Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski-B2+-30 godzin/1 semestr JCJ-A-WF-B2+-30/1
Reguły punktacji przedmiotu

MISH-0201-2SO - Zarządzanie kulturą współczesną w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia
MISH-n036-0-UD-4 - Historia sztuki w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia
WF-022-25-UD-4 - Filologia klasyczna, stacjonarne II stopnia
WF-022-2I-ZD-6 - Filologia germańska, stacjonarne I stopnia
WF-125-2-UD-4 - Filologia germańska, stacjonarne II stopnia
WF-126-0-UD-4 - Filologia klasyczna, stacjonarne II stopnia
WFAIS-027-8-ZD-6 - Fizyka doświadczalna i teoretyczna, stacjonarne I stopnia
WFLG-0126-2SO - Filologia klasyczna, stacjonarne drugiego stopnia
WFLG-0223-1SO - Filologia germańska, stacjonarne pierwszego stopnia
WFLG-0223-2SO - Filologia germańska, stacjonarne drugiego stopnia
WFz-n047-15-UD-4 - Porównawcze studia cywilizacji, stacjonarne drugiego stopnia
WPL-0195-2SO - Logopedia, stacjonarne drugiego stopnia
WPl-129-0-UD-4 - Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne drugiego stopnia
WPl-129-0-ZD-6 - Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-132-0-UD-4 - Edytorstwo, stacjonarne drugiego stopnia
WPl-132-0-ZD-6 - Edytorstwo, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-n023-10-UD-4 - Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-n047-12-UD-4 - Rosjoznawstwo, stacjonarne II stopnia
WZKS-0201-2SO - Zarządzanie kulturą współczesną, stacjonarne drugiego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
MISH-0201-2SO
MISH-n036-0-UD-4
WF-022-25-UD-4
WF-022-2I-ZD-6
WF-125-2-UD-4
WF-126-0-UD-4
WFAIS-027-8-ZD-6
WFLG-0126-2SO
WFLG-0223-1SO
WFLG-0223-2SO
WFz-n047-15-UD-4
WPL-0195-2SO
WPl-129-0-UD-4
WPl-129-0-ZD-6
WPl-132-0-UD-4
WPl-132-0-ZD-6
WPl-n023-10-UD-4
WSMP-n047-12-UD-4
WZKS-0201-2SO
Punkty ECTS
ECTS
1
(13/14 - 13/14)
1
(19/20 - ...)
2
(13/14Z - 13/14)
2
(12/13 - ...)
2
(12/13 - ...)
2
(12/13 - ...)
2
(12/13 - ...)
1
(19/20 - ...)
2
(19/20 - ...)
2
(20/21 - ...)
2
(15/16 - ...)
0
(17/18Z - ...)
0
(20/21 - ...)
1
(12/13 - ...)
0
(14/15 - ...)
1
(14/15Z - ...)
1
(14/15Z - ...)
1
(14/15 - ...)
2
(16/17Z - ...)
1
(19/20 - ...)