Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski-B2+-30 godzin/2 semestr JCJ-A-WZiKS-B2+-30/2
Reguły punktacji przedmiotu

MISH-0200-2SO - Zarządzanie mediami i reklamą w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia
MISH-0201-2SO - Zarządzanie kulturą współczesną w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia
MSMP-027-8-ZD-6 - Fizyka doświadczalna i teoretyczna w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
MSMP-141-0-UD-4 - Biotechnologia molekularna w ramach MSMP, stacjonarne II stopnia
SDS-E506-D - Nauki o zarządzaniu i jakości, kształcenie w szkole doktorskiej
WB-141-0-UD-4 - Biotechnologia molekularna, stacjonarne II stopnia
WBNZ-n011-0-UD-4 - Biologia, stacjonarne drugiego stopnia
WH-n053-0-UD-4 - Muzykologia, stacjonarne II stopnia
WPA-n001-0-UD-4 - Administracja, stacjonarne II stopnia
WPl-129-0-UD-4 - Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne drugiego stopnia
WPl-129-0-ZD-6 - Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-047-9-UD-4 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne uzupełniające
WSMP-n047-9-UD-4 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne uzupełniające
WSMP-n066-0-UD-4 - Politologia, stacjonarne II stopnia
WSMP-n079-0-UD-4 - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne II stopnia
WZKS-0016-2SO - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-0119-2SO - Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-0123-2SO - Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-0134-2SO - Zarządzanie informacją, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-0148-2SO - Zarządzanie publiczne, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-0200-2NO - Zarządzanie mediami i reklamą, niestacjonarne drugiego stopnia
WZKS-0200-2SO - Zarządzanie mediami i reklamą, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-0201-2SO - Zarządzanie kulturą współczesną, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-0208-2SO - Zarządzanie zasobami ludzkimi, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-0321-2SO - Zarządzanie zmianą społeczną, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-047-23-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-105-1-UD-4 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-105-1.p-UD-4 - Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-119-0-UD-4 - Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne II stopnia
WZKS-119-0-UZ-4 - Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, niestacjonarne II stopnia
WZKS-119-0-ZD-6 - Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne I stopnia
WZKS-121-0-UD-4 - Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-121-0-ZD-6 - Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-121-1-UD-4 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-121-1-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-121-2-UD-4 - Zarządzanie mediami, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-121-3-UD-4 - Zarządzanie reklamą, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-121-3-UZ-4 - Zarządzanie reklamą, niestacjonarne drugiego stopnia
WZKS-121-4-UD-4 - Kultura współczesna, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-123-0-UD-4 - Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-134-0-UD-4 - Zarządzanie informacją, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-n010-0-UD-4 - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, drugiego stopnia stacjonarne
WZKS-n017-2-UD-4 - Rachunkowość i zarządzanie finansami, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-n099-19-UD-4 - Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-n105-1-ZD-6 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
MISH-0200-2SO
MISH-0201-2SO
MSMP-027-8-ZD-6
MSMP-141-0-UD-4
SDS-E506-D
WB-141-0-UD-4
WBNZ-n011-0-UD-4
WH-n053-0-UD-4
WPA-n001-0-UD-4
WPl-129-0-UD-4
WPl-129-0-ZD-6
WSMP-047-9-UD-4
WSMP-n047-9-UD-4
WSMP-n066-0-UD-4
WSMP-n079-0-UD-4
WZKS-0016-2SO
WZKS-0119-2SO
WZKS-0123-2SO
WZKS-0134-2SO
WZKS-0148-2SO
WZKS-0200-2NO
WZKS-0200-2SO
WZKS-0201-2SO
WZKS-0208-2SO
WZKS-0321-2SO
WZKS-047-23-ZD-6
WZKS-105-1-UD-4
WZKS-105-1.p-UD-4
WZKS-119-0-UD-4
WZKS-119-0-UZ-4
WZKS-119-0-ZD-6
WZKS-121-0-UD-4
WZKS-121-0-ZD-6
WZKS-121-1-UD-4
WZKS-121-1-ZD-6
WZKS-121-2-UD-4
WZKS-121-3-UD-4
WZKS-121-3-UZ-4
WZKS-121-4-UD-4
WZKS-123-0-UD-4
WZKS-134-0-UD-4
WZKS-n010-0-UD-4
WZKS-n017-2-UD-4
WZKS-n099-19-UD-4
WZKS-n105-1-ZD-6
Punkty ECTS
ECTS
1
(13/14 - 13/14)
0
(18/19 - ...)
0
(18/19 - ...)
2
(16/17L - ...)
1
(15/16 - ...)
2
(17/18L - ...)
1
(15/16 - ...)
0
(15/16 - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(14/15 - ...)
1
(13/14 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(06/07 - ...)
1
(12/13 - ...)
1
(12/13 - 16/17)
0
(17/18 - ...)
2
(19/20 - ...)
0
(15/16 - ...)
0
(19/20 - ...)
0
(18/19 - ...)
0
(16/17L - ...)
0
(18/19 - ...)
0
(18/19 - ...)
0
(18/19 - ...)
0
(19/20L - 19/20L)
0
(18/19Z - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(12/13L - ...)
0
(18/19L - ...)
0
(13/14 - ...)
2
(14/15 - ...)
2
(16/17 - ...)
0
(12/13 - ...)
1
(14/15 - ...)
0
(15/16 - ...)
1
(15/16 - ...)
0
(15/16 - ...)
0
(15/16 - ...)
0
(15/16 - ...)
0
(15/16 - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(15/16L - ...)
0
(13/14 - ...)
2
(12/13L - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(15/16Z - ...)