Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - B2 - 60 godzin/2 semestr JCJ-A-WZiKS-B2-60/2
Reguły punktacji przedmiotu

MSMP-050-0-ZD-6 - Matematyka w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
MSMP-n050-0-ZD-6 - Matematyka w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
MSMP-n305-0-MD-10 - Biofizyka w ramach MSMP, stacjonarne jednolite magisterskie
TEST-JEDNOLITE - Testowe jednolite magisterskie
WB-305-0-MD-10 - Biofizyka, stacjonarne jednolite magisterskie
WB-n305-0-MD-10 - Biofizyka, stacjonarne jednolite magisterskie
WBNZ-303-0-ZD-6 - Studia biologiczno-geograficzne, stacjonarne I stopnia
WBNZ-n312-0-ZD-6 - Biologia i geografia, stacjonarne I stopnia
WCh-014-0-ZD-6 - Chemia, stacjonarne I stopnia
WCh-059-0-ZD-6 - Ochrona środowiska, stacjonarne pierwszego stopnia
WCh-n014-0-ZD-6 - Chemia, stacjonarne I stopnia
WCh-n059-0-ZD-6 - Ochrona środowiska, stacjonarne pierwszego stopnia
WFz-069-0-MD-10 - Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie
WFz-n069-0-MD-10 - Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie
WH-035-0-MD-10 - Historia, dzienne magisterskie
WMI-050-0-ZD-6 - Matematyka, stacjonarne I stopnia
WMI-n050-0-ZD-6 - Matematyka, stacjonarne I stopnia
WPA-001-0-MD-10 - Administracja, stacjonarne magisterskie
WPA-067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPA-n067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WSMP-047-9-UD-4 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne uzupełniające
WSMP-066-0-ZD-6 - Politologia, stacjonarne I stopnia
WSMP-n047-9-UD-4 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne uzupełniające
WSMP-n047-9-ZD-6 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne licencjackie
WSMP-n066-0-ZD-6 - Politologia, stacjonarne I stopnia
WZKS-010-0-ZD-6 - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, stacjonarne I stopnia
WZKS-047-23-ZW-6 - Zarządzanie kulturą, niestacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-069-1-MD-10 - Psychologia stosowana, stacjonarne jednolite magisterskie
WZKS-069-1-MW-10 - Psychologia stosowana, niestacjonarne jednolite magisterskie
WZKS-099-15-ZD-6 - Zarządzanie w sektorze publicznym, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-099-4-MD-10 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne magisterskie
WZKS-099-4-YD-10/6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne magisterskie z możl. lic.
WZKS-099-5-MD-10 - Zarządzanie w administracji publicznej, stacjonarne magisterskie
WZKS-099-5-YD-10/6 - Zarządzanie w administracji publicznej, stacjonarne magisterskie z możl. lic.
WZKS-099-6-MD-10 - Zarządzanie w oświacie, stacjonarne magisterskie
WZKS-099-6-YD-10/6 - Zarządzanie w oświacie, stacjonarne magisterskie z możl. lic.
WZKS-099b-0-ZD-6 - Zarządzanie, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-105-1-ZD-6 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-121-0-ZD-6 - Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-121-1-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-123-0-ZD-6 - Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-134-0-ZD-6 - Zarządzanie informacją, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-148-0-ZD-6 - Zarządzanie publiczne, stacjonarne I stopnia
WZKS-n010-0-ZD-6 - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, stacjonarne I stopnia
WZKS-n017-0-ZD-6 - Ekonomia, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n069-1-MD-10 - Psychologia stosowana, stacjonarne jednolite magisterskie
WZKS-n069-1-MW-10 - Psychologia stosowana, niestacjonarne jednolite magisterskie
WZKS-n099-19-ZD-6 - Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n099b-0-ZZ-6 - Zarządzanie, niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
MSMP-050-0-ZD-6
MSMP-n050-0-ZD-6
MSMP-n305-0-MD-10
TEST-JEDNOLITE
WB-305-0-MD-10
WB-n305-0-MD-10
WBNZ-303-0-ZD-6
WBNZ-n312-0-ZD-6
WCh-014-0-ZD-6
WCh-059-0-ZD-6
WCh-n014-0-ZD-6
WCh-n059-0-ZD-6
WFz-069-0-MD-10
WFz-n069-0-MD-10
WH-035-0-MD-10
WMI-050-0-ZD-6
WMI-n050-0-ZD-6
WPA-001-0-MD-10
WPA-067-0-MD-10
WPA-n067-0-MD-10
WSMP-047-9-UD-4
WSMP-066-0-ZD-6
WSMP-n047-9-UD-4
WSMP-n047-9-ZD-6
WSMP-n066-0-ZD-6
WZKS-010-0-ZD-6
WZKS-047-23-ZW-6
WZKS-069-1-MD-10
WZKS-069-1-MW-10
WZKS-099-15-ZD-6
WZKS-099-4-MD-10
WZKS-099-4-YD-10/6
WZKS-099-5-MD-10
WZKS-099-5-YD-10/6
WZKS-099-6-MD-10
WZKS-099-6-YD-10/6
WZKS-099b-0-ZD-6
WZKS-105-1-ZD-6
WZKS-121-0-ZD-6
WZKS-121-1-ZD-6
WZKS-123-0-ZD-6
WZKS-134-0-ZD-6
WZKS-148-0-ZD-6
WZKS-n010-0-ZD-6
WZKS-n017-0-ZD-6
WZKS-n069-1-MD-10
WZKS-n069-1-MW-10
WZKS-n099-19-ZD-6
WZKS-n099b-0-ZZ-6
Punkty ECTS
ECTS
4
(06/07Z - 12/13)
2
(13/14 - 13/14)
5
(10/11L - ...)
5
(10/11L - ...)
0
(07/08 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(07/08 - ...)
0
(07/08 - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(10/11Z - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(13/14Z - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(10/11 - 10/11)
0
(10/11 - 10/11)
0
(06/07 - ...)
5
(10/11L - ...)
5
(10/11L - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(06/07 - ...)
2
(08/09 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(12/13Z - 12/13Z)
2
(12/13L - ...)
2
(08/09 - ...)
2
(08/09Z - 08/09Z)
4
(08/09L - 08/09L)
0
(09/10Z - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(09/10 - ...)
0
(09/10Z - ...)
0
(11/12L - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(07/08 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(05/06 - ...)
0
(09/10 - 09/10)
0
(11/12L - ...)
2
(14/15L - ...)
2
(16/17 - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(16/17 - ...)
0
(17/18 - ...)
2
(08/09Z - 08/09Z)
4
(08/09L - 08/09L)
0
(09/10Z - ...)
0
(13/14L - 13/14L)
0
(09/10 - ...)
0
(09/10Z - ...)
0
(15/16 - ...)
0
(09/10 - 09/10)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
4
(06/07Z - 12/13)
2
(13/14 - 13/14)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 2
(08/09Z - 08/09Z)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 0
(09/10Z - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 2
(08/09Z - 08/09Z)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 0
(09/10Z - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano