Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - C1 - 60 godzin/3 semestr JCJ-A-WMiI-C1-60/3
Reguły punktacji przedmiotu

MSMP-037-4-ZD-6 - Informatyka analityczna w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia
MSMP-050-0-ZD-6 - Matematyka w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
MSMP-n050-0-ZD-6 - Matematyka w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
TEST-JEDNOLITE - Testowe jednolite magisterskie
WMI-037-0-ZD-6 - Informatyka, stacjonarne I stopnia
WMI-037-4-ZD-6 - Informatyka analityczna, stacjonarne pierwszego stopnia
WMI-050-0-ZD-6 - Matematyka, stacjonarne I stopnia
WMI-118-0-ZD-6 - Matematyka komputerowa, stacjonarne I stopnia
WMI-128-0-ZD-6 - Informatyka analityczna, stacjonarne pierwszego stopnia
WMI-n037-0-ZD-6 - Informatyka, stacjonarne I stopnia
WMI-n050-0-ZD-6 - Matematyka, stacjonarne I stopnia
WPA-067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPA-n067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
MSMP-037-4-ZD-6
MSMP-050-0-ZD-6
MSMP-n050-0-ZD-6
TEST-JEDNOLITE
WMI-037-0-ZD-6
WMI-037-4-ZD-6
WMI-050-0-ZD-6
WMI-118-0-ZD-6
WMI-128-0-ZD-6
WMI-n037-0-ZD-6
WMI-n050-0-ZD-6
WPA-067-0-MD-10
WPA-n067-0-MD-10
Punkty ECTS
ECTS
4
(06/07Z - 12/13)
2
(13/14 - 13/14)
2
(08/09Z - ...)
0
(10/11Z - ...)
0
(10/11Z - ...)
0
(06/07 - ...)
2
(11/12 - ...)
2
(08/09Z - ...)
0
(11/12 - 11/12)
3
(13/14Z - 13/14Z)
4
(14/15Z - 14/15Z)
3
(13/14Z - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(10/11Z - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(06/07 - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
4
(06/07Z - 12/13)
2
(13/14 - 13/14)
0
(08/09Z - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 0
(11/12 - ...)
0
(08/09Z - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 0
(13/14Z - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano