Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - C1 - 30 godzin/2 semestr JCJ-A-WSMiP-C1-30/2
Reguły punktacji przedmiotu

D_WFz_IP - Studia doktoranckie w Instytucie Pedagogiki
D_WH - Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym
TEST-JEDNOLITE - Testowe jednolite magisterskie
WB-n311-0-ZD-6 - Biochemia, stacjonarne I stopnia
WBNZ-n307-0-UD-4 - Neurobiologia, stacjonarne drugiego stopnia
WF-022-14-ZD-6 - Filologia bułgarska, stacjonarne I stopnia
WF-022-15-ZD-6 - Filologia chorwacka, stacjonarne I stopnia
WF-022-16-ZD-6 - Filologia czeska, stacjonarne I stopnia
WF-022-17-ZD-6 - Filologia serbska, stacjonarne I stopnia
WF-022-18-ZD-6 - Filologia słowacka, stacjonarne I stopnia
WF-022-6-ZD-6 - Filologia orientalna - arabistyka, stacjonarne I stopnia
WF-125-19-ZD-6 - Filologia szwedzka, stacjonarne I stopnia
WF-125-2-UD-4 - Filologia germańska, stacjonarne II stopnia
WF-125-38.3-ZD-6 - Filologia czeska, stacjonarne I stopnia
WFz-069-0-MD-10 - Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie
WFz-077-0-ZD-6 - Socjologia, stacjonarne I stopnia
WFz-310-0-ZD-6 - Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia
WFz-n069-0-MD-10 - Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie
WFz-n077-0-ZD-6 - Socjologia, stacjonarne I stopnia
WFz-n310-0-ZD-6 - Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia
WPA-067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPA-n067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPl-023-4-ZD-6 - Wiedza o kulturze, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-129-0-UD-4 - Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne drugiego stopnia
WPl-129-0-ZD-6 - Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-n023-10-ZD-6 - Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-n023-3-ZD-6 - Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie
WSMP-0120-1SO - Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-0120-2SO - Amerykanistyka, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-0139-1SO - Relacje międzykulturowe, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-0184-1SO - Kulturoznawstwo międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-047-1-ZD-6 - Kulturoznawstwo, amerykanistyka stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-047-9-UD-4 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne uzupełniające
WSMP-047-9-ZD-6 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne licencjackie
WSMP-066-0-ZD-6 - Politologia, stacjonarne I stopnia
WSMP-079-0-ZD-6 - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia
WSMP-107-0-UD-4 - Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne II stopnia
WSMP-120-0-UD-4 - Amerykanistyka, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-120-0-ZD-6 - Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-120-0-ZZ-6 - Amerykanistyka, niestacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-120-2-UD-4 - Amerykanistyka, Ameryka Północna, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-120-3-UD-4 - Amerykanistyka, migracje i etniczność, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-135-0-UD-4 - Migracje międzynarodowe, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-135-0-ZD-6 - Migracje międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-153-0-ZD-6 - Latynoamerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-n047-9-UD-4 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne uzupełniające
WSMP-n047-9-ZD-6 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne licencjackie
WSMP-n066-0-ZD-6 - Politologia, stacjonarne I stopnia
WSMP-n079-0-UD-4 - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne II stopnia
WSMP-n079-0-ZD-6 - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia
WZKS-047-23-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-105-1-ZD-6 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-121-0-UD-4 - Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne drugiego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
D_WFz_IP
D_WH
TEST-JEDNOLITE
WB-n311-0-ZD-6
WBNZ-n307-0-UD-4
WF-022-14-ZD-6
WF-022-15-ZD-6
WF-022-16-ZD-6
WF-022-17-ZD-6
WF-022-18-ZD-6
WF-022-6-ZD-6
WF-125-19-ZD-6
WF-125-2-UD-4
WF-125-38.3-ZD-6
WFz-069-0-MD-10
WFz-077-0-ZD-6
WFz-310-0-ZD-6
WFz-n069-0-MD-10
WFz-n077-0-ZD-6
WFz-n310-0-ZD-6
WPA-067-0-MD-10
WPA-n067-0-MD-10
WPl-023-4-ZD-6
WPl-129-0-UD-4
WPl-129-0-ZD-6
WPl-n023-10-ZD-6
WPl-n023-3-ZD-6
WSMP-0120-1SO
WSMP-0120-2SO
WSMP-0139-1SO
WSMP-0184-1SO
WSMP-047-1-ZD-6
WSMP-047-9-UD-4
WSMP-047-9-ZD-6
WSMP-066-0-ZD-6
WSMP-079-0-ZD-6
WSMP-107-0-UD-4
WSMP-120-0-UD-4
WSMP-120-0-ZD-6
WSMP-120-0-ZZ-6
WSMP-120-2-UD-4
WSMP-120-3-UD-4
WSMP-135-0-UD-4
WSMP-135-0-ZD-6
WSMP-153-0-ZD-6
WSMP-n047-9-UD-4
WSMP-n047-9-ZD-6
WSMP-n066-0-ZD-6
WSMP-n079-0-UD-4
WSMP-n079-0-ZD-6
WZKS-047-23-ZD-6
WZKS-105-1-ZD-6
WZKS-121-0-UD-4
Punkty ECTS
ECTS
2
(06/07Z - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
3
(11/12 - ...)
2
(16/17 - ...)
0
(06/07 - ...)
1
(16/17 - ...)
0
(12/13Z - ...)
3
(08/09L - ...)
3
(08/09L - ...)
3
(08/09L - ...)
3
(08/09L - ...)
3
(08/09L - ...)
2
(13/14 - ...)
2
(18/19 - ...)
2
(16/17 - ...)
2
(18/19 - ...)
0
(09/10 - 09/10)
1.5
(05/06Z - ...)
1
(10/11 - ...)
0
(09/10 - 09/10)
1.5
(05/06Z - ...)
1
(10/11 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(09/10 - ...)
0
(12/13 - ...)
1
(12/13 - ...)
1
(16/17 - ...)
0
(16/17 - ...)
2
(20/21 - ...)
2
(20/21 - ...)
3
(19/20Z - ...)
3
(20/21 - ...)
0
(07/08Z - 10/11Z)
2
(12/13L - ...)
0
(05/06Z - ...)
0
(06/07 - ...)
1
(08/09 - ...)
1
(08/09 - ...)
0
(15/16 - ...)
0
(18/19L - ...)
1
(14/15 - 14/15)
2
(15/16 - ...)
1
(14/15 - ...)
1
(12/13 - 16/17)
2
(17/18 - ...)
1
(12/13Z - 12/13Z)
0
(12/13L - ...)
0
(17/18L - ...)
2
(15/16 - ...)
2
(18/19 - ...)
0
(05/06Z - ...)
0
(06/07 - ...)
1
(08/09 - 15/16)
2
(16/17 - ...)
1
(12/13 - 14/15)
0
(15/16 - ...)
1
(08/09 - 14/15)
2
(15/16 - 15/16)
0
(16/17 - ...)
0
(11/12 - ...)
0
(12/13Z - ...)
0
(12/13 - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
2
(06/07Z - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 0
(12/13 - 16/17)
0
(17/18 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano