Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język Angielski-B2-30 godzin /3 semestr JCJ-A-WBiNoZ-B2-30/3
Reguły punktacji przedmiotu

MSMP-011-0-ZD-6 - Biologia w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
MSMP-027-8-ZD-6 - Fizyka doświadczalna i teoretyczna w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
MSMP-307-0-ZD-6 - Neurobiologia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia
MSMP-6 - Międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze
MSMP-ZD-6 - Międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze
MSMP-n011-0-ZD-6 - Biologia w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
MSMP-n012-0-ZD-6 - Biotechnologia w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
MSMP-n014-0-ZD-6 - Chemia w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
MSMP-n031-0-ZD-6 - Geologia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia
MSMP-n307-0-ZD-6 - Neurobiologia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia
MSMP-n311-0-ZD-6 - Biochemia w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
TEST-1STOPIEN - Testowe pierwszego stopnia
WB-012-0-ZD-6 - Biotechnologia, stacjonarne I stopnia
WB-012-0-ZW-6 - Biotechnologia, niestacjonarne wieczorowe I stopnia
WB-311-0-ZD-6 - Biochemia, stacjonarne I stopnia
WB-n012-0-ZD-6 - Biotechnologia, stacjonarne I stopnia
WB-n305-0-MD-10 - Biofizyka, stacjonarne jednolite magisterskie
WB-n311-0-ZD-6 - Biochemia, stacjonarne I stopnia
WBNZ-011-0-ZD-6 - Biologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WBNZ-031-0-ZD-6 - Geologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WBNZ-304-1-ZD-6 - Biologia i geologia (ochrona przyrody), stacjonarne I stopnia
WBNZ-307-0-ZD-6 - Neurobiologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WBNZ-n011-0-ZD-6 - Biologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WBNZ-n031-0-ZD-6 - Geologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WBNZ-n304-1-ZD-6 - Biologia i geologia (ochrona przyrody), stacjonarne I stopnia
WBNZ-n307-0-ZD-6 - Neurobiologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WCh-059-0-ZD-6 - Ochrona środowiska, stacjonarne pierwszego stopnia
WFAIS-027-8-ZD-6 - Fizyka doświadczalna i teoretyczna, stacjonarne I stopnia
WFz-024-0-ZD-6 - Filozofia, stacjonarne I stopnia
WFz-310-0-ZD-6 - Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia
WFz-n024-0-ZD-6 - Filozofia, stacjonarne I stopnia
WFz-n310-0-ZD-6 - Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia
WGG-n031-0-ZD-6 - Geologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WPA-138-0-ZD-6 - Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, stacjonarne I stopnia
WPA-n067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPl-129-0-ZD-6 - Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-047-1-ZD-6 - Kulturoznawstwo, amerykanistyka stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-047-28-ZD-6 - Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie, stacjonarne I stopnia
WSMP-066-0-ZD-6 - Politologia, stacjonarne I stopnia
WSMP-120-0-ZD-6 - Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-n066-0-ZD-6 - Politologia, stacjonarne I stopnia
WSMP-n107-0-ZD-6 - Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne I stopnia
WZKS-047-23-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-047-6-ZD-6 - Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne I stopnia
WZKS-105-1-ZD-6 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n105-1-ZD-6 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
MSMP-011-0-ZD-6
MSMP-027-8-ZD-6
MSMP-307-0-ZD-6
MSMP-6
MSMP-ZD-6
MSMP-n011-0-ZD-6
MSMP-n012-0-ZD-6
MSMP-n014-0-ZD-6
MSMP-n031-0-ZD-6
MSMP-n307-0-ZD-6
MSMP-n311-0-ZD-6
TEST-1STOPIEN
WB-012-0-ZD-6
WB-012-0-ZW-6
WB-311-0-ZD-6
WB-n012-0-ZD-6
WB-n305-0-MD-10
WB-n311-0-ZD-6
WBNZ-011-0-ZD-6
WBNZ-031-0-ZD-6
WBNZ-304-1-ZD-6
WBNZ-307-0-ZD-6
WBNZ-n011-0-ZD-6
WBNZ-n031-0-ZD-6
WBNZ-n304-1-ZD-6
WBNZ-n307-0-ZD-6
WCh-059-0-ZD-6
WFAIS-027-8-ZD-6
WFz-024-0-ZD-6
WFz-310-0-ZD-6
WFz-n024-0-ZD-6
WFz-n310-0-ZD-6
WGG-n031-0-ZD-6
WPA-138-0-ZD-6
WPA-n067-0-MD-10
WPl-129-0-ZD-6
WSMP-047-1-ZD-6
WSMP-047-28-ZD-6
WSMP-066-0-ZD-6
WSMP-120-0-ZD-6
WSMP-n066-0-ZD-6
WSMP-n107-0-ZD-6
WZKS-047-23-ZD-6
WZKS-047-6-ZD-6
WZKS-105-1-ZD-6
WZKS-n105-1-ZD-6
Punkty ECTS
ECTS
2
(06/07 - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
0
(08/09 - 14/15)
1
(16/17 - ...)
0
(09/10Z - 13/14)
1
(15/16 - ...)
1
(15/16Z - ...)
0
(08/09 - 14/15)
1
(16/17 - ...)
0
(06/07Z - 12/13)
1
(16/17 - ...)
0
(15/16 - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(09/10Z - 13/14)
1
(16/17 - ...)
1
(15/16 - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(06/07Z - ...)
0
(12/13 - ...)
1
(10/11 - ...)
0
(06/07Z - 17/18)
1
(18/19 - 18/19)
1
(13/14 - ...)
1
(14/15 - 18/19)
2
(19/20 - ...)
0
(08/09 - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(08/09 - 14/15)
0
(09/10Z - ...)
0
(08/09 - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(08/09 - 14/15)
0
(12/13Z - 14/15)
0
(15/16Z - ...)
2
(14/15Z - ...)
1
(16/17 - ...)
0
(08/09 - ...)
1
(11/12 - ...)
0
(08/09 - ...)
1
(11/12 - ...)
0
(10/11 - ...)
1
(15/16 - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(13/14 - ...)
2
(16/17 - ...)
1
(09/10 - ...)
2
(18/19 - ...)
1
(09/10 - ...)
2
(18/19 - ...)
0
(11/12Z - ...)
2
(13/14 - 13/14)
0
(11/12Z - ...)
0
(11/12Z - ...)