Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Egzamin z języka angielskiego na poziomie B2- studia I stopnia JCJ-A-E-B2-LIC
Reguły punktacji przedmiotu

ER-WFz.IP - Program Erasmus w Instytucie Pedagogiki
MISH-0035-1SO - Historia w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
MISH-125-37-ZD-6 - Filologia francuska w ramach MISH, stacjonarne I stopnia
MISH-126-0-ZD-6 - Filologia klasyczna w ramach MISH, stacjonarne I stopnia
MISH-129-0-ZD-6 - Polonistyka - komparatystyka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
MISH-132-0-ZD-6 - Edytorstwo w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
MISH-n-ZD-6 - MISH, stacjonarne I stopnia
MISH-n023-10-ZD-6 - Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
MISH-n024-0-ZD-6 - Filozofia w ramach MISH, stacjonarne I stopnia
MISH-n036-0-ZD-6 - Historia sztuki w ramach MISH, stacjonarne licencjackie
MISH-n077-0-ZD-6 - Socjologia w ramach MISH, stacjonarne I stopnia
MISH-n090-0-ZD-6 - Wiedza o teatrze w ramach MISH, dzienne licencjackie
MISH-n306-0-ZD-6 - Religioznawstwo w ramach MISH, stacjonarne I stopnia
MSMP-0128-1SO - Informatyka analityczna w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia
MSMP-027-8-ZD-6 - Fizyka doświadczalna i teoretyczna w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
MSMP-128-0-ZD-6 - Informatyka analityczna w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia
MSMP-6 - Międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze
MSMP-ZD-6 - Międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze
MSMP-n011-0-ZD-6 - Biologia w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
MSMP-n012-0-ZD-6 - Biotechnologia w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
MSMP-n014-0-ZD-6 - Chemia w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
MSMP-n027-3-ZD-6 - Fizyka teoretyczna w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
MSMP-n027-4-ZD-6 - Fizyka doświadczalna w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
MSMP-n050-0-ZD-6 - Matematyka w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
MSMP-n307-0-ZD-6 - Neurobiologia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia
MSMP-n311-0-ZD-6 - Biochemia w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
WB-012-0-ZD-6 - Biotechnologia, stacjonarne I stopnia
WB-012-0-ZW-6 - Biotechnologia, niestacjonarne wieczorowe I stopnia
WB-159-0-ZD-6 - Biofizyka molekularna i komórkowa, stacjonarne I stopnia
WB-305-0-MD-10 - Biofizyka, stacjonarne jednolite magisterskie
WB-n012-0-ZD-6 - Biotechnologia, stacjonarne I stopnia
WB-n305-0-MD-10 - Biofizyka, stacjonarne jednolite magisterskie
WB-n311-0-ZD-6 - Biochemia, stacjonarne I stopnia
WBBB-0012-1SO - Biotechnologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WBNZ-011-0-ZD-6 - Biologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WBNZ-031-0-ZD-6 - Geologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WBNZ-312-0-ZD-6 - Biologia i geografia, stacjonarne I stopnia
WBNZ-n030-0-ZD-6 - Geografia, stacjonarne I stopnia
WCh-059-0-ZD-6 - Ochrona środowiska, stacjonarne pierwszego stopnia
WCh-145-0-ZD-6 - Chemia medyczna, stacjonarne pierwszego stopnia
WCh-n059-0-ZD-6 - Ochrona środowiska, stacjonarne pierwszego stopnia
WF-125-2-UD-4 - Filologia germańska, stacjonarne II stopnia
WF-125-2-ZD-6 - Filologia germańska, stacjonarne I stopnia
WF-125-38.3-ZD-6 - Filologia czeska, stacjonarne I stopnia
WF-125-6-ZD-6 - Filologia orientalna - arabistyka, stacjonarne I stopnia
WF-126-0-ZD-6 - Filologia klasyczna, stacjonarne I stopnia
WFAI-0214-1SO - Informatyka stosowana, stacjonarne pierwszego stopnia
WFAI-0305-1SO - Biofizyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WFAI-0314-1SO - Zaawansowane materiały i nanotechnologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WFAIS-027-3-ZD-6 - Fizyka teoretyczna, stacjonarne I stopnia
WFAIS-027-8-ZD-6 - Fizyka doświadczalna i teoretyczna, stacjonarne I stopnia
WFAIS-037-1-ZD-6 - Informatyka, stacjonarne I stopnia
WFAIS-305-1-ZD-6 - Fizyka medyczna, stacjonarne I stopnia
WFAIS-314-0-ZD-6 - Zaawansowane materiały i nanotechnologia, stacjonarne I stopnia
WFAIS-n027-3-ZD-6 - Fizyka teoretyczna, stacjonarne I stopnia
WFAIS-n027-4-ZD-6 - Fizyka doświadczalna, stacjonarne I stopnia
WFAIS-n037-1-ZD-6 - Informatyka, stacjonarne I stopnia
WFAIS-n305-1-ZD-6 - Fizyka medyczna, stacjonarne I stopnia
WFAIS-n305-2-ZD-6 - Biofizyka molekularna, stacjonarne I stopnia
WFLG-0126-1SO - Filologia klasyczna, stacjonarne pierwszego stopnia
WFLG-0223-2SO - Filologia germańska, stacjonarne drugiego stopnia
WFz-024-0-ZD-6 - Filozofia, stacjonarne I stopnia
WFz-047-0-ZD-6 - Kulturoznawstwo, stacjonarne pierwszego stopnia
WFz-047-25-ZD-6 - Buddologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WFz-124-0-ZD-6 - Etyka, stacjonarne I stopnia
WFz-140-0-ZD-6 - Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata, stacjonarne I stopnia
WFz-140-2-UD-4 - Współczesne problemy religii, stacjonarne II stopnia
WFz-n024-0-ZD-6 - Filozofia, stacjonarne I stopnia
WFz-n047-15-ZD-6 - Porównawcze studia cywilizacji, stacjonarne pierwszego stopnia
WFz-n047-25-ZD-6 - Buddologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WFz-n063-3-ZD-6 - Pedagogika społeczno-opiekuńcza, stacjonarne I stopnia
WFz-n063-7-ZD-6 - Animacja społeczno-kulturowa, stacjonarne I stopnia
WFz-n306-0-ZD-6 - Religioznawstwo, stacjonarne I stopnia
WFz-n308-1-ZD-6 - Pedagogika specjalna - resocjalizacja, stacjonarne pierwszego stopnia
WFz-n310-0-ZD-6 - Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia
WGG-n030-0-ZD-6 - Geografia, stacjonarne I stopnia
WH-0053-1SO - Muzykologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WH-117-0-UD-4 - Judaistyka, stacjonarne drugiego stopnia
WH-117-0-ZD-6 - Judaistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WH-n004-0-ZD-6 - Archeologia, dzienne licencjackie
WH-n053-0-ZD-6 - Muzykologia, stacjonarne I stopnia
WH-n058-0-ZD-6 - Ochrona dóbr kultury, stacjonarne licencjackie
WMI-037-0-ZD-6 - Informatyka, stacjonarne I stopnia
WMI-050-0-ZD-6 - Matematyka, stacjonarne I stopnia
WMI-118-0-ZD-6 - Matematyka komputerowa, stacjonarne I stopnia
WMI-128-0-ZD-6 - Informatyka analityczna, stacjonarne pierwszego stopnia
WMI-n037-0-ZD-6 - Informatyka, stacjonarne I stopnia
WMI-n050-0-ZD-6 - Matematyka, stacjonarne I stopnia
WMI-n050-2-UD-4 - Matematyka, stacjonarne II stopnia
WPA-001-0-ZD-6 - Administracja, stacjonarne I stopnia
WPA-067-0-MZ-10 - Prawo, niestacjonarne magisterskie
WPA-138-0-ZD-6 - Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, stacjonarne I stopnia
WPA-138-0-ZZ-6 - Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, niestacjonarne I stopnia
WPA-n001-0-ZD-6 - Administracja, stacjonarne I stopnia
WPA-n001-0-ZZ-6 - Administracja, niestacjonarne I stopnia
WPA-n067-0-MZ-10 - Prawo, niestacjonarne magisterskie
WPL-0136-1SO - Język polski w komunikacji społecznej, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-023-10-ZD-6 - Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-023-3-ZD-6 - Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie
WPl-090-0-ZD-6 - Wiedza o teatrze, dzienne licencjackie
WPl-129-0-ZD-6 - Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-132-0-ZD-6 - Edytorstwo, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-136-1-ZD-6 - Komunikacja w praktyce społecznej, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-n023-10-ZD-6 - Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-n023-3-ZD-6 - Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie
WPl-n023-9-UD-4 - Krytyka literacka, stacjonarne drugiego stopnia
WPl-n047-26-ZD-6 - Kulturoznawstwo, teksty kultury, stacjonarne I stopnia
WPl-n090-0-ZD-6 - Wiedza o teatrze, dzienne licencjackie
WSMP-047-1-ZD-6 - Kulturoznawstwo, amerykanistyka stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-047-20-ZD-6 - studia bliskowschodnie, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-047-28-ZD-6 - Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie, stacjonarne I stopnia
WSMP-120-0-ZD-6 - Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-133-0-ZD-6 - studia bliskowschodnie, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-133-1-ZD-6 - studia dalekowschodnie, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-135-0-ZD-6 - Migracje międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-139-0-ZD-6 - Relacje międzykulturowe, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-144-0-ZD-6 - Studia eurazjatyckie, stacjonarne I stopnia
WSMP-147-ZD-6 - Rosjoznawstwo, stacjonarne I stopnia
WSMP-153-0-ZD-6 - Latynoamerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-n047-20-ZD-6 - studia bliskowschodnie, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-n047-9-ZD-6 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne licencjackie
WSMP-n066-0-ZD-6 - Politologia, stacjonarne I stopnia
WSMP-n079-0-ZD-6 - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia
WSMP-n107-0-ZD-6 - Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne I stopnia
WZKS-0121-1SO - Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-0148-1SO - Zarządzanie publiczne, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-016-0-ZZ-6 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, niestacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-047-23-ZW-6 - Zarządzanie kulturą, niestacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-047-6-ZD-6 - Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne I stopnia
WZKS-069-1-MW-10 - Psychologia stosowana, niestacjonarne jednolite magisterskie
WZKS-099-15-ZD-6 - Zarządzanie w sektorze publicznym, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-099-19-ZD-6 - Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-105-1-ZD-6 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-121-1-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-121-2-ZD-6 - Zarządzanie mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-123-0-ZD-6 - Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n016-0-ZD-6 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pierwszego stopnia, stacjonarne
WZKS-n069-1-MW-10 - Psychologia stosowana, niestacjonarne jednolite magisterskie
WZKS-n099-19-ZD-6 - Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n099b-0-ZZ-6 - Zarządzanie, niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
WZKS-n105-1-ZD-6 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n105-1.p-ZD-6 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ER-WFz.IP
MISH-0035-1SO
MISH-125-37-ZD-6
MISH-126-0-ZD-6
MISH-129-0-ZD-6
MISH-132-0-ZD-6
MISH-n-ZD-6
MISH-n023-10-ZD-6
MISH-n024-0-ZD-6
MISH-n036-0-ZD-6
MISH-n077-0-ZD-6
MISH-n090-0-ZD-6
MISH-n306-0-ZD-6
MSMP-0128-1SO
MSMP-027-8-ZD-6
MSMP-128-0-ZD-6
MSMP-6
MSMP-ZD-6
MSMP-n011-0-ZD-6
MSMP-n012-0-ZD-6
MSMP-n014-0-ZD-6
MSMP-n027-3-ZD-6
MSMP-n027-4-ZD-6
MSMP-n050-0-ZD-6
MSMP-n307-0-ZD-6
MSMP-n311-0-ZD-6
WB-012-0-ZD-6
WB-012-0-ZW-6
WB-159-0-ZD-6
WB-305-0-MD-10
WB-n012-0-ZD-6
WB-n305-0-MD-10
WB-n311-0-ZD-6
WBBB-0012-1SO
WBNZ-011-0-ZD-6
WBNZ-031-0-ZD-6
WBNZ-312-0-ZD-6
WBNZ-n030-0-ZD-6
WCh-059-0-ZD-6
WCh-145-0-ZD-6
WCh-n059-0-ZD-6
WF-125-2-UD-4
WF-125-2-ZD-6
WF-125-38.3-ZD-6
WF-125-6-ZD-6
WF-126-0-ZD-6
WFAI-0214-1SO
WFAI-0305-1SO
WFAI-0314-1SO
WFAIS-027-3-ZD-6
WFAIS-027-8-ZD-6
WFAIS-037-1-ZD-6
WFAIS-305-1-ZD-6
WFAIS-314-0-ZD-6
WFAIS-n027-3-ZD-6
WFAIS-n027-4-ZD-6
WFAIS-n037-1-ZD-6
WFAIS-n305-1-ZD-6
WFAIS-n305-2-ZD-6
WFLG-0126-1SO
WFLG-0223-2SO
WFz-024-0-ZD-6
WFz-047-0-ZD-6
WFz-047-25-ZD-6
WFz-124-0-ZD-6
WFz-140-0-ZD-6
WFz-140-2-UD-4
WFz-n024-0-ZD-6
WFz-n047-15-ZD-6
WFz-n047-25-ZD-6
WFz-n063-3-ZD-6
WFz-n063-7-ZD-6
WFz-n306-0-ZD-6
WFz-n308-1-ZD-6
WFz-n310-0-ZD-6
WGG-n030-0-ZD-6
WH-0053-1SO
WH-117-0-UD-4
WH-117-0-ZD-6
WH-n004-0-ZD-6
WH-n053-0-ZD-6
WH-n058-0-ZD-6
WMI-037-0-ZD-6
WMI-050-0-ZD-6
WMI-118-0-ZD-6
WMI-128-0-ZD-6
WMI-n037-0-ZD-6
WMI-n050-0-ZD-6
WMI-n050-2-UD-4
WPA-001-0-ZD-6
WPA-067-0-MZ-10
WPA-138-0-ZD-6
WPA-138-0-ZZ-6
WPA-n001-0-ZD-6
WPA-n001-0-ZZ-6
WPA-n067-0-MZ-10
WPL-0136-1SO
WPl-023-10-ZD-6
WPl-023-3-ZD-6
WPl-090-0-ZD-6
WPl-129-0-ZD-6
WPl-132-0-ZD-6
WPl-136-1-ZD-6
WPl-n023-10-ZD-6
WPl-n023-3-ZD-6
WPl-n023-9-UD-4
WPl-n047-26-ZD-6
WPl-n090-0-ZD-6
WSMP-047-1-ZD-6
WSMP-047-20-ZD-6
WSMP-047-28-ZD-6
WSMP-120-0-ZD-6
WSMP-133-0-ZD-6
WSMP-133-1-ZD-6
WSMP-135-0-ZD-6
WSMP-139-0-ZD-6
WSMP-144-0-ZD-6
WSMP-147-ZD-6
WSMP-153-0-ZD-6
WSMP-n047-20-ZD-6
WSMP-n047-9-ZD-6
WSMP-n066-0-ZD-6
WSMP-n079-0-ZD-6
WSMP-n107-0-ZD-6
WZKS-0121-1SO
WZKS-0148-1SO
WZKS-016-0-ZZ-6
WZKS-047-23-ZW-6
WZKS-047-6-ZD-6
WZKS-069-1-MW-10
WZKS-099-15-ZD-6
WZKS-099-19-ZD-6
WZKS-105-1-ZD-6
WZKS-121-1-ZD-6
WZKS-121-2-ZD-6
WZKS-123-0-ZD-6
WZKS-n016-0-ZD-6
WZKS-n069-1-MW-10
WZKS-n099-19-ZD-6
WZKS-n099b-0-ZZ-6
WZKS-n105-1-ZD-6
WZKS-n105-1.p-ZD-6
Punkty ECTS
ECTS
4
(14/15 - ...)
4
(18/19 - ...)
6
(20/21 - ...)
6
(14/15 - ...)
6
(17/18 - ...)
6
(14/15 - ...)
6
(20/21 - ...)
6
(14/15 - ...)
6
(19/20 - ...)
6
(15/16L - ...)
6
(19/20 - ...)
6
(19/20 - ...)
6
(20/21 - ...)
6
(14/15 - ...)
1
(15/16 - ...)
1
(17/18 - ...)
1
(15/16 - ...)
5
(14/15 - 15/16)
5
(16/17 - ...)
5
(14/15 - ...)
2
(16/17 - ...)
1
(17/18 - ...)
5
(16/17 - ...)
5
(15/16 - 15/16)
1
(16/17 - ...)
1
(15/16 - ...)
8
(17/18 - ...)
5
(17/18 - ...)
5
(15/16 - 15/16)
1
(16/17 - ...)
5
(14/15 - ...)
3
(14/15 - ...)
1
(20/21 - ...)
1
(15/16 - ...)
1
(14/15 - ...)
1
(14/15 - ...)
1
(14/15 - ...)
1
(19/20 - ...)
5
(14/15 - ...)
5
(14/15 - ...)
5
(14/15 - 15/16)
4
(14/15 - ...)
3
(14/15Z - ...)
4
(18/19 - ...)
3
(14/15 - ...)
8
(16/17 - ...)
2
(14/15 - ...)
4
(15/16 - ...)
8
(16/17 - ...)
3
(16/17 - ...)
5
(18/19 - ...)
1
(16/17 - ...)
1
(16/17 - ...)
1
(15/16L - ...)
1
(16/17 - ...)
2
(14/15 - ...)
1
(14/15 - ...)
1
(14/15 - ...)
1
(14/15 - ...)
1
(14/15 - ...)
3
(14/15 - ...)
1
(14/15 - ...)
1
(14/15 - ...)
3
(19/20 - ...)
2
(19/20 - ...)
8
(12/13 - ...)
5
(16/17 - ...)
5
(11/12 - ...)
8
(12/13 - ...)
16
(15/16 - 15/16)
16
(18/19 - 18/19)
8
(19/20 - 20/21)
4
(18/19 - ...)
8
(12/13 - ...)
5
(12/13 - ...)
5
(11/12 - ...)
6
(14/15 - ...)
6
(14/15 - ...)
8
(14/15 - ...)
6
(14/15 - ...)
8
(14/15 - 15/16)
4
(16/17 - ...)
4
(14/15 - ...)
6
(20/21 - ...)
2
(13/14 - ...)
4
(13/14 - ...)
3
(12/13 - ...)
6
(14/15 - ...)
4
(12/13 - ...)
nie zdefiniowano 5
(11/12 - 11/12)
4
(15/16 - 15/16)
nie zdefiniowano 1
(13/14Z - 16/17)
2
(17/18 - ...)
2
(13/14 - 16/17)
8
(17/18 - ...)
5
(14/15 - 14/15)
5
(15/16 - 16/17)
8
(17/18 - ...)
nie zdefiniowano 8
(12/13 - 18/19)
8
(14/15 - 18/19)
0
(15/16 - 16/17)
5
(17/18 - ...)
0
(15/16 - 16/17)
5
(17/18 - ...)
4
(12/13 - ...)
nie zdefiniowano 8
(14/15 - ...)
5
(20/21 - ...)
6
(12/13 - ...)
5
(11/12 - ...)
2
(14/15 - ...)
6
(12/13 - 13/14)
5
(14/15 - ...)
0
(15/16L - 16/17L)
5
(18/19 - ...)
6
(14/15 - ...)
6
(12/13 - 15/16)
0
(16/17 - ...)
5
(12/13 - ...)
nie zdefiniowano 2
(14/15L - 14/15L)
4
(15/16L - 15/16L)
4
(15/16 - ...)
5
(14/15 - ...)
5
(14/15 - 14/15)
0
(16/17 - ...)
2
(15/16 - 15/16)
3
(16/17 - ...)
5
(14/15 - ...)
5
(14/15Z - ...)
3
(16/17 - ...)
3
(15/16Z - 17/18L)
3
(18/19Z - 19/20L)
4
(20/21L - ...)
5
(17/18 - 18/19)
0
(20/21 - ...)
0
(20/21 - ...)
3
(20/21 - ...)
6
(14/15Z - ...)
3
(14/15 - 19/20)
4
(20/21 - ...)
2
(16/17 - ...)
4
(15/16 - 15/16)
2
(16/17 - ...)
2
(17/18 - ...)
1
(20/21 - ...)
4
(20/21 - ...)
2
(17/18 - ...)
5
(14/15 - ...)
5
(14/15Z - 14/15Z)
5
(14/15 - ...)
5
(14/15 - ...)
5
(14/15 - ...)
5
(12/13Z - ...)
4
(15/16 - 17/18)
1
(18/19 - ...)
1
(17/18 - ...)
nie zdefiniowano 2
(17/18 - ...)
5
(14/15 - ...)
5
(14/15 - ...)
0
(18/19L - ...)
5
(12/13Z - ...)
5
(19/20L - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
4
(15/16 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 10
(15/16 - ...)
3
(17/18 - ...)
10
(15/16 - ...)
10
(16/17 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 5
(16/17 - ...)
5
(15/16 - 15/16)
3
(16/17 - ...)
5
(15/16 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 5
(14/15 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 8
(14/15 - ...)
nie zdefiniowano 8
(16/17 - ...)
nie zdefiniowano 5
(18/19 - ...)
3
(16/17 - ...)
5
(16/17 - ...)
nie zdefiniowano 3
(16/17 - ...)
5
(14/15 - ...)
3
(14/15 - ...)
5
(14/15 - ...)
3
(14/15 - ...)
3
(14/15 - ...)
5
(14/15 - ...)
3
(14/15 - ...)
3
(14/15 - ...)
nie zdefiniowano 8
(19/20 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 4
(14/15 - ...)
nie zdefiniowano 4
(14/15Z - ...)
10
(13/14Z - 16/17)
8
(17/18 - ...)
2
(13/14 - 16/17)
8
(17/18 - ...)
8
(17/18 - ...)
4
(15/16 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 5
(20/21 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 6
(12/13 - 13/14)
5
(14/15 - ...)
5
(15/16 - ...)
5
(18/19 - ...)
6
(12/13 - 15/16)
4
(16/17 - ...)
5
(12/13 - ...)
2
(14/15 - ...)
4
(14/15 - ...)
2
(14/15 - 14/15)
4
(16/17 - ...)
nie zdefiniowano 5
(14/15Z - ...)
nie zdefiniowano 5
(15/16 - 15/16)
9
(16/17 - ...)
5
(14/15 - ...)
5
(14/15 - ...)
9
(16/17 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 9
(20/21 - ...)
6
(14/15Z - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 5
(14/15Z - 14/15Z)
5
(14/15 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 4
(14/15 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
Punkty za egzamin z języka angielskiego KBDW
KBDW-ILO-ANG
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 2
(14/15Z - ...)
2
(14/15 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
Punkty za liczbę lektoratów WPA
WPA-ILO-LEK
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(12/13 - 18/19)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(12/13 - ...)
1
(16/17 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano