Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - B2 - 30 godzin/1 semestr JCJ-A-WZiKS-B2-30/1
Reguły punktacji przedmiotu

D_WB_IGIGP - Studia doktoranckie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej
D_WGG_IGIGP - Studia doktoranckie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej
MISH-0121-1SO - Zarządzanie kulturą i mediami w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
MSMP-307-0-ZD-6 - Neurobiologia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia
MSMP-n305-0-MD-10 - Biofizyka w ramach MSMP, stacjonarne jednolite magisterskie
MSMP-n311-0-ZD-6 - Biochemia w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
TEST-JEDNOLITE - Testowe jednolite magisterskie
WB-159-0-ZD-6 - Biofizyka molekularna i komórkowa, stacjonarne I stopnia
WB-305-0-MD-10 - Biofizyka, stacjonarne jednolite magisterskie
WB-n012-0-ZD-6 - Biotechnologia, stacjonarne I stopnia
WB-n305-0-MD-10 - Biofizyka, stacjonarne jednolite magisterskie
WB-n311-0-ZD-6 - Biochemia, stacjonarne I stopnia
WBNZ-307-0-ZD-6 - Neurobiologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WFAIS-n037-1-ZD-6 - Informatyka, stacjonarne I stopnia
WFLG-0223-1SO - Filologia germańska, stacjonarne pierwszego stopnia
WFLG-0223-2SO - Filologia germańska, stacjonarne drugiego stopnia
WFLG-0225-1SO - Filologia szwedzka, stacjonarne pierwszego stopnia
WPA-001-0-ZD-6 - Administracja, stacjonarne I stopnia
WPA-067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPA-n001-0-ZD-6 - Administracja, stacjonarne I stopnia
WPA-n067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPL-0193-1SO - Filologia polska nauczycielska, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-090-0-ZD-6 - Wiedza o teatrze, dzienne licencjackie
WPl-n090-0-ZD-6 - Wiedza o teatrze, dzienne licencjackie
WSMP-0120-1SO - Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-0158-2SO - Studia polsko-ukraińskie, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-047-9-UD-4 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne uzupełniające
WSMP-047-9-ZD-6 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne licencjackie
WSMP-066-0-ZD-6 - Politologia, stacjonarne I stopnia
WSMP-139-0-ZD-6 - Relacje międzykulturowe, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-n047-9-UD-4 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne uzupełniające
WSMP-n047-9-ZD-6 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne licencjackie
WSMP-n066-0-ZD-6 - Politologia, stacjonarne I stopnia
WSMP-n079-0-UD-4 - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne II stopnia
WZKS-010-0-ZD-6 - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, stacjonarne I stopnia
WZKS-0119-1SO - Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-0121-1SO - Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-016-0-ZD-6 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pierwszego stopnia, stacjonarne
WZKS-017-0-YD-10/6 - Ekonomia, dzienne magisterskie z możl. lic.
WZKS-017-0-ZD-6 - Ekonomia, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-017-0-ZZ-6 - Ekonomia, niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
WZKS-047-23-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-047-23-ZW-6 - Zarządzanie kulturą, niestacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-099-15-ZD-6 - Zarządzanie w sektorze publicznym, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-099-19-ZD-6 - Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-099-4-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne I stopnia
WZKS-099-5-ZD-6 - Zarządzanie w administracji publicznej, stacjonarne I stopnia
WZKS-099-6-ZD-6 - Zarządzanie w oświacie, stacjonarne I stopnia
WZKS-099-7-ZD-6 - Zarządzanie w turystyce, stacjonarne I stopnia
WZKS-099b-0-ZD-6 - Zarządzanie, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-105-1-UD-4 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-105-1-ZD-6 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-119-0-ZD-6 - Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne I stopnia
WZKS-121-0-UD-4 - Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-121-0-ZD-6 - Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-121-1-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-121-2-ZD-6 - Zarządzanie mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-123-0-ZD-6 - Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-134-0-ZD-6 - Zarządzanie informacją, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n010-0-ZD-6 - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, stacjonarne I stopnia
WZKS-n016-0-ZD-6 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pierwszego stopnia, stacjonarne
WZKS-n017-0-ZD-6 - Ekonomia, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n017-0-ZZ-6 - Ekonomia, niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
WZKS-n017-3-UD-4 - Ekonomia stosowana, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-n099-16-UD-4 - Zarządzanie w sporcie, stacjonarne II stopnia
WZKS-n099-19-UD-4 - Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-n099-19-ZD-6 - Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n099-3-UD-4 - Zarządzanie zasobami ludzkimi, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-n099-7-UD-4 - Zarządzanie w turystyce, stacjonarne II stopnia
WZKS-n099b-0-ZD-6 - Zarządzanie, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n105-1-ZD-6 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n105-1.p-ZD-6 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
D_WB_IGIGP
D_WGG_IGIGP
MISH-0121-1SO
MSMP-307-0-ZD-6
MSMP-n305-0-MD-10
MSMP-n311-0-ZD-6
TEST-JEDNOLITE
WB-159-0-ZD-6
WB-305-0-MD-10
WB-n012-0-ZD-6
WB-n305-0-MD-10
WB-n311-0-ZD-6
WBNZ-307-0-ZD-6
WFAIS-n037-1-ZD-6
WFLG-0223-1SO
WFLG-0223-2SO
WFLG-0225-1SO
WPA-001-0-ZD-6
WPA-067-0-MD-10
WPA-n001-0-ZD-6
WPA-n067-0-MD-10
WPL-0193-1SO
WPl-090-0-ZD-6
WPl-n090-0-ZD-6
WSMP-0120-1SO
WSMP-0158-2SO
WSMP-047-9-UD-4
WSMP-047-9-ZD-6
WSMP-066-0-ZD-6
WSMP-139-0-ZD-6
WSMP-n047-9-UD-4
WSMP-n047-9-ZD-6
WSMP-n066-0-ZD-6
WSMP-n079-0-UD-4
WZKS-010-0-ZD-6
WZKS-0119-1SO
WZKS-0121-1SO
WZKS-016-0-ZD-6
WZKS-017-0-YD-10/6
WZKS-017-0-ZD-6
WZKS-017-0-ZZ-6
WZKS-047-23-ZD-6
WZKS-047-23-ZW-6
WZKS-099-15-ZD-6
WZKS-099-19-ZD-6
WZKS-099-4-ZD-6
WZKS-099-5-ZD-6
WZKS-099-6-ZD-6
WZKS-099-7-ZD-6
WZKS-099b-0-ZD-6
WZKS-105-1-UD-4
WZKS-105-1-ZD-6
WZKS-119-0-ZD-6
WZKS-121-0-UD-4
WZKS-121-0-ZD-6
WZKS-121-1-ZD-6
WZKS-121-2-ZD-6
WZKS-123-0-ZD-6
WZKS-134-0-ZD-6
WZKS-n010-0-ZD-6
WZKS-n016-0-ZD-6
WZKS-n017-0-ZD-6
WZKS-n017-0-ZZ-6
WZKS-n017-3-UD-4
WZKS-n099-16-UD-4
WZKS-n099-19-UD-4
WZKS-n099-19-ZD-6
WZKS-n099-3-UD-4
WZKS-n099-7-UD-4
WZKS-n099b-0-ZD-6
WZKS-n105-1-ZD-6
WZKS-n105-1.p-ZD-6
Punkty ECTS
ECTS
2
(06/07Z - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
2
(14/15 - ...)
2
(14/15 - ...)
1
(19/20 - ...)
0
(08/09 - ...)
0
(07/08 - ...)
1
(11/12 - ...)
0
(06/07 - ...)
1
(19/20 - 19/20)
0
(07/08 - ...)
2
(14/15 - ...)
0
(07/08 - 12/13)
1
(13/14 - ...)
1
(11/12 - ...)
0
(08/09 - ...)
1
(15/16 - ...)
2
(20/21 - ...)
2
(19/20 - ...)
2
(20/21 - ...)
0
(07/08 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(07/08 - ...)
0
(06/07 - ...)
1
(19/20 - ...)
1
(12/13 - ...)
1
(16/17 - ...)
2
(20/21 - ...)
1
(19/20 - ...)
2.5
(10/11Z - ...)
2.5
(10/11Z - ...)
1
(08/09 - ...)
2
(14/15 - ...)
2.5
(10/11Z - ...)
2.5
(10/11Z - ...)
1
(08/09 - 15/16)
2
(16/17 - ...)
2
(15/16 - ...)
0
(09/10Z - 10/11Z)
0
(11/12Z - 11/12)
0
(12/13Z - ...)
2
(19/20 - ...)
1
(19/20 - ...)
0
(08/09 - ...)
3
(06/07Z - 06/07Z)
3
(08/09 - 08/09)
0
(10/11 - 10/11)
0
(11/12Z - 11/12Z)
0
(12/13Z - 12/13Z)
3
(11/12 - 11/12)
0
(10/11 - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(09/10 - 09/10)
0
(10/11 - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(07/08Z - ...)
0
(09/10Z - ...)
0
(09/10Z - ...)
0
(10/11Z - 11/12L)
0
(10/11 - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(10/11Z - ...)
2
(13/14 - ...)
1
(12/13 - ...)
1
(12/13 - ...)
1
(15/16 - ...)
1
(15/16 - ...)
0
(14/15 - ...)
0
(16/17 - ...)
0
(09/10Z - 10/11Z)
0
(11/12Z - ...)
0
(08/09 - ...)
3
(08/09 - 08/09)
0
(09/10Z - 09/10Z)
3
(10/11 - 10/11)
0
(13/14Z - 13/14Z)
0
(14/15 - ...)
3
(11/12 - 11/12)
0
(18/19 - 18/19)
0
(12/13Z - ...)
0
(12/13Z - 12/13L)
0
(12/13 - ...)
0
(11/12 - ...)
0
(12/13Z - 12/13Z)
0
(12/13Z - 12/13L)
0
(16/17Z - ...)
0
(10/11Z - ...)
0
(17/18Z - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
2
(06/07Z - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano