwarcia centralnego i konstrukcyjnego,

- sporządzanie pisemnych zleceń do pracowni technicznej z uwzględnieniem projektu konstrukcji protezy,

- kontrola i korekta protez w jamie ustnej pacjenta,

- przeprowadzanie zabiegów korekcyjnych i profilaktycznych oraz napraw protez uszkodzonych,

- prowadzenie opieki nad pacjentem użytkującym protezy zębowe,

- sporządzanie dokumentacji lekarskiej przed podjęciem leczenia i na każdym jego etapie.

Szczegółowy program ćwiczeń:

Ćwiczenie nr 1

Odczytanie sylabusa dla roku V; Przedstawienie zasad odbywania zajęć – część kliniczna i laboratoryjna, strój kliniczny, zasady BHP, zasady oceny wiedzy, umiejętności i postawy; Omówienie dokumentacji klinicznej i dokumentacji studentów, karty badania specjalistycznego – przebiegu badania, klasyfikacji diagnostycznych, zakresu badań dodatkowych, karty laboratoryjnej; Przypomnienie materiałów, sprzętu klinicznego i laboratoryjnego stosowanego podczas wykonawstwa protez stałych i ruchomych, masy wyciskowe, rodzaje łyżek wyciskowych, rodzaje wycisków; Studenci w parach pobierają na sobie wyciski anatomiczne.

Ćwiczenie nr 2

Diagnostyka braków zębowych, zasady planowania leczenia protetycznego z zastosowaniem protez stałych – wskazania i przeciwwskazania, zabezpieczenie zębów z żywą miazgą, zasady preparacji zębów pod korony ceramiczne; Ćwiczenia fantomowe - fantom z częściowymi brakami zębowymi – pobranie wycisku celem wykonania korony tymczasowej (ochronnej), opracowanie zęba 21 pod koronę ceramiczną.

Ćwiczenia nr 3

Rodzaje wycisków i mas protetycznych stosowanych podczas wykonawstwa protez stałych, metody retrakcji dziąsła brzeżnego, metody rejestracji okluzji, zasady doboru koloru zębów; Ćwiczenia fantomowe – ocena poprawności szlifowania za pomocą paralelometru – po wyjęciu modelu z fantomu - ewentualna korekta szlifowania, wprowadzenie nici retrakcyjnej, wyciski jednoczasowe dwuwarstwowe, wycisk łuku przeciwstawnego, rejestracja okluzji, przygotowanie zlecenia do laboratorium.

Ćwiczenia nr 4

Uzupełnienia tymczasowe – rodzaje, zasady wykonawstwa, cementy do ich osadzania; Ćwiczenia fantomowe – (ewentualna dalsza korekta szlifowania i wyciski) wykonanie i osadzenie korony tymczasowej.

Ćwiczenia nr 5

Mosty protetyczne – wskazania, przeciwwskazania, zasady preparacji zębów filarowych pod korony metalowo-ceramiczne; Ćwiczenia fantomowe – wycisk celem wykonania zaopatrzenia tymczasowego, preparacja zębów filarowych pod most protetyczny metalowo-ceramiczny na zębach 14 i 16 – (ząb 14 stopień klasyczny, ząb 16 stopień rozwarty) cz. I.

Ćwiczenia nr 6

Zasady ochrony zębów z żywą miazgą podczas i po szlifowaniu pod uzupełnienia stałe. Zasady preparacji zębów pod korony jednolite metalowe, specyfika postepowania klinicznego; Ćwiczenia fantomowe – preparacja zębów filarowych pod most metalowo-ceramiczny cz. II, ocena poprawności szlifowania i ewentualna korekta (jak w przypadku korony).

Ćwiczenia nr 7

Wyciski protetyczne i inne metody odwzorowywania stosowane w protetyce stomatologicznej; Ćwiczenia fantomowe - wprowadzenie nici retrakcyjnej, wyciski dwuczasowe dwuwarstwowe, wyciski łuku przeciwstawnego, rejestracja okluzji, przygotowanie zlecenia do laboratorium, wykonanie i osadzenie tymczasowego zaopatrzenia oszlifowanych zębów.

Ćwiczenia nr 8

Wkłady koronowo-korzeniowe – rodzaje, wskazania i przeciwwskazania, zasady wykonawstwa klinicznego i laboratoryjnego; Ćwiczenia fantomowe – opracowanie korzenia zęba 11 pod wkład kk indywidualny i wymodelowanie z szybkopolimeru.

Zaliczenie – na podstawie oceny wykonanych zabiegów (możliwość uzupełnienia braków).

Ćwiczenia nr 9 do 28

Omówienie zasad badania pacjentów, diagnozy oraz planu leczenia protetycznego na podstawie karty klinicznej; Omówienie planowanych zabiegów klinicznych i laboratoryjnych u leczonych pacjentów; Ćwiczenia kliniczne – pacjent – para studentów pracuje przy jednym stanowisku klinicznym.

Ćwiczenia nr 29

Wygłoszenie przygotowanych przez studentów prac dyplomowych w postaci 5 minutowej prezentacji multimedialnej, na dowolnie wybrany, zaakceptowany przez asystenta prowadzącego temat.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.