Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - B2 - 30 godzin/2 semestr JCJ-A-WPL-B2-30/2
Reguły punktacji przedmiotu

MSMP-011-0-ZD-6 - Biologia w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
MSMP-n011-0-ZD-6 - Biologia w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
TEST-JEDNOLITE - Testowe jednolite magisterskie
WBNZ-011-0-ZD-6 - Biologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WBNZ-n011-0-ZD-6 - Biologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WF-125-38.2-ZD-6 - Filologia chorwacka, stacjonarne I stopnia
WFLG-0223-2SO - Filologia germańska, stacjonarne drugiego stopnia
WFz-024-0-ZD-6 - Filozofia, stacjonarne I stopnia
WH-035-0-MD-10 - Historia, dzienne magisterskie
WH-035-0-ZD-6 - Historia, stacjonarne pierwszego stopnia
WH-036-0-ZD-6 - Historia sztuki, stacjonarne licencjackie
WH-n035-0-ZD-6 - Historia, stacjonarne pierwszego stopnia
WPA-067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPA-n067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPL-0129-1SO - Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WPL-0193-1SO - Filologia polska nauczycielska, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-023-1-ZD-6 - Polonistyka, specjalność edytorska, stacjonarne I stopnia
WPl-023-10-ZD-6 - Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-023-2-ZD-6 - Komparatystyka, stacjonarne I stopnia
WPl-023-3-ZD-6 - Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie
WPl-090-0-ZD-6 - Wiedza o teatrze, dzienne licencjackie
WPl-129-0-UD-4 - Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne drugiego stopnia
WPl-129-0-ZD-6 - Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-132-0-ZD-6 - Edytorstwo, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-136-1-ZD-6 - Komunikacja w praktyce społecznej, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-n023-10-ZD-6 - Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-n023-3-ZD-6 - Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie
WPl-n090-0-ZD-6 - Wiedza o teatrze, dzienne licencjackie
WSMP-0147-1SO - Rosjoznawstwo, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-079-0-ZD-6 - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia
WSMP-120-0-ZD-6 - Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-n047-12-ZD-6 - Rosjoznawstwo, stacjonarne I stopnia
WSMP-n066-0-ZD-6 - Politologia, stacjonarne I stopnia
WSMP-n079-0-ZD-6 - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia
WSMP-n107-0-ZD-6 - Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne I stopnia
WZKS-017-0-ZD-6 - Ekonomia, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-047-23-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-119-0-ZD-6 - Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne I stopnia
WZKS-121-1-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-121-2-ZD-6 - Zarządzanie mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n017-0-ZD-6 - Ekonomia, stacjonarne pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
MSMP-011-0-ZD-6
MSMP-n011-0-ZD-6
TEST-JEDNOLITE
WBNZ-011-0-ZD-6
WBNZ-n011-0-ZD-6
WF-125-38.2-ZD-6
WFLG-0223-2SO
WFz-024-0-ZD-6
WH-035-0-MD-10
WH-035-0-ZD-6
WH-036-0-ZD-6
WH-n035-0-ZD-6
WPA-067-0-MD-10
WPA-n067-0-MD-10
WPL-0129-1SO
WPL-0193-1SO
WPl-023-1-ZD-6
WPl-023-10-ZD-6
WPl-023-2-ZD-6
WPl-023-3-ZD-6
WPl-090-0-ZD-6
WPl-129-0-UD-4
WPl-129-0-ZD-6
WPl-132-0-ZD-6
WPl-136-1-ZD-6
WPl-n023-10-ZD-6
WPl-n023-3-ZD-6
WPl-n090-0-ZD-6
WSMP-0147-1SO
WSMP-079-0-ZD-6
WSMP-120-0-ZD-6
WSMP-n047-12-ZD-6
WSMP-n066-0-ZD-6
WSMP-n079-0-ZD-6
WSMP-n107-0-ZD-6
WZKS-017-0-ZD-6
WZKS-047-23-ZD-6
WZKS-119-0-ZD-6
WZKS-121-1-ZD-6
WZKS-121-2-ZD-6
WZKS-n017-0-ZD-6
Punkty ECTS
ECTS
2
(06/07Z - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
0
(06/07 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(06/07 - ...)
2
(14/15 - ...)
2
(18/19 - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(09/10 - 10/11)
2
(12/13 - ...)
0
(12/13Z - ...)
0
(09/10 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(06/07 - ...)
1
(19/20 - ...)
1
(19/20 - ...)
1
(11/12 - ...)
1
(11/12 - 11/12)
1
(12/13 - ...)
0
(11/12 - ...)
1
(10/11 - ...)
1
(12/13 - 12/13)
0
(12/13 - ...)
0
(09/10 - ...)
1
(14/15 - ...)
1
(13/14 - ...)
0
(12/13Z - 14/15)
1
(15/16 - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(14/15 - ...)
2
(20/21 - ...)
1
(08/09 - ...)
2
(17/18 - ...)
2
(17/18L - 18/19)
1
(14/15 - ...)
1
(08/09 - ...)
2
(17/18 - ...)
3
(10/11L - 10/11L)
0
(12/13 - ...)
2
(19/20 - ...)
1
(15/16 - ...)
1
(15/16 - ...)
3
(10/11L - 10/11L)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
2
(06/07Z - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 2
(13/14 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(17/18 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano