Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szkolenie BHP BHP-2
Reguły punktacji przedmiotu

D_WFz_IS - Studia doktoranckie w Instytucie Socjologii
D_WPA - Studia doktoranckie stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji
MSMP-0128-1SO - Informatyka analityczna w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia
MSMP-118-0-ZD-6 - Matematyka komputerowa w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
MSMP-128-0-ZD-6 - Informatyka analityczna w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia
MSMP-n037-0-UD-4 - Informatyka w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia
MSMP-n037-0-ZD-6 - Informatyka w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
MSMP-n050-0-ZD-6 - Matematyka w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
TEST-JEDNOLITE - Testowe jednolite magisterskie
WF-125-2-UD-4 - Filologia germańska, stacjonarne II stopnia
WFz-047-0-ZD-6 - Kulturoznawstwo, stacjonarne pierwszego stopnia
WFz-n047-15-UD-4 - Porównawcze studia cywilizacji, stacjonarne drugiego stopnia
WFz-n047-15-ZD-6 - Porównawcze studia cywilizacji, stacjonarne pierwszego stopnia
WH-n053-0-ZD-6 - Muzykologia, stacjonarne I stopnia
WMI-118-0-UD-4 - Matematyka komputerowa, stacjonarne drugiego stopnia
WMI-118-0-ZD-6 - Matematyka komputerowa, stacjonarne I stopnia
WMI-128-0-UD-4 - Informatyka analityczna, stacjonarne drugiego stopnia
WMI-128-0-ZD-6 - Informatyka analityczna, stacjonarne pierwszego stopnia
WMI-n037-0-UD-4 - Informatyka, stacjonarne drugiego stopnia
WMI-n037-0-ZD-6 - Informatyka, stacjonarne I stopnia
WMI-n050-0-ZD-6 - Matematyka, stacjonarne I stopnia
WMI-n050-2-UD-4 - Matematyka, stacjonarne II stopnia
WPA-001-0-ZD-6 - Administracja, stacjonarne I stopnia
WPA-001-0-ZZ-6 - Administracja, niestacjonarne I stopnia
WPA-067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPA-067-0-MZ-10 - Prawo, niestacjonarne magisterskie
WPA-n001-0-ZD-6 - Administracja, stacjonarne I stopnia
WPA-n001-0-ZZ-6 - Administracja, niestacjonarne I stopnia
WPA-n067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPA-n067-0-MZ-10 - Prawo, niestacjonarne magisterskie
WSMP-047-19-UD-4 - Latynoamerykanistyka, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-n047-21-ZD-6 - studia dalekowschodnie, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n105-1-ZD-6 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
D_WFz_IS
D_WPA
MSMP-0128-1SO
MSMP-118-0-ZD-6
MSMP-128-0-ZD-6
MSMP-n037-0-UD-4
MSMP-n037-0-ZD-6
MSMP-n050-0-ZD-6
TEST-JEDNOLITE
WF-125-2-UD-4
WFz-047-0-ZD-6
WFz-n047-15-UD-4
WFz-n047-15-ZD-6
WH-n053-0-ZD-6
WMI-118-0-UD-4
WMI-118-0-ZD-6
WMI-128-0-UD-4
WMI-128-0-ZD-6
WMI-n037-0-UD-4
WMI-n037-0-ZD-6
WMI-n050-0-ZD-6
WMI-n050-2-UD-4
WPA-001-0-ZD-6
WPA-001-0-ZZ-6
WPA-067-0-MD-10
WPA-067-0-MZ-10
WPA-n001-0-ZD-6
WPA-n001-0-ZZ-6
WPA-n067-0-MD-10
WPA-n067-0-MZ-10
WSMP-047-19-UD-4
WSMP-n047-21-ZD-6
WZKS-n105-1-ZD-6
Punkty ECTS
ECTS
0
(08/09 - ...)
1
(12/13Z - 13/14L)
1
(08/09 - ...)
1
(12/13Z - 12/13)
1
(12/13Z - 12/13)
1
(12/13Z - 12/13)
1
(12/13 - 12/13)
1
(11/12Z - 11/12L)
1
(12/13Z - 12/13)
1
(15/16 - ...)
0
(14/15 - 18/19)
0
(08/09 - ...)
0
(08/09 - 08/09)
0
(14/15 - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(12/13 - ...)
1
(15/16 - ...)
0
(12/13Z - 12/13)
1
(15/16 - ...)
1
(14/15 - ...)
1
(12/13Z - 12/13)
1
(13/14 - ...)
1
(12/13 - 12/13)
1
(15/16 - ...)
1
(11/12Z - 11/12L)
1
(12/13Z - 12/13L)
1
(15/16 - ...)
1
(14/15 - 18/19)
1
(14/15 - 18/19)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 0
(08/09 - ...)
0
(08/09 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 0
(08/09 - ...)
0
(08/09 - ...)
0
(10/11 - ...)
nie zdefiniowano 0
(13/14Z - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 0
(14/15 - ...)
0
(13/14 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
Punkty za BHP
BHP
1
(08/09 - ...)
nie zdefiniowano 1
(11/12 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 0
(14/15 - ...)
nie zdefiniowano 0
(11/12 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(12/13 - ...)
nie zdefiniowano
Punkty za liczbę przedmiotów obowiązkowych WPA
WPA-ILO-OB
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(08/09 - ...)
1
(08/09 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(08/09 - ...)
1
(08/09 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano