Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - B2 - 30 godzin/2 semestr JCJ-A-WSMiP-B2-30/2
Reguły punktacji przedmiotu

ER-WF.IFR - Program Erasmus w Instytucie Filologii Romańskiej
ER-WF.KUN - Program Erasmus+ w Katadrze UNESCO
MSMP-6 - Międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze
MSMP-ZD-6 - Międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze
MSMP-n014-0-ZD-6 - Chemia w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
TEST-JEDNOLITE - Testowe jednolite magisterskie
WB-n012-0-ZD-6 - Biotechnologia, stacjonarne I stopnia
WB-n311-0-ZD-6 - Biochemia, stacjonarne I stopnia
WCh-059-0-ZD-6 - Ochrona środowiska, stacjonarne pierwszego stopnia
WCh-n059-0-ZD-6 - Ochrona środowiska, stacjonarne pierwszego stopnia
WF-125-2-UD-4 - Filologia germańska, stacjonarne II stopnia
WF-125-2-ZD-6 - Filologia germańska, stacjonarne I stopnia
WFLG-0223-1SO - Filologia germańska, stacjonarne pierwszego stopnia
WFLG-0223-2SO - Filologia germańska, stacjonarne drugiego stopnia
WFz-024-0-ZD-6 - Filozofia, stacjonarne I stopnia
WFz-047-0-ZD-6 - Kulturoznawstwo, stacjonarne pierwszego stopnia
WFz-310-0-ZD-6 - Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia
WFz-n310-0-ZD-6 - Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia
WH-n058-0-ZD-6 - Ochrona dóbr kultury, stacjonarne licencjackie
WPA-067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPA-n067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPL-0193-1SO - Filologia polska nauczycielska, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-090-0-ZD-6 - Wiedza o teatrze, dzienne licencjackie
WPl-129-0-ZD-6 - Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-n023-10-ZD-6 - Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-n023-3-ZD-6 - Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie
WPl-n090-0-ZD-6 - Wiedza o teatrze, dzienne licencjackie
WSMP-0066-1SO - Politologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-0079-1SO - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-0120-1SO - Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-0144-1SO - Studia eurazjatyckie, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-0147-1SO - Rosjoznawstwo, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-0158-2SO - Studia polsko-ukraińskie, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-0184-1SO - Kulturoznawstwo międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-047-1-ZD-6 - Kulturoznawstwo, amerykanistyka stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-047-28-ZD-6 - Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie, stacjonarne I stopnia
WSMP-047-9-UD-4 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne uzupełniające
WSMP-047-9-ZD-6 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne licencjackie
WSMP-066-0-ZD-6 - Politologia, stacjonarne I stopnia
WSMP-066-0-ZZ-6 - Politologia, niestacjonarne zaoczne I stopnia
WSMP-079-0-ZD-6 - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia
WSMP-120-0-ZD-6 - Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-135-0-ZD-6 - Migracje międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-139-0-ZD-6 - Relacje międzykulturowe, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-144-0-ZD-6 - Studia eurazjatyckie, stacjonarne I stopnia
WSMP-147-ZD-6 - Rosjoznawstwo, stacjonarne I stopnia
WSMP-153-0-ZD-6 - Latynoamerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-n047-12-ZD-6 - Rosjoznawstwo, stacjonarne I stopnia
WSMP-n047-9-UD-4 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne uzupełniające
WSMP-n047-9-ZD-6 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne licencjackie
WSMP-n066-0-ZD-6 - Politologia, stacjonarne I stopnia
WSMP-n079-0-ZD-6 - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia
WSMP-n107-0-ZD-6 - Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne I stopnia
WZKS-047-23-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-121-2-ZD-6 - Zarządzanie mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n099-19-ZD-6 - Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n105-1-ZD-6 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ER-WF.IFR
ER-WF.KUN
MSMP-6
MSMP-ZD-6
MSMP-n014-0-ZD-6
TEST-JEDNOLITE
WB-n012-0-ZD-6
WB-n311-0-ZD-6
WCh-059-0-ZD-6
WCh-n059-0-ZD-6
WF-125-2-UD-4
WF-125-2-ZD-6
WFLG-0223-1SO
WFLG-0223-2SO
WFz-024-0-ZD-6
WFz-047-0-ZD-6
WFz-310-0-ZD-6
WFz-n310-0-ZD-6
WH-n058-0-ZD-6
WPA-067-0-MD-10
WPA-n067-0-MD-10
WPL-0193-1SO
WPl-090-0-ZD-6
WPl-129-0-ZD-6
WPl-n023-10-ZD-6
WPl-n023-3-ZD-6
WPl-n090-0-ZD-6
WSMP-0066-1SO
WSMP-0079-1SO
WSMP-0120-1SO
WSMP-0144-1SO
WSMP-0147-1SO
WSMP-0158-2SO
WSMP-0184-1SO
WSMP-047-1-ZD-6
WSMP-047-28-ZD-6
WSMP-047-9-UD-4
WSMP-047-9-ZD-6
WSMP-066-0-ZD-6
WSMP-066-0-ZZ-6
WSMP-079-0-ZD-6
WSMP-120-0-ZD-6
WSMP-135-0-ZD-6
WSMP-139-0-ZD-6
WSMP-144-0-ZD-6
WSMP-147-ZD-6
WSMP-153-0-ZD-6
WSMP-n047-12-ZD-6
WSMP-n047-9-UD-4
WSMP-n047-9-ZD-6
WSMP-n066-0-ZD-6
WSMP-n079-0-ZD-6
WSMP-n107-0-ZD-6
WZKS-047-23-ZD-6
WZKS-121-2-ZD-6
WZKS-n099-19-ZD-6
WZKS-n105-1-ZD-6
Punkty ECTS
ECTS
2
(06/07Z - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
2
(15/16 - ...)
2
(15/16 - ...)
1
(15/16 - ...)
1
(15/16 - ...)
0
(15/16 - ...)
0
(06/07 - ...)
2
(14/15 - ...)
1
(14/15 - ...)
0
(11/12Z - ...)
0
(11/12Z - ...)
2
(18/19 - ...)
2
(14/15 - ...)
2
(20/21 - ...)
2
(18/19 - ...)
0
(09/10 - ...)
0
(15/16 - ...)
1
(11/12 - ...)
1
(11/12 - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(06/07 - ...)
1
(19/20 - ...)
1
(12/13 - ...)
0
(15/16 - ...)
1
(16/17 - ...)
1
(16/17 - ...)
1
(14/15 - ...)
2
(20/21 - ...)
2
(19/20 - ...)
2
(20/21 - ...)
2
(20/21 - ...)
2
(20/21 - ...)
1
(19/20 - ...)
3
(20/21 - ...)
2
(11/12L - 11/12L)
2
(13/14 - ...)
2
(16/17L - ...)
0
(05/06Z - ...)
0
(06/07 - 12/13L)
2
(13/14Z - ...)
1
(08/09 - ...)
2
(10/11 - ...)
1
(08/09 - ...)
1
(14/15 - 14/15)
2
(15/16 - ...)
2
(16/17 - ...)
2
(14/15 - 18/19L)
3
(19/20Z - ...)
2
(19/20 - ...)
2
(19/20 - ...)
2
(19/20 - ...)
2
(17/18L - ...)
0
(09/10L - 12/13L)
2
(13/14Z - ...)
2
(13/14Z - 18/19L)
3
(19/20L - ...)
1
(08/09 - 14/15)
2
(15/16 - ...)
1
(08/09 - 14/15)
2
(15/16 - 15/16)
2
(16/17 - ...)
2
(15/16 - ...)
0
(12/13 - ...)
1
(19/20 - ...)
0
(14/15 - ...)
0
(18/19 - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
2
(06/07Z - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano