Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - B2 - 30 godzin/1 semestr JCJ-A-WH-B2-30/1
Reguły punktacji przedmiotu

D_WSM_IASP - Studia doktoranckie w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
MISH-n058-0-ZD-6 - Ochrona dóbr kultury w ramach MISH, stacjonarne licencjackie
MSMP-n014-0-ZD-6 - Chemia w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
TEST-JEDNOLITE - Testowe jednolite magisterskie
WB-n012-0-ZD-6 - Biotechnologia, stacjonarne I stopnia
WB-n311-0-ZD-6 - Biochemia, stacjonarne I stopnia
WF-125-19-ZD-6 - Filologia szwedzka, stacjonarne I stopnia
WF-125-2-ZD-6 - Filologia germańska, stacjonarne I stopnia
WFLG-0225-1SO - Filologia szwedzka, stacjonarne pierwszego stopnia
WFz-024-0-ZD-6 - Filozofia, stacjonarne I stopnia
WFz-310-0-ZD-6 - Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia
WFz-n047-15-ZD-6 - Porównawcze studia cywilizacji, stacjonarne pierwszego stopnia
WFz-n310-0-ZD-6 - Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia
WH-0036-1SO - Historia sztuki, stacjonarne pierwszego stopnia
WH-035-0-MD-10 - Historia, dzienne magisterskie
WH-035-0-ZD-6 - Historia, stacjonarne pierwszego stopnia
WH-036-0-ZD-6 - Historia sztuki, stacjonarne licencjackie
WH-058-0-ZD-6 - Ochrona dóbr kultury, stacjonarne licencjackie
WH-117-0-UD-4 - Judaistyka, stacjonarne drugiego stopnia
WH-n004-0-ZD-6 - Archeologia, dzienne licencjackie
WH-n035-0-ZD-6 - Historia, stacjonarne pierwszego stopnia
WH-n036-0-ZD-6 - Historia sztuki, stacjonarne licencjackie
WH-n058-0-ZD-6 - Ochrona dóbr kultury, stacjonarne licencjackie
WPA-067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPA-n067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPL-0193-1SO - Filologia polska nauczycielska, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-090-0-ZD-6 - Wiedza o teatrze, dzienne licencjackie
WPl-129-0-ZD-6 - Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-132-0-ZD-6 - Edytorstwo, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-n023-3-ZD-6 - Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie
WSMP-047-9-UD-4 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne uzupełniające
WSMP-066-0-ZD-6 - Politologia, stacjonarne I stopnia
WSMP-079-0-ZD-6 - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia
WSMP-147-ZD-6 - Rosjoznawstwo, stacjonarne I stopnia
WSMP-n047-12-ZD-6 - Rosjoznawstwo, stacjonarne I stopnia
WSMP-n047-9-UD-4 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne uzupełniające
WSMP-n066-0-ZD-6 - Politologia, stacjonarne I stopnia
WSMP-n079-0-ZD-6 - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia
WSMP-n107-0-ZD-6 - Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne I stopnia
WZKS-047-23-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-047-23-ZW-6 - Zarządzanie kulturą, niestacjonarne pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
D_WSM_IASP
MISH-n058-0-ZD-6
MSMP-n014-0-ZD-6
TEST-JEDNOLITE
WB-n012-0-ZD-6
WB-n311-0-ZD-6
WF-125-19-ZD-6
WF-125-2-ZD-6
WFLG-0225-1SO
WFz-024-0-ZD-6
WFz-310-0-ZD-6
WFz-n047-15-ZD-6
WFz-n310-0-ZD-6
WH-0036-1SO
WH-035-0-MD-10
WH-035-0-ZD-6
WH-036-0-ZD-6
WH-058-0-ZD-6
WH-117-0-UD-4
WH-n004-0-ZD-6
WH-n035-0-ZD-6
WH-n036-0-ZD-6
WH-n058-0-ZD-6
WPA-067-0-MD-10
WPA-n067-0-MD-10
WPL-0193-1SO
WPl-090-0-ZD-6
WPl-129-0-ZD-6
WPl-132-0-ZD-6
WPl-n023-3-ZD-6
WSMP-047-9-UD-4
WSMP-066-0-ZD-6
WSMP-079-0-ZD-6
WSMP-147-ZD-6
WSMP-n047-12-ZD-6
WSMP-n047-9-UD-4
WSMP-n066-0-ZD-6
WSMP-n079-0-ZD-6
WSMP-n107-0-ZD-6
WZKS-047-23-ZD-6
WZKS-047-23-ZW-6
Punkty ECTS
ECTS
2
(06/07Z - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
2.5
(12/13 - ...)
0
(11/12Z - ...)
1
(15/16 - ...)
0
(06/07 - ...)
2
(16/17 - ...)
1
(14/15 - ...)
2
(19/20 - ...)
2
(12/13 - ...)
2
(19/20 - ...)
0
(10/11 - ...)
1
(10/11 - ...)
0
(14/15 - ...)
1
(10/11 - ...)
2
(20/21 - ...)
0
(08/09 - ...)
0
(07/08 - ...)
0
(07/08Z - ...)
0
(11/12Z - ...)
1
(12/13 - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(07/08 - ...)
0
(07/08Z - ...)
0
(11/12Z - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(19/20 - ...)
1
(12/13 - 12/13)
0
(13/14 - ...)
1
(14/15 - ...)
0
(08/09 - ...)
2.5
(06/07 - ...)
1
(09/10 - ...)
1
(09/10 - ...)
2
(18/19Z - ...)
2
(18/19Z - ...)
2.5
(06/07 - ...)
1
(09/10 - ...)
1
(09/10 - 14/15)
2
(15/16 - ...)
1
(14/15 - 17/18)
2
(18/19 - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(11/12 - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
2
(06/07 - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano