Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski-C1-30 godzin/4 semestr JCJ-A-WPiA-C1-30/4
Reguły punktacji przedmiotu

CEEPUS - Stypendyści CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
CEEPUS-DOKT - Stypendyści CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) - doktoranci
ER - Program Erasmus + Mobilność Edukacyjna
ER-DOKT - Program Erasmus + Mobilność Edukacyjna - doktoranci
MISH-023-4-ZD-6 - Wiedza o kulturze w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
MSMP-n027-3-ZD-6 - Fizyka teoretyczna w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
MSMP-n027-4-ZD-6 - Fizyka doświadczalna w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
MSMP-n305-1-ZD-6 - Fizyka medyczna w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
WB-012-0-ZD-6 - Biotechnologia, stacjonarne I stopnia
WFAIS-027-3-ZD-6 - Fizyka teoretyczna, stacjonarne I stopnia
WFAIS-027-4-ZD-6 - Fizyka doświadczalna, stacjonarne I stopnia
WFAIS-305-1-ZD-6 - Fizyka medyczna, stacjonarne I stopnia
WFAIS-n027-3-ZD-6 - Fizyka teoretyczna, stacjonarne I stopnia
WFAIS-n027-4-ZD-6 - Fizyka doświadczalna, stacjonarne I stopnia
WFAIS-n305-1-ZD-6 - Fizyka medyczna, stacjonarne I stopnia
WH-035-0-ZD-6 - Historia, stacjonarne pierwszego stopnia
WPA-001-0-UD-4 - Administracja, stacjonarne II stopnia
WPA-001-0-ZD-6 - Administracja, stacjonarne I stopnia
WPA-067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPA-138-0-ZD-6 - Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, stacjonarne I stopnia
WPA-n001-0-UD-4 - Administracja, stacjonarne II stopnia
WPA-n001-0-ZD-6 - Administracja, stacjonarne I stopnia
WPA-n067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WSMP-079-0-ZD-6 - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia
WSMP-120-2-UD-4 - Amerykanistyka, Ameryka Północna, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-n079-0-ZD-6 - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
CEEPUS
CEEPUS-DOKT
ER
ER-DOKT
MISH-023-4-ZD-6
MSMP-n027-3-ZD-6
MSMP-n027-4-ZD-6
MSMP-n305-1-ZD-6
WB-012-0-ZD-6
WFAIS-027-3-ZD-6
WFAIS-027-4-ZD-6
WFAIS-305-1-ZD-6
WFAIS-n027-3-ZD-6
WFAIS-n027-4-ZD-6
WFAIS-n305-1-ZD-6
WH-035-0-ZD-6
WPA-001-0-UD-4
WPA-001-0-ZD-6
WPA-067-0-MD-10
WPA-138-0-ZD-6
WPA-n001-0-UD-4
WPA-n001-0-ZD-6
WPA-n067-0-MD-10
WSMP-079-0-ZD-6
WSMP-120-2-UD-4
WSMP-n079-0-ZD-6
Punkty ECTS
ECTS
1
(13/14 - 13/14)
2
(12/13 - ...)
2
(12/13 - ...)
2
(12/13 - ...)
2
(12/13 - ...)
0
(10/11 - ...)
1
(11/12 - ...)
1
(11/12 - ...)
1
(10/11 - ...)
0
(11/12 - ...)
1
(11/12 - ...)
1
(11/12 - ...)
1
(10/11 - ...)
1
(11/12 - ...)
1
(11/12 - ...)
1
(10/11 - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(10/11 - ...)
1
(15/16 - 16/17)
0
(13/14 - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(13/14 - ...)
1
(10/11 - ...)
1
(15/16 - ...)
1
(10/11 - ...)