Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - B2 - 30 godzin/4 semestr JCJ-A-WZiKS-B2-30/4
Reguły punktacji przedmiotu

MISH-n058-0-ZD-6 - Ochrona dóbr kultury w ramach MISH, stacjonarne licencjackie
TEST-JEDNOLITE - Testowe jednolite magisterskie
WBNZ-011-0-ZD-6 - Biologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WCh-059-0-ZD-6 - Ochrona środowiska, stacjonarne pierwszego stopnia
WCh-n059-0-ZD-6 - Ochrona środowiska, stacjonarne pierwszego stopnia
WFAIS-n027-3-ZD-6 - Fizyka teoretyczna, stacjonarne I stopnia
WFAIS-n305-1-ZD-6 - Fizyka medyczna, stacjonarne I stopnia
WFAIS-n305-2-ZD-6 - Biofizyka molekularna, stacjonarne I stopnia
WFLG-0223-2SO - Filologia germańska, stacjonarne drugiego stopnia
WFz-024-0-ZD-6 - Filozofia, stacjonarne I stopnia
WFz-047-0-ZD-6 - Kulturoznawstwo, stacjonarne pierwszego stopnia
WFz-n024-0-ZD-6 - Filozofia, stacjonarne I stopnia
WH-n058-0-ZD-6 - Ochrona dóbr kultury, stacjonarne licencjackie
WPA-067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPA-138-0-ZD-6 - Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, stacjonarne I stopnia
WPA-n067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPl-132-0-ZD-6 - Edytorstwo, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-n090-0-ZD-6 - Wiedza o teatrze, dzienne licencjackie
WSMP-0153-1SO - Latynoamerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-047-13-UD-4 - Stosunki etniczne, dzienne uzupełniające
WZKS-0121-1SO - Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-016-0-MD-10 - Dziennikarstwo, dzienne magisterskie
WZKS-016-0-ZD-6 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pierwszego stopnia, stacjonarne
WZKS-017-0-YD-10/6 - Ekonomia, dzienne magisterskie z możl. lic.
WZKS-017-0-ZD-6 - Ekonomia, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-0205-1SO - Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-047-23-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-047-23-ZW-6 - Zarządzanie kulturą, niestacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-047-6-ZD-6 - Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne I stopnia
WZKS-069-1-MW-10 - Psychologia stosowana, niestacjonarne jednolite magisterskie
WZKS-099-15-ZD-6 - Zarządzanie w sektorze publicznym, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-099-19-ZD-6 - Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-099-4-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne I stopnia
WZKS-099-5-ZD-6 - Zarządzanie w administracji publicznej, stacjonarne I stopnia
WZKS-099-6-ZD-6 - Zarządzanie w oświacie, stacjonarne I stopnia
WZKS-099-7-ZD-6 - Zarządzanie w turystyce, stacjonarne I stopnia
WZKS-099b-0-ZD-6 - Zarządzanie, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-105-1-ZD-6 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-119-0-ZD-6 - Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne I stopnia
WZKS-121-0-ZD-6 - Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-121-1-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-121-2-ZD-6 - Zarządzanie mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-123-0-ZD-6 - Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-134-0-ZD-6 - Zarządzanie informacją, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n016-0-ZD-6 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pierwszego stopnia, stacjonarne
WZKS-n017-0-ZD-6 - Ekonomia, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n099-19-ZD-6 - Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n099b-0-ZD-6 - Zarządzanie, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n105-1-ZD-6 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n105-1.p-ZD-6 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
MISH-n058-0-ZD-6
TEST-JEDNOLITE
WBNZ-011-0-ZD-6
WCh-059-0-ZD-6
WCh-n059-0-ZD-6
WFAIS-n027-3-ZD-6
WFAIS-n305-1-ZD-6
WFAIS-n305-2-ZD-6
WFLG-0223-2SO
WFz-024-0-ZD-6
WFz-047-0-ZD-6
WFz-n024-0-ZD-6
WH-n058-0-ZD-6
WPA-067-0-MD-10
WPA-138-0-ZD-6
WPA-n067-0-MD-10
WPl-132-0-ZD-6
WPl-n090-0-ZD-6
WSMP-0153-1SO
WSMP-047-13-UD-4
WZKS-0121-1SO
WZKS-016-0-MD-10
WZKS-016-0-ZD-6
WZKS-017-0-YD-10/6
WZKS-017-0-ZD-6
WZKS-0205-1SO
WZKS-047-23-ZD-6
WZKS-047-23-ZW-6
WZKS-047-6-ZD-6
WZKS-069-1-MW-10
WZKS-099-15-ZD-6
WZKS-099-19-ZD-6
WZKS-099-4-ZD-6
WZKS-099-5-ZD-6
WZKS-099-6-ZD-6
WZKS-099-7-ZD-6
WZKS-099b-0-ZD-6
WZKS-105-1-ZD-6
WZKS-119-0-ZD-6
WZKS-121-0-ZD-6
WZKS-121-1-ZD-6
WZKS-121-2-ZD-6
WZKS-123-0-ZD-6
WZKS-134-0-ZD-6
WZKS-n016-0-ZD-6
WZKS-n017-0-ZD-6
WZKS-n099-19-ZD-6
WZKS-n099b-0-ZD-6
WZKS-n105-1-ZD-6
WZKS-n105-1.p-ZD-6
Punkty ECTS
ECTS
2
(06/07Z - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
0
(13/14 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(10/11 - ...)
1
(16/17 - ...)
1
(18/19 - ...)
1
(19/20 - ...)
2
(19/20 - ...)
0
(11/12 - ...)
0
(16/17 - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(06/07 - ...)
1
(14/15 - 16/17)
0
(06/07 - ...)
2
(15/16L - ...)
1
(16/17 - ...)
2
(20/21 - ...)
0
(08/09L - ...)
1
(19/20 - ...)
0
(07/08L - 07/08L)
0
(08/09 - ...)
3
(07/08L - 07/08L)
0
(09/10 - 09/10)
0
(12/13L - 12/13L)
0
(13/14L - 13/14L)
0
(19/20L - ...)
0
(11/12L - ...)
0
(11/12L - ...)
2
(06/07 - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(11/12 - ...)
0
(10/11L - 10/11L)
0
(12/13 - ...)
0
(08/09 - ...)
0
(08/09 - ...)
0
(08/09 - ...)
0
(10/11Z - 11/12L)
0
(11/12 - 11/12)
0
(13/14L - ...)
0
(10/11Z - 14/15L)
0
(13/14 - ...)
1
(14/15 - ...)
1
(16/17 - ...)
1
(16/17 - ...)
0
(18/19L - ...)
0
(18/19 - ...)
0
(08/09 - ...)
0
(09/10L - 09/10L)
0
(11/12 - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(17/18L - ...)
0
(10/11Z - ...)
0
(19/20L - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
2
(06/07Z - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano