Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Protetyka stomatologiczna 1/2 WL-S4.Prot.Stom.
Rok akademicki 2020/2021
Ćwiczenia kliniczne, grupa nr 21

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Protetyka stomatologiczna 1/2 WL-S4.Prot.Stom.
Zajęcia Rok akademicki 2020/2021 (20/21) (zakończony)
Ćwiczenia kliniczne (CWK), grupa nr 21 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 8:30 - 11:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Krzysztof Gronkiewicz
Zakres tematów:

Wykłady

Ćwiczenie nr 1

1. Przedstawienie zasad odbywania zajęć – część kliniczna i laboratoryjna, strój kliniczny, zasady BHP, zasady oceny wiedzy, umiejętności i postawy.

2. Omówienie dokumentacji klinicznej i dokumentacji studentów, karty badania specjalistycznego – przebiegu badania, klasyfikacji diagnostycznych, zakresu badań dodatkowych, karty laboratoryjnej.

Seminarium - Przypomnienie materiałów, sprzętu klinicznego i laboratoryjnego stosowanego podczas wykonawstwa protez ruchomych, masy wyciskowe, rodzaje łyżek wyciskowych, rodzaje wycisków.

3. Ćwiczenia kliniczne – studenci w parach pobierają na sobie wyciski anatomiczne.

Ćwiczenie nr 2

Seminarium – diagnostyka bezzębnej jamy ustnej, wyciski anatomiczne u pacjentów bezzębnych, zasady laboratoryjnego wykonawstwa modeli pomocniczych.

1. Ćwiczenia kliniczne - pacjent bezzębny – wywiad, badanie, diagnoza, plan leczenia, wyciski anatomiczne (demonstracja).

2. Ćwiczenia fantomowe – wyciski anatomiczne na fantomie bezzębnym.

3. Ćwiczenia laboratoryjne – odlanie modeli pomocniczych. Łyżki indywidualne – zasady wykonawstwa laboratoryjnego (pokaz – film). Uwolnienie wycisków i obcięcie modeli.

Ćwiczenia nr 3

Seminarium – Zasady wykonawstwa laboratoryjnego łyżek, zasady kontroli w jamie ustnej i pobierania wycisków czynnościowych.

1. Ćwiczenia kliniczne - pacjent bezzębny – kontrola, korekta łyżek indywidualnych i pobranie wycisków czynnościowych (demonstracja).

2. Ćwiczenia laboratoryjne – wykonanie łyżek indywidualnych (para studentów wykonuje łyżki dla jednego fantomowego pacjenta).

3. Ćwiczenia fantomowe – kontrola, korekta łyżek indywidualnych i wykonanie wycisków na łyżkach indywidualnych u fantomowego pacjenta.

Ćwiczenia nr 4

Seminarium – zasady odlewania modeli roboczych i wykonawstwa laboratoryjnego wzorników woskowych (pokaz film).

1. Ćwiczenia laboratoryjne - odlanie modeli roboczych na bazie wycisków czynnościowych u fantomowego pacjenta .

2. Ćwiczenia laboratoryjne - uwolnienie wycisków i obcięcie modeli, wykonanie wzorników woskowych.

Ćwiczenia nr 5

Seminarium - kontrola wzorników w jamie ustnej pacjenta, zasady wyznaczania i rejestracji zwarcia centralnego, dobierania koloru i kształtu zębów.

1. Ćwiczenia kliniczne - pacjent bezzębny - kontrola wzorników w jamie ustnej pacjenta, wyznaczenie i rejestracja zwarcia centralnego, dobranie koloru i kształtu zębów (demonstracja).

2. Ćwiczenia fantomowe – rejestracja okluzji, dobranie zębów.

3. Ćwiczenia fantomowe – rejestracja okluzji, dobranie zębów cd.

4. Ćwiczenia laboratoryjne - artykulacja modeli (pokaz - film).

Ćwiczenia nr 6

Seminarium – zasady ustawiania zębów sztucznych w protezach całkowitych (pokaz - film).

1. Ćwiczenia laboratoryjne – ustawianie zębów sztucznych dla fantomowego pacjenta (para studentów ustawia zęby w jednym komplecie protez).

2. Ćwiczenia laboratoryjne – ustawianie zębów sztucznych (cd).

Ćwiczenia nr 7

Seminarium – zasady ustawiania zębów sztucznych w protezach całkowitych – omówienie różnych metod.

1. Ćwiczenia laboratoryjne – ustawianie zębów sztucznych (cd) i modelowanie płyty protezy.

Ćwiczenia nr 8

Seminarium - zasady kontroli protez woskowych, przebieg procesu puszkowania i polimeryzacji protez całkowitych

1. Ćwiczenia kliniczne - pacjent bezzębny - kontrola protez woskowych w jamie ustnej, zaplanowanie odciążeń i uszczelnienia (demonstracja).

2. Ćwiczenia laboratoryjne – puszkowanie protez (pokaz - film).

3. Ćwiczenia laboratoryjne – puszkowanie protez (cd) i polimeryzacja tworzywa akrylowego (tworzywo polimeryzujące na gorąco o skróconym czasie polimeryzacji).

Ćwiczenia nr 9

Seminarium – kontrola, korekta protez całkowitych, zalecenia dla pacjenta otrzymującego nowe uzupełnienia protetyczne.

1. Ćwiczenia kliniczne - pacjent bezzębny - kontrola, korekta i oddanie protez całkowitych, pouczenie o sposobie użytkowania (demonstracja).

2. Ćwiczenia laboratoryjne – obróbka protez po polimeryzacji (pokaz - film).

3. Zaliczenie (sprawdzian formujący) z zakresu klinicznego i laboratoryjnego wykonawstwa protez całkowitych – pisemne – 5 pytań otwartych, za każde pytanie 5 punktów, do zaliczenia wymagane uzyskanie 17,5 punktu;

Ćwiczenia nr 10

Seminarium – problemy związane z użytkowaniem protez całkowitych, przebieg procesu adaptacji pacjenta do protez.

1. Ćwiczenia kliniczne - pacjent bezzębny - wizyta kontrolna pacjenta, który otrzymał protezy całkowite (demonstracja).

2. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi – wywiad, badanie, wyciski na modele diagnostyczne/pomocnicze (demonstracja).

3. Ćwiczenia fantomowe – wyciski anatomiczne u fantomowego pacjenta z brakami częściowymi (para studentów wykonuje dwie protezy częściowe na fantomie).

4. Ćwiczenia laboratoryjne – odlanie modeli diagnostycznych.

Ćwiczenia nr 11

Seminarium – zasady wykonawstwa wzorników diagnostycznych, zasady analizy paralelometrycznej modeli diagnostycznych.

1. Ćwiczenia laboratoryjne – wykonanie wzorników diagnostycznych dla fantomowego pacjenta (para studentów wykonuje dwa wzorniki).

2. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi – rejestracja okluzji na wzornikach diagnostycznych, ocena przebiegu płaszczyzny okluzyjnej, ocena wskazań do korekty, analiza paralelometryczna modeli pomocniczych – diagnoza (demonstracja).

Ćwiczenia nr 12

Seminarium – zasady wykorzystania uzębienia resztkowego w planowaniu i leczeniu protetycznym, zasady wykonawstwa łyżek indywidualnych w przypadkach uzębienia resztkowego, zasady wykonawstwa modeli roboczych do protez częściowych.

1. Ćwiczenia laboratoryjne – wykonanie łyżek indywidualnych na modelach pomocniczych dla fantomowego pacjenta.

2. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi – korekta w zakresie przebiegu płaszczyzny protetycznej, wyciski na modele robocze do protez częściowych (demonstracja).

Ćwiczenia nr 13

Seminarium - zasady planowania elementów składowych protez częściowych, zasady analizy paralelometrycznej modeli roboczych, metody podcienienia modeli.

1. Ćwiczenia fantomowe – wyciski anatomiczne na modele robocze celem wykonania protez częściowych u fantomowego pacjenta (para studentów wykonuje wyciski celem wykonania 2 protez częściowych).

2. Ćwiczenia laboratoryjne – odlanie modeli roboczych, podcienianie modeli roboczych i wykonanie wzorników woskowych dla fantomowego pacjenta.

3. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi – rejestracja zwarcia na wzornikach, dobranie koloru i kształtu zębów sztucznych (demonstracja).

4. Ćwiczenia fantomowe – rejestracja okluzji, dobranie zębów sztucznych.

5. Ćwiczenia laboratoryjne – artykulacja modeli roboczych dla fantomowego pacjenta.

Ćwiczenia nr 14

Seminarium – budowa i rodzaje klamer, zasady umocowywania klamer i ustawiania zębów w protezach częściowych.

1. Ćwiczenia laboratoryjne – doginanie klamer i ustawianie zębów sztucznych dla fantomowego pacjenta.

2. Ćwiczenia laboratoryjne – doginanie klamer i ustawianie zębów sztucznych cd.

3. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi – kontrola częściowych protez woskowych (demonstracja).

Ćwiczenia nr 15

Seminarium – przebieg procesu polimeryzacji protez częściowych i zasady obróbki protez po polimeryzacji.

1. Ćwiczenia laboratoryjne – polimeryzacja protez dla fantomowego pacjenta.

2. Ćwiczenia laboratoryjne – polimeryzacja protez cd.

3. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi – kontrola i oddanie protez częściowych (demonstracja).

ZALICZENIE I SEMESTRU – na podstawie obecności, pozytywnej oceny ze sprawdzianu i oceny prac manualnych.

Ćwiczenia nr 1/16

Seminarium – Leczenie protetyczne z zastosowaniem protez szkieletowych.

1. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi – wywiad, badanie, wyciski na modele diagnostyczne (demonstracja).

2. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi – wizyta kontrolna pacjenta który otrzymał protezy częściowe (demonstracja).

3. Ćwiczenia fantomowe – wyciski anatomiczne u fantomowego pacjenta.

4. Ćwiczenia laboratoryjne – odlanie modeli diagnostycznych dla fantomowego pacjenta.

Ćwiczenia nr 2/17

Seminarium – Rodzaje i zasady projektowania częściowych protez szkieletowych.

1. Ćwiczenia laboratoryjne – wykonanie wzorników diagnostycznych dla fantomowego pacjenta.

2. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi – rejestracja okluzji na wzornikach diagnostycznych, analiza paralelometryczna, diagnoza, zaplanowanie konstrukcji protezy szkieletowej, ewentualna korekta powierzchni okluzyjnej i wyciski na modele robocze (demonstracja).

Ćwiczenia nr 3/18

Seminarium – zasady analizy paralelometrycznej modelu roboczego.

1. Ćwiczenia laboratoryjne - demonstracja czynności laboratoryjnych i stosowanej aparatury: analizy paralelometrycznej modelu roboczego, podcieniania modeli i dublowania, wykonania modeli z masy ogniotrwałej, pokaz hartowania modeli, modelowania szkieletu protezy częściowej z wosku i zatapiania w masie ogniotrwałej, demonstracja procesu odlewniczego.

2. Ćwiczenia laboratoryjne – odlewnictwo – powielanie fantomu zęba przedtrzonowego (analiza, zablokowanie woskiem, zatopienie w masie silikonowej – każdy student wykonuje zadanie na jednym fantomowym zębie powiększonym w stosunku do wymiarów anatomicznych).

Ćwiczenia nr 4/19

Seminarium – zasady wykonawstwa laboratoryjnego protez szkieletowych

1. Ćwiczenia laboratoryjne – odlewnictwo – wymodelowanie klamry o ramieniu prostym i naddziąsłowym oraz podparcia, zatopienie w masie osłaniającej.

2. Ćwiczenia laboratoryjne - odlewnictwo cd

Ćwiczenia nr 5/20

Seminarium - omówienie czynności laboratoryjnych w trakcie procesu wykonywania protez szkieletowych

1. Ćwiczenia laboratoryjne - odcięcie kanałów, piaskowanie, wyparzenie modelu roboczego, szlifowanie i polerowanie metalowego szkieletu protezy, wykonanie wzornika woskowego (demonstracja).

2. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi - kontrola szkieletu w jamie ustnej, rejestracja okluzji, dobór zębów sztucznych (demonstracja).

3. Ćwiczenia laboratoryjne - demonstracja ustawienia zębów, modelowania dziąsła sztucznego.

Ćwiczenia nr 6/21

Seminarium - Kliniczne aspekty wykonawstwa technicznego protez częściowych w świetle wymogów profilaktyki.

1. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi - kontrola ustawienia zębów sztucznych w protezie szkieletowej (demonstracja).

2. Ćwiczenia laboratoryjne - zamiana wosku na akryl, wypolerowanie protezy (demonstracja).

3. Ćwiczenia laboratoryjne - zamiana wosku na akryl, wypolerowanie protezy (demonstracja).

4. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi - oddanie protezy szkieletowej, pouczenie o użytkowaniu, wyznaczenie wizyty kontrolnej (demonstracja).

Ćwiczenia nr 7/22

Seminarium – omówienie przypadków umówionych pacjentów (bezzębie, braki częściowe)

1. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi – wizyta kontrolna pacjenta który otrzymał protezę szkieletową (demonstracja).

2. Ćwiczenia kliniczne – pacjent bezzębny - wywiad, badanie, diagnoza, plan leczenia, wyciski anatomiczne (demonstracja).

3. Zaliczenie (sprawdzian formujący) z zakresu klinicznego i laboratoryjnego wykonawstwa protez ruchomych szkieletowych - pisemne – 5 pytań otwartych, za każde pytanie 5 punktów, do zaliczenia wymagane uzyskanie 17,5 punktu.

Ćwiczenia nr 8/23

Seminarium – omówienie planowanych zabiegów u leczonych pacjentów (bezzębie, braki częściowe).

1. Ćwiczenia kliniczne – pacjent bezzębny – kontrola łyżek indywidualnych, wyciski czynnościowe (demonstracja).

2. Ćwiczenia kliniczne - pacjent z częściowymi brakami zębowymi - wywiad, badanie, wyciski anatomiczne (demonstracja).

Ćwiczenia nr 9/24

Seminarium – omówienie planowanych zabiegów u leczonych pacjentów (bezzębie, braki częściowe).

1. Ćwiczenia kliniczne – pacjent bezzębny – rejestracja okluzji na wzornikach woskowych, dobranie koloru i kształtu zębów sztucznych (demonstracja).

2. Ćwiczenia kliniczne - pacjent z częściowymi brakami zębowymi – rejestracja okluzji na wzornikach diagnostycznych, ewentualna korekta okluzji, wyciski na modele robocze (demonstracja).

Ćwiczenia 10/25

Seminarium – omówienie planowanych zabiegów u leczonych pacjentów (bezzębie, braki częściowe).

1. Ćwiczenia kliniczne – pacjent bezzębny – kontrola ustawienia zębów w protezach woskowych (demonstracja).

2. Ćwiczenia kliniczne - pacjent z częściowymi brakami zębowymi – rejestracja okluzji na wzornikach roboczych, dobranie koloru i kształtu zębów sztucznych (demonstracja).

Ćwiczenia 11/26

Seminarium – omówienie planowanych zabiegów u leczonych pacjentów (bezzębie, braki częściowe).

1. Ćwiczenia kliniczne – pacjent bezzębny – kontrola i oddanie protez (demonstracja).

2. Ćwiczenia kliniczne - pacjent z częściowymi brakami zębowymi – kontrola ustawienia zębów w protezach woskowych (demonstracja).

Ćwiczenia nr 12/27

Seminarium – omówienie planowanych zabiegów u leczonych pacjentów (bezzębie, braki częściowe).

1. Ćwiczenia kliniczne – pacjent bezzębny – wizyta kontrolna I (demonstracja).

2. Ćwiczenia kliniczne - pacjent z częściowymi brakami zębowymi – kontrola i oddanie protez częściowych (demonstracja).

Ćwiczenia nr 13/28

Seminarium – omówienie planowanych zabiegów u leczonych pacjentów (bezzębie, braki częściowe)

1. Ćwiczenia kliniczne – pacjent bezzębny – wizyta kontrolna II (demonstracja).

2. Ćwiczenia kliniczne - pacjent z częściowymi brakami zębowymi – wizyta kontrolna pacjenta który otrzymał protezy częściowe (demonstracja).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.