Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski-Business English-B2+-30/1 semestr JCJ-A-WZKS-BEB2+30/1
Reguły punktacji przedmiotu

D_WB_IGIGP - Studia doktoranckie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej
D_WGG_IGIGP - Studia doktoranckie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej
MISH-0200-2SO - Zarządzanie mediami i reklamą w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia
SDS-E506-D - Nauki o zarządzaniu i jakości, kształcenie w szkole doktorskiej
WFLG-0223-2SO - Filologia germańska, stacjonarne drugiego stopnia
WFZ-0077-2SO - Socjologia, stacjonarne drugiego stopnia
WH-n004-0-UD-4 - Archeologia, stacjonarne drugiego stopnia
WPA-138-0-ZZ-6 - Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, niestacjonarne I stopnia
WPL-0210-2SO - Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-0066-2SO - Politologia, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-0066A-2SO - Politologia, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-139-0-UD-4 - Relacje międzykulturowe, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-144-0-UD-4 - Studia eurazjatyckie, stacjonarne II stopnia
WZKS-0017-2SO - Ekonomia, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-0148-2SO - Zarządzanie publiczne, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-0164-2SO - Zarządzanie w turystyce i w sporcie, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-017-5-UD-4 - Ekonomia menedżerska, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-0190-2SO - Media społecznościowe w zarządzaniu, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-0200-2SO - Zarządzanie mediami i reklamą, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-0202-2SO - Finanse i controlling, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-0203-2NO - Rachunkowość i zarządzanie finansami, niestacjonarne drugiego stopnia
WZKS-0203-2SO - Rachunkowość i zarządzanie finansami, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-0206-2SO - Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-0208-2NO - Zarządzanie zasobami ludzkimi, niestacjonarne drugiego stopnia
WZKS-0208-2SO - Zarządzanie zasobami ludzkimi, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-0216-2SP - Polityka społeczna, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-099-20-UD-4 - Business and Finance Management, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-099-22-UD-4 - Zarządzanie własnością intelektualną i doradztwo gospodarcze, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-099-23-UD-4 - Controlling i doradztwo gospodarcze, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-099-24-UD-4 - Finanse i controlling, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-099-24-UZ-4 - Finanse i controlling, niestacjonarne drugiego stopnia
WZKS-099-25-UD-4 - Media społecznościowe w zarządzaniu, stacjonarne II stopnia
WZKS-099-25-UZ-4 - Media społecznościowe w zarządzaniu, niestacjonarne II stopnia
WZKS-105-1-UD-4 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-105-1.p-UD-4 - Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-121-0-UD-4 - Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-123-0-ZD-6 - Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n017-1-UD-4 - Ekonomia międzynarodowa, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-n017-2-UD-4 - Rachunkowość i zarządzanie finansami, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-n017-2-UZ-4 - Rachunkowość i zarządzanie finansami, niestacjonarne drugiego stopnia
WZKS-n017-3-UD-4 - Ekonomia stosowana, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-n099-14-UD-4 - psychologia w zarządzaniu, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-n099-14-UZ-4 - psychologia w zarządzaniu, niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia
WZKS-n099-16-UD-4 - Zarządzanie w sporcie, stacjonarne II stopnia
WZKS-n099-19-UD-4 - Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-n099-3-UD-4 - Zarządzanie zasobami ludzkimi, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-n099-3-UZ-4 - Zarządzanie zasobami ludzkimi, niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia
WZKS-n099-7-UD-4 - Zarządzanie w turystyce, stacjonarne II stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
D_WB_IGIGP
D_WGG_IGIGP
MISH-0200-2SO
SDS-E506-D
WFLG-0223-2SO
WFZ-0077-2SO
WH-n004-0-UD-4
WPA-138-0-ZZ-6
WPL-0210-2SO
WSMP-0066-2SO
WSMP-0066A-2SO
WSMP-139-0-UD-4
WSMP-144-0-UD-4
WZKS-0017-2SO
WZKS-0148-2SO
WZKS-0164-2SO
WZKS-017-5-UD-4
WZKS-0190-2SO
WZKS-0200-2SO
WZKS-0202-2SO
WZKS-0203-2NO
WZKS-0203-2SO
WZKS-0206-2SO
WZKS-0208-2NO
WZKS-0208-2SO
WZKS-0216-2SP
WZKS-099-20-UD-4
WZKS-099-22-UD-4
WZKS-099-23-UD-4
WZKS-099-24-UD-4
WZKS-099-24-UZ-4
WZKS-099-25-UD-4
WZKS-099-25-UZ-4
WZKS-105-1-UD-4
WZKS-105-1.p-UD-4
WZKS-121-0-UD-4
WZKS-123-0-ZD-6
WZKS-n017-1-UD-4
WZKS-n017-2-UD-4
WZKS-n017-2-UZ-4
WZKS-n017-3-UD-4
WZKS-n099-14-UD-4
WZKS-n099-14-UZ-4
WZKS-n099-16-UD-4
WZKS-n099-19-UD-4
WZKS-n099-3-UD-4
WZKS-n099-3-UZ-4
WZKS-n099-7-UD-4
Punkty ECTS
ECTS
1
(13/14 - 13/14)
2
(13/14 - ...)
2
(13/14 - ...)
1
(19/20Z - 19/20Z)
1
(20/21 - ...)
2
(18/19Z - ...)
2
(19/20 - ...)
1
(12/13 - ...)
2
(12/13 - ...)
1
(14/15 - ...)
1
(20/21 - ...)
2
(19/20 - ...)
2
(19/20 - ...)
3
(18/19Z - ...)
3
(17/18Z - ...)
0
(15/16Z - ...)
0
(19/20Z - ...)
0
(18/19 - ...)
0
(14/15 - ...)
0
(19/20 - ...)
1
(19/20Z - 19/20Z)
1
(20/21 - ...)
0
(16/17 - ...)
0
(19/20 - ...)
0
(17/18Z - 17/18Z)
0
(18/19 - ...)
0
(16/17 - ...)
0
(19/20 - ...)
0
(18/19Z - 18/19Z)
0
(19/20Z - 19/20Z)
0
(18/19Z - ...)
2
(18/19 - 18/19)
0
(13/14 - ...)
0
(14/15Z - ...)
0
(15/16 - ...)
0
(16/17Z - ...)
0
(16/17 - ...)
0
(16/17Z - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(18/19Z - ...)
1
(14/15 - ...)
0
(14/15 - ...)
0
(12/13 - 12/13)
0
(13/14 - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(14/15 - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(15/16 - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(13/14Z - 13/14Z)
0
(15/16 - ...)
0
(13/14Z - 13/14L)
0
(18/19 - ...)