Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński - Vestibulum - 30 godzin/2 semestr JCJ-Ł-WF-V-30/2
Reguły punktacji przedmiotu

WF-125-10-ZD-6 - Filologia orientalna - turkologia, stacjonarne I stopnia
WF-125-19-UD-4 - Filologia szwedzka, stacjonarne II stopnia
WF-125-19-ZD-6 - Filologia szwedzka, stacjonarne I stopnia
WF-125-2-ZD-6 - Filologia germańska, stacjonarne I stopnia
WF-125-21-ZD-6 - Filologia węgierska, stacjonarne I stopnia
WF-125-38.1-ZD-6 - Filologia bułgarska, stacjonarne I stopnia
WF-125-38.2-ZD-6 - Filologia chorwacka, stacjonarne I stopnia
WF-125-38.3-ZD-6 - Filologia czeska, stacjonarne I stopnia
WF-125-38.4-ZD-6 - Filologia słowacka, stacjonarne I stopnia
WF-125-38.5-ZD-6 - Filologia serbska, stacjonarne I stopnia
WF-125-39-ZD-6 - Filologia orientalna - indologia, stacjonarne I stopnia
WF-125-41-ZD-6 - Filologia orientalna - sinologia, stacjonarne I stopnia
WF-125-6-ZD-6 - Filologia orientalna - arabistyka, stacjonarne I stopnia
WF-125-8-ZD-6 - Filologia orientalna - iranistyka, stacjonarne I stopnia
WF-125-9-ZD-6 - Filologia orientalna - japonistyka, stacjonarne I stopnia
WFLG-0220-1SO - Filologia angielska, stacjonarne pierwszego stopnia
WFLG-0223-1SO - Filologia germańska, stacjonarne pierwszego stopnia
WFLG-0225-1SO - Filologia szwedzka, stacjonarne pierwszego stopnia
WFLG-0226-1SO - Filologia francuska, stacjonarne pierwszego stopnia
WFLG-0227-1SO - Filologia hiszpańska, stacjonarne pierwszego stopnia
WFLG-0228-1SO - Filologia włoska, stacjonarne pierwszego stopnia
WFLG-0229-1SO - Filologia portugalska, stacjonarne pierwszego stopnia
WFLG-0230-1SO - Filologia rumuńska, stacjonarne pierwszego stopnia
WFLG-0235C-1SO - Filologia słowiańska - czeska, stacjonarne pierwszego stopnia
WFLG-0243-1SO - Filologia węgierska, stacjonarne pierwszego stopnia
WFz-140-0-ZD-6 - Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata, stacjonarne I stopnia
WPL-0193-1SO - Filologia polska nauczycielska, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-132-0-ZD-6 - Edytorstwo, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-n023-10-ZD-6 - Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WF-125-10-ZD-6
WF-125-19-UD-4
WF-125-19-ZD-6
WF-125-2-ZD-6
WF-125-21-ZD-6
WF-125-38.1-ZD-6
WF-125-38.2-ZD-6
WF-125-38.3-ZD-6
WF-125-38.4-ZD-6
WF-125-38.5-ZD-6
WF-125-39-ZD-6
WF-125-41-ZD-6
WF-125-6-ZD-6
WF-125-8-ZD-6
WF-125-9-ZD-6
WFLG-0220-1SO
WFLG-0223-1SO
WFLG-0225-1SO
WFLG-0226-1SO
WFLG-0227-1SO
WFLG-0228-1SO
WFLG-0229-1SO
WFLG-0230-1SO
WFLG-0235C-1SO
WFLG-0243-1SO
WFz-140-0-ZD-6
WPL-0193-1SO
WPl-132-0-ZD-6
WPl-n023-10-ZD-6
Punkty ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(14/15 - ...)
4
(18/19 - ...)
1
(14/15 - 17/18)
3
(18/19 - ...)
3
(16/17 - 16/17)
2
(17/18 - ...)
2
(14/15 - ...)
2
(14/15 - ...)
2
(14/15 - ...)
2
(14/15 - ...)
2
(14/15 - ...)
5
(14/15 - ...)
0
(14/15 - ...)
0
(14/15 - ...)
2
(14/15 - ...)
2
(14/15 - ...)
2
(14/15 - ...)
2
(20/21 - ...)
2
(17/18 - ...)
2
(16/17 - ...)
2
(19/20 - ...)
2
(19/20 - ...)
2
(19/20 - ...)
2
(19/20 - ...)
2
(19/20 - ...)
2
(19/20 - ...)
2
(19/20 - ...)
4
(20/21 - 20/21)
0
(20/21 - ...)
1
(14/15 - ...)
2
(17/18 - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 2
(20/21 - ...)
2
(17/18 - ...)
2
(16/17 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 2
(19/20 - ...)
nie zdefiniowano 2
(20/21 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano