Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język Angielski-B2+30 godzin /2 semestr JCJ-A-WBiNoZ-B2+30/2
Reguły punktacji przedmiotu

MSMP-030-8-UD-4 - Geografia, hydrologia, meteorologia i klimatologia w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia
MSMP-030-9-UD-4 - Geografia w ramach MSMP, funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego, stacjonarne drugiego stopnia
MSMP-141-0-UD-4 - Biotechnologia molekularna w ramach MSMP, stacjonarne II stopnia
MSMP-n011-0-UD-4 - Biologia w ramach MSMP, stacjonarne II stopnia
MSMP-n030-1-UD-4 - Geografia w ramach MSMP, turystyka, stacjonarne drugiego stopnia
MSMP-n030-3-UD-4 - Geografia społeczno-ekonomiczna w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia
MSMP-n030-4-UD-4 - Geografia w ramach MSMP, gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny, stacjonarne drugiego stopnia
MSMP-n030-5-UD-4 - Geografia w ramach MSMP, systemy informacji geograficznej, stacjonarne drugiego stopnia
MSMP-n031-0-UD-4 - Geologia w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia
MSMP-n311-0-UD-4 - Biochemia w ramach MSMP, stacjonarne II stopnia
WB-141-0-UD-4 - Biotechnologia molekularna, stacjonarne II stopnia
WB-n305-0-MD-10 - Biofizyka, stacjonarne jednolite magisterskie
WB-n311-0-UD-4 - Biochemia, stacjonarne II stopnia
WBBB-0141-2SO - Biotechnologia molekularna, stacjonarne drugiego stopnia
WBBB-E168-2SO - Molecular Biotechnology, stacjonarne drugiego stopnia
WBBB-E168A-2SO - Molecular Biotechnology, stacjonarne drugiego stopnia
WBNZ-030-8-UD-4 - Geografia, hydrologia, meteorologia i klimatologia, stacjonarne drugiego stopnia
WBNZ-030-9-UD-4 - Geografia, funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego, stacjonarne drugiego stopnia
WBNZ-143-0-UD-4 - Zarządzanie zasobami przyrody, stacjonarne II stopnia
WBNZ-n011-0-UD-4 - Biologia, stacjonarne drugiego stopnia
WBNZ-n030-1-UD-4 - Geografia, turystyka, stacjonarne drugiego stopnia
WBNZ-n030-3-UD-4 - Geografia społeczno-ekonomiczna, stacjonarne drugiego stopnia
WBNZ-n030-4-UD-4 - Geografia, gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny, stacjonarne drugiego stopnia
WBNZ-n030-5-UD-4 - Geografia, systemy informacji geograficznej, stacjonarne drugiego stopnia
WBNZ-n031-0-UD-4 - Geologia, stacjonarne drugiego stopnia
WBNZ-n304-1-UD-4 - Biologia i geologia (ochrona przyrody), stacjonarne II stopnia
WBNZ-n307-0-UD-4 - Neurobiologia, stacjonarne drugiego stopnia
WBNZ-n312-0-UD-4 - Biologia i geografia, biologia środowiskowa, stacjonarne II stopnia
WBNZ-n312-1-UD-4 - Biologia i geografia, geografia fizyczna, stacjonarne II stopnia
WBNZ-n312-2-UD-4 - Biologia i geografia, systemy informacji geograficznej, stacjonarne II stopnia
WF-022-2-UD-4 - Filologia germańska, stacjonarne II stopnia
WF-125-6-UD-4 - Filologia orientalna - arabistyka, stacjonarne II stopnia
WFAIS-n027-3-UD-4 - Fizyka teoretyczna, stacjonarne II stopnia
WFz-310-0-UD-4 - Kognitywistyka, stacjonarne II stopnia
WGG-030-8-UD-4 - Geografia, hydrologia, meteorologia i klimatologia, stacjonarne drugiego stopnia
WGG-030-9-UD-4 - Geografia, funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego, stacjonarne drugiego stopnia
WGG-n030-1-UD-4 - Geografia, turystyka, stacjonarne drugiego stopnia
WGG-n030-3-UD-4 - Geografia społeczno-ekonomiczna, stacjonarne drugiego stopnia
WGG-n030-4-UD-4 - Geografia, gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny, stacjonarne drugiego stopnia
WGG-n030-5-UD-4 - Geografia, systemy informacji geograficznej, stacjonarne drugiego stopnia
WGG-n031-0-UD-4 - Geologia, stacjonarne drugiego stopnia
WH-035-0-UD-4 - Historia, stacjonarne drugiego stopnia
WH-n035-0-UD-4 - Historia, stacjonarne drugiego stopnia
WPA-138-0-ZD-6 - Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, stacjonarne I stopnia
WPA-n001-0-UD-4 - Administracja, stacjonarne II stopnia
WPl-n023-10-UD-4 - Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne drugiego stopnia
WPl-n023-3-UD-4 - Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne uzupełniające
WSMP-107-0-UD-4 - Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne II stopnia
WSMP-120-2-UD-4 - Amerykanistyka, Ameryka Północna, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-n079-0-UD-4 - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne II stopnia
WZKS-105-1-UD-4 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne drugiego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
MSMP-030-8-UD-4
MSMP-030-9-UD-4
MSMP-141-0-UD-4
MSMP-n011-0-UD-4
MSMP-n030-1-UD-4
MSMP-n030-3-UD-4
MSMP-n030-4-UD-4
MSMP-n030-5-UD-4
MSMP-n031-0-UD-4
MSMP-n311-0-UD-4
WB-141-0-UD-4
WB-n305-0-MD-10
WB-n311-0-UD-4
WBBB-0141-2SO
WBBB-E168-2SO
WBBB-E168A-2SO
WBNZ-030-8-UD-4
WBNZ-030-9-UD-4
WBNZ-143-0-UD-4
WBNZ-n011-0-UD-4
WBNZ-n030-1-UD-4
WBNZ-n030-3-UD-4
WBNZ-n030-4-UD-4
WBNZ-n030-5-UD-4
WBNZ-n031-0-UD-4
WBNZ-n304-1-UD-4
WBNZ-n307-0-UD-4
WBNZ-n312-0-UD-4
WBNZ-n312-1-UD-4
WBNZ-n312-2-UD-4
WF-022-2-UD-4
WF-125-6-UD-4
WFAIS-n027-3-UD-4
WFz-310-0-UD-4
WGG-030-8-UD-4
WGG-030-9-UD-4
WGG-n030-1-UD-4
WGG-n030-3-UD-4
WGG-n030-4-UD-4
WGG-n030-5-UD-4
WGG-n031-0-UD-4
WH-035-0-UD-4
WH-n035-0-UD-4
WPA-138-0-ZD-6
WPA-n001-0-UD-4
WPl-n023-10-UD-4
WPl-n023-3-UD-4
WSMP-107-0-UD-4
WSMP-120-2-UD-4
WSMP-n079-0-UD-4
WZKS-105-1-UD-4
Punkty ECTS
ECTS
1
(13/14 - 13/14)
1
(12/13 - 13/14)
2
(12/13 - ...)
1
(14/15 - ...)
0
(13/14 - ...)
2
(12/13 - ...)
2
(12/13 - ...)
2
(12/13 - ...)
2
(12/13 - ...)
0
(13/14 - ...)
1
(12/13 - ...)
1
(14/15 - ...)
1
(15/16 - ...)
1
(12/13 - ...)
1
(18/19 - ...)
1
(19/20 - ...)
1
(19/20 - ...)
2
(12/13 - 13/14)
0
(14/15 - ...)
2
(12/13 - 13/14)
0
(14/15 - ...)
nie zdefiniowano 0
(13/14 - ...)
2
(12/13 - 13/14)
2
(12/13 - 13/14)
2
(12/13 - 13/14)
2
(12/13 - 13/14)
0
(13/14 - ...)
2
(11/12 - 13/14L)
0
(14/15 - 14/15)
0
(13/14 - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(12/13 - ...)
2
(11/12 - ...)
2
(14/15 - ...)
2
(14/15 - ...)
0
(13/14 - ...)
2
(12/13 - 13/14)
0
(14/15 - ...)
2
(12/13 - 13/14)
0
(14/15 - ...)
2
(12/13 - 13/14)
2
(12/13 - 13/14)
2
(12/13 - 13/14)
2
(12/13 - 13/14)
0
(13/14 - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(12/13 - ...)
1
(14/15 - ...)
0
(13/14 - ...)
1
(12/13L - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(15/16 - ...)
1
(15/16 - ...)
2
(16/17 - ...)
0
(12/13Z - ...)
Punkty za lektorat
LEK
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 2
(15/16 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 2
(13/14 - ...)
2
(13/14 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano